CÁO PHÓ

A308045678

 

Linh mục ANTÔN VŨ HÙNG TÔN

Sinh ngày 09.06.1937 tại họ Đa Nam, xứ Kẻ Rừa, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

được Chúa gọi về lúc 5:43 chiều thứ tư 10.09.2014 (VN: 7:43 sáng thứ năm 11.09.2014)

tại Bệnh viện Providence, Portland, Oregon, hưởng thọ 77 tuổi với 48 năm Linh mục.

Linh cửu được quàn tại Ross Hollywood Chapel

4733 NE Thompson St. Portland, OR 97213 - Phone : (503) 281-1800

Thánh lễ phát tang : 7 giờ tối thứ hai ngày 15.09.2014

tại Thánh đường St. Stephen : 1112 SE 41st Ave  Portland, OR  97214

 

Chương tŕnh thăm viếng : từ 10 giờ sáng dến 9 giờ tối : thứ hai đến thứ sáu

Thứ hai   : Các linh mục và tu sĩ nam nữ (ngay sau Thánh lễ phát tang)

Thứ ba    : Cộng đoàn Trái tim vẹn sạch, Salem, Tigard, Thánh Giacôbê Vancouver

Thứ tư     : Giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Cộng đoàn Anrê Dũng Lạc

Thứ năm : Cộng đoàn ở Seattle

Thánh lễ an táng : 11 giờ trưa thứ sáu 19.09.2014 (VN : 1 giờ sáng thứ bảy 20/9)

                                 tại Thánh đường St. Stephen : 1112 SE 41st Ave  Portland, OR  97214.

                                            

Xin các Đức Cha, các Đức Ông, các cha dâng lễ và anh em hiệp ư cầu nguyện cho Cố Lm. Antôn Tôn.

   TIỂU SỬ CỦA CỐ LM. ANTÔN VŨ HÙNG TÔN :

   Sinh ngày 09.06.1937 tại họ Đa Nam, xứ Kẻ Rừa, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

   Con ông Giuse Vũ Văn Vọng và bà Maria Cù Thị Tài (gia đ́nh gồm 4 anh em và 3 chị em :

   cha Tôn là con thứ 3 – một anh, một chị và một em gái hiện ở Việt Nam)

* Chủng sinh của Giáo phận Hà Nội :

. TCV Thánh Phêrô, Hoàng Nguyên : 1948-1952

. TCV Piô XII, Hà Nội : 1952-1954

. TCV Piô XII, Ngă Sáu Chợ Lớn : 1954-1958

* Đại chủng sinh của GHHV Piô X Đà Lạt : gốc Gp. Hà Nội, nhập Gp.Huế :

   - Nhập học GHHV Piô X Khoá 1 : ngày 13.09.1958

   - Giúp xứ 1962-1963 tại trường Thiên Hựu, Huế

* Thụ phong Linh mục ngày 22.12.1966 tại Nt. Phát Diệm Phú Nhuận, Sàig̣n

   do ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn B́nh. - Khẩu hiệu : Tin tưởng nơi Chúa để Ngài hành động.

   Cử nhân Triết Học 1962 và Cử nhân Thần Học 1967 tại GHHV Piô X Đà Lạt.

* Mục vụ :

  - 1967-1972 : Phó Xứ Nhà thờ Chính toà Phủ Cam, Huế, kiêm Hiệu trưởng Trung Học Têrêsa

                         Cử nhân Văn Khoa tại Đại Huế.

  - 1972-1973 : Phụ giúp Giáo Xứ Thánh Giuse, G̣ Vấp, Sàig̣n.

  - Ngày 04.12.1973 rời Việt Nam đi Hoa Kỳ.

  - 1973-1978 : Du học Hoa Kỳ - đậu Cử nhân và Cao học Tâm lư hướng dẫn tại Đại học

                         St. Thomas College, Minnesota - Tuyên Uư cho Các Nữ tu ḍng Nữ Tỳ Hèn    

                         Mọn của Thiên Chúa (Little Sisters of the Poor) tại địa phương

  - 1978-1984 : Phó Xứ các Gx.: St. Mary Magdalene, All Saints và Christ The King (Portland)

  - 1984-1988 : Nhập TGP. Seattle WA : Phó Xứ St. Joseph, Vancouver WA.

  - 1988-1999 : Chính Xứ St. James, Vancouver WA.

  - 2000-2006 : Quản nhiệm Nt. Các Thánh Tử Đạo VN Seattle, WA.

  - 2006-2014 : Nghỉ hưu tại St. Stephen church, Portland và mục vụ lưu động.

 

     CÁC TÁC PHẨM CỦA CỐ LM. ANTÔN VŨ HÙNG TÔN :

  

      Lm.Antôn Vũ Hùng Tôn vừa là Nhạc sĩ và Ca sĩ vừa là Văn sĩ, lấy bút hiệu Hà Hoàng Tâm để nhớ nguồn gốc: tiểu chủng sinh Nội,TCV Hoàng Nguyên và đại chủng sinh Giáo Hoàng Chủng Viện Mẫu Tâm Đàlạt 1958 (Seminarium Pontificale Immaculati Cordis B.M.V.), qua năm 1959 : Đức Khâm Sứ Giuseppe Caprio đổi thành Collegium Pontificium Sancti Pii X.

     C̣n biệt danh “Tổ phụ”  là v́ thày Tôn lên Đà Lạt 21 tuổi mà trông đạo mạo dễ nể, nên anh em, có thể là thày Vương Văn Điền đặt tên cho “Tổ phụ” và chết tên luôn. Thật là chính đáng !

     Tủ sách XUÂN TÂM, do Lm. Antôn Vũ Hùng Tôn và thân hữu chủ trương, khởi đầu năm 1972 với cuốn TRÊN PHÍM ĐÀN của Lm.Nhạc sư Antôn Tiến Dũng - Lm.AntônVũ Hùng Tôn

A.- Phụng vụ & Thánh nhạc

1.- TRÊN PHÍM ĐÀN, 1972 : phưong pháp tập luyện trên phím đàn piano và harmonium

2.- PHỤNG CA LỄ HÔN PHỐI, 1984 : 60 trang bài Thánh ca để dùng trong thánh lễ Hôn Phối.

3.- PHỤNG CA CỘNG ĐỒNG, 1985-1997 : 400 trg bài Thánh ca dùng trong các nghi thức PV

4.- PHỤNG CA TÔN VINH, 2000: 130 trang bài Thánh ca của Linh mục nhạc sư Jean Baptiste

      de la Salle Nguyễn Văn Vinh và Linh mục Antôn Vũ Hùng Tôn.

5.- CỘNG ĐỒNG CÙNG HÁT, 2005 : 600 trang bài Thánh ca hợp tuyển.

6.- NHỮNG NHẠC PHẨM do chính Lm. Nhạc sĩ và Ca sĩ Vũ Hùng Tôn thực hiện :

      1) Hăy hát lên, 2) Tin tưởng nơi Chúa, 3) Phoenix Alleluia, 4) Vâng lời Thầy con thả lưới,

      5) Ave Maria, 6) Các Bạn Hăy, 7) Hồng Ân Huyền Nhiệm, 8) Alleluia Xuân Tâm,

      9) Con yêu mến Thầy, 10) Cám ơn Mẹ cảm tạ Chúa

 

B.- Tâm lư, T́nh yêu & Hôn nhân

1.- THƯ GỬI KIM LOAN,1973: Hà Hoàng Tâm dịch cuốn LETTERS TO KAREN, những bức

      thư đầy t́nh cha con về bí quyết sống hôn nhân hạnh phúc cùa Mục sư Charlie W. Shedd.

2.- NÓI VỚI BẠN TRẺ VỀ T̀NH YÊU, 1976 : Hà Hoàng Tâm ghi nhận những gặp gỡ nói

      chuyện trao đồi với bạn trẻ ở Việt Nam về t́nh yêu, 1972-1973

3.- NGHE NHƯ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG, 1976 : Hà Hoàng Tâm, dịch cuốn THE STORK

      IS DEAD cùa Mục sư Charlie W. Shedd để trả lời những vấn đề thắc mắc của tuổi mới lớn.

4.- CHUẨN BỊ SỐNG ĐỜI HÔN NHÂN CÔNG GIÁO, 1976 : Lm. Vũ Hùng Tôn tŕnh bầy về

      những chuẩn bị cần thiết cho cuộc sống lứa đôi theo tinh thần công giáo

5.- HIỂU M̀NH BIẾT NGƯỜI,1999: Hà Hoàng Tâm dịch cuốn PLEASE UNDERSTAND ME

      của Marilyn Bates và David Keirsey: những tiêu chuẩn nền tảng để hiểu ḿnh và biết người.

6.- SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG TÍCH CỰC VÀ TINH THẦN LẠC QUAN, 1999 : Hà

     Hoàng Tâm dịch cuốn THE POWER OF POSITIVE THINKING của Mục sư tiến sĩ Norman

     Vincent Peale : những tư tưởng tích cực giúp con người sống vui sống mạnh.

7.-SOME HOLISTIC PRINCIPLES AND PRACTICES IN THE LIFE OF A TOTAL PERSON

     1999 (Bản dịch tiếng Việt ở dưới đây : Quan niệm tổng hợp…)

8.- QUAN NIỆM TỔNG HỢP TRONG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI TOÀN BỘ, 1999 : Hà

      Hoàng Tâm tŕnh bày những nguyên lư tổng quát chi phối nhiều lănh vực trong cuộc sống

C.- Tôn giáo

1.- T̀M HIỂU ĐẠO CHÚA, 1976 : tài liệu giáo lư Công giáo cho dự ṭng

2.- CUỘC ĐỜI ĐỨC KITÔ, 2008 : Lm. Antôn Vũ Hùng Tôn dịch cuốn LIFE OF CHRIST của

     Đức Cha Fulton Sheen, một vị giảng thuyết lừng danh của Hoa Kỳ.

 

Nhị thập tứ hiếu của khoá 1 GHHV Piô X Đà Lạt 1958                                     “Người được ở lại, kẻ bị đem đi”

                                                                                                                                                                 (Mt 24,40)               

KHOÁ ĐẦU TIÊN CỦA GHHV PIÔ X 1958 :

    24 chủng sinh (thành quả : 2 GM, 1 Đức Ông, 13 LM), đến nay có 9 vị qua đời, theo thứ tự :  1) Anh G.B. Bùi Anh Thái (+1963), 2) Lm. Giuse Nguyễn Thế (+08.12.1981),

3) Lm. Giuse Vương Văn Điền (+23.02.1996), 4) Lm. Giuse Phạm Ngọc Sơn (+20.10.1999),

5) Lm. G.B. Nguyễn Văn Thục (+05.05.2001), 6) Cựu Lm. Tôma Đỗ Đức Minh (+21.11.2008),  

7) Gm. Giuse Nguyễn Tích Đức (+23.05.2011), 8) Lm. Aug. Nguyễn Đức Thụ (+26.06.2012),

9) Lm. Antôn Vũ Hùng Tôn (+10.09.2014).

    Cuối tháng 12/2016 sẽ có 3 cha khoá đầu tiên của GHHV Piô X mừng Kim Khánh Linh Mục

1/ Lm. Giuse Trần Văn Hàm (Xuân Lộc) : TPLM ngày 24.12.1966

2/ Lm. Tôma Nguyễn Công Hiển (Cần Thơ) : TPLM 12/1966

3/ Lm. Giuse Phạm Thanh (Qui Nhơn) : TPTM ngày 22.12.1966

 

    Joseph Phạm Bá Lăm sưu tập và tổng hợp ở phần trên.

    Dưới đây là những ghi nhận của cha Lê Quang Hiền K9, thân cận với cha Antôn Tôn :

 

S thích và Sinh hot Mc vụ của cha Antôn Vũ Hùng Tôn : cha Lê Quang Hiền ghi nhận

    Khi về hưu, không vướng bận với công việc quản trị giáo xứ nữa, cha Tôn hăng hái tiếp tục giúp đỡ công tác mục vụ nhiều nơi. Cha Tôn thường hay nói đùa :“Ḿnh ch là mt linh mục homeless” (vô gia cư); nhưng trong thc tế ngài đă chọn sng mt cnh hai quê.  Mùa mát th́ ngài hăng say phục vụ ở vùng đất hiền ḥa Portland, Oregon, ph giúp cha Phêrô Hoàng Thái B́nh ti x St. Stephen, và khi Portland bắt đầu lạnh th́ ngài xuôi nam vùng Houston có nắng ấm, cộng tác với cha Giuse Đoàn Đ́nh Bng Trung tâm Thánh Antôn, Houston, Texas.

   Ngay từ khi c̣n bé, cha Tôn đă yêu thích âm nhc, nht là thánh nhc. Ngài sáng tác và phát hành mt s sách và đĩa thánh ca được dùng ph thông trong các cộng đồng Công Giáo Vit Nam, đặc bit là tuyn tập “Cng đồng ng t” vi s hp tác ca mt s linh mục bn.

   T khi du hc Hoa K, ngài chú trng nghiên cu thêm v Tâm lư gii tr và Thăng tiến hôn nhân gia đ́nh. Ngài đă hướng dẫn và phụ giúp rất nhiều khóa Marriage Encounter cho nhiều giáo xứ Mỹ. Cha Tôn đă chuyn dch và viết mt ít sách nhm giúp đỡ các giai đoạn trưởng thành ca con người và nâng đỡ hướng dn cuc sng hôn nhân gia đ́nh ca các đôi v chng tr. Thật vậy, ảnh hưởng mc v hôn nhân ca ngài vn c̣n được ghi nhn trong nhiu Cng đồng Vit Nam hi ngoại.

   Cha Tôn cũng đặc biệt quan tâm đến ơn thiên triệu tu tŕ. Ngài đă âm thm giúp đỡ nhiu cá nhân cũng như mt s các cơ sở đào tạo linh mục và tu sĩ ở quê nhà; đồng thi ngài cng tác với cha Đoàn Đ́nh Bng trong các công cuc bo tr và đào to ơn gi tu tŕ ti một nhà ơn gi Houston, Texas.

   C̣n một điều đáng để ư nữa là sau khi chính thức về hưu năm 2006, cha Tôn rất tha thiết đáp ứng đến các nhu cầu của anh em linh mục trong tuổi hưu dưỡng.  Ngài đă bàn tho vi nhiu anh em linh mục và nhất là với cha Bng, cố gắng quy t các linh mục ln tui về cơ s “Hành tŕnh m linh” tại Houston, nơi mà nói theo kiểu của ngài, luôn có nng ấm hợp cho anh em linh mục mang ḍng máu Việt và “thun tin mi đàng cho các đấng” v́ có đông người Việt.

   Nhưng “nhân hoạch, thiên định” mộng mới bắt đầu nở hoa, chưa được trái chín, th́ Chúa đă gọi ngài về nhà Cha để hp lời Magnificat vi M Maria và ca đoàn thn thánh chúc tng danh thánh Chúa muôn đời trên thiên quc. Cầu nguyện cho hoa quả khởi đầu của cha Antôn có ngày thành trái chín, cũng như cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

Những ngày giờ cuối cùng của cha Antôn Vũ Hùng Tôn : cha Lê Quang Hiền ghi nhận

 

* Thứ bảy 6/9 : theo lời tường thuật của cha B́nh cho cha Hiền biết th́ sáng thứ bảy 6/9, cha Tôn không ra làm lễ 9:00 sáng. Giáo dân vào báo tin. Cha B́nh vào pḥng th́ thấy cha Tôn ú ớ, không nói rơ được. Ngài xin gọi ambulance, cha Tôn hiểu và gật đầu đồng ư. Lên đến bệnh viện Providence, cách nhà xứ quăng 15 phút lái xe, th́ các bác sĩ cho biết là đêm qua cha Tôn bị chảy máu trong đầu rất nhiều, nếu có chữa được th́ cũng sẽ không nói được và bán thân bất toại. Cha Tôn nằm trong t́nh trạng nửa tỉnh nửa mê. Nhà thương truyền máu, serum v.v… để giúp cha hồi tỉnh, nhưng vô hiệu.

 

* Chúa nhật 7/9 : 2:00 trưa, các bác sĩ gặp gia đ́nh cha Tôn (2 em trai và em gái…) báo tin là họ bó tay, đề nghị gia đ́nh họp bàn và quyết định cho phép họ rút hết các phương tiện cấp cứu và dinh dưỡng để cha Tôn ra đi một cách tự nhiên. Lúc 3g00 chiều gia đ́nh họp lại, cầu nguyện, bàn thảo và đi đến quyết định theo ư muốn từ lâu của cha Tôn là "Nunc dimittis... in pace". Đến 5:00 chiều th́ các y tá rút hết các ống ra khỏi người cha Tôn để có thể cha “tự lập tự cường”. Ngay sau đó, cha có vẻ tỉnh hơn một chút và dường như nhận biết người thân đến thăm viếng, qua dấu hiệu bóp tay, chứ không nói được ǵ. Nhiều người đến cầu nguyện suốt đêm xin một ơn lạ… để cha chóng hồi phục…

 

* Thứ hai 8/9 : 10:30 cha Hiền bay từ Spokane qua. Cha Tôn bị nóng sốt, hơi thở khá mạnh, không phản ứng ǵ khi được hỏi chuyện v.v… Chỉ có vài phản xạ tự nhiên như đưa tay phải lên găi mũi, găi má v.v… Tay chân bên trái hầu như hoàn toàn bất động. Cha B́nh và cha Hiền xin phép dâng lễ cho cha ngay tại pḥng bệnh viện với gia đ́nh : hai bàn tay bàn chân rất ấm… và mắt vẫn nhắm như hai hôm trước. Tuy nhiên có điều lạ là bàn tay phải của cha ôm chặt tràng hạt Mân Côi, ngón cái và ngón trỏ bám vào hột chuỗi như khi lần hạt (chỉ bấm thôi, chứ không cử động đếm từng hạt).

 

* Thứ ba 9/9 : sáng vẫn như hôm qua, nhưng chiều đến : hơi thở dường như chậm lại và miệng ra nước miếng.

   Cha Gioan Nguyễn Lợi (K3.2) đến và đồng tế với cha Hiền tại pḥng cha Tôn, với nhiều bà con đến tham dự.

 

* Thứ tư 10/9 : buổi sáng càng nhiều người vào thăm viếng liên tục. Như mấy hôm rồi, nhà thương gửi người đến đàn harp cho cha … “nghe”. Quăng 4:30 chiều, trong khi cha Hiền và anh Nguyễn Văn Ngôn (K11) đi phi trường đón cha Đoàn Đ́nh Bảng đến từ Houston (nơi cha Tôn thường đến để trốn cái lạnh của vùng Tây Bắc), th́ người cha Tôn tái nhợt, tay chân lạnh dần… và lúc 5:43 cha Tôn nhẹ nhàng thở hơi cuối cùng… từ biệt thế gian !

   Cha Bảng, cha B́nh, cha Lợi và cha Hiền dâng lễ tiễn đưa cha Antôn, với đầy đủ gia đ́nh cháu chắt, bạn bè : sốt mến và cảm động. Sau đó vợ chồng Tứ-Phương (Vơ Thành Tứ K15) cũng đến từ Houston chào biệt Bố Tôn.

 

* Thứ năm 11/9 : gia đ́nh và cha Hiền liên hệ với TGP Seattle, TGP Portland và đến Nhà Quàn Ross Hollywood Chapel, để dàn xếp nghi lễ an táng… Và nay đă có Cáo Phó đầy đủ chi tiết.

    AMDG - Joachim Lê Quang Hiền, K9 GHHV Piô X.