Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ - Thơ Hải Hồ

HẠT GIỐNG KHỞI SINH
 
 .

 

Dâng Ngài lời cảm tạ hôm nay
Ơn lượng thương ban xuống dư đầy
Mỗi ngày hạnh phúc hồn cảm thấy
Niềm vui chan chứa cuộc sống nầy!

Chén phần phúc con mãi đầy vơi
Thanh thoát phiêu linh hương vị trời
Tặng vật tình yêu từ thủa ấy
Can Vê Thập Giá ngập núi đồi!

Hạt giống gieo vào đất lặng tanh
Mọc lên chờ đợi một tiến trình
Khiêm cung chấp nhận thân mục nát
Mầm sống khởi sinh một ngày xanh!

Trái tim nhức nhối bao niềm đau
Thung lũng trần gian những giọt sầu
Nhìn lên đỉnh núi ngàn hoa nở
Chào đón xuân tươi rực rỡ màu!

Đừng hỏi tại sao bởi vì đâu
Bàn tay Thiên Chúa rất nhiệm mầu
Ghi dấu quyền năng trên tạo vật
Hạt giống khởi sinh đến nghìn sau!


Hải – Hồ


.

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt