PereDeslierres

DSC04351
DSC04351
DSC04354
DSC04354
DSC_0077
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0078
DSC_0081
DSC_0081
DSC_0084
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0086
DSC_0098
DSC_0098
DSC_0095
DSC_0095
IMG_4291
IMG_4291
IMG_4320
IMG_4320
IMG_4323
IMG_4323
IMG_4327
IMG_4327
IMG_4331
IMG_4331
IMG_4335
IMG_4335
IMG_4337
IMG_4337
IMG_4339
IMG_4339
DSC_0386
DSC_0386
DSC_0489
DSC_0489
DSC_0491
DSC_0491
DSC_0496
DSC_0496
DSC_0501
DSC_0501
DSC_0505
DSC_0505
DSC_0507
DSC_0507
IMG_4440
IMG_4440
DSC_0731
DSC_0731
DSC_0777
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0778
DSC_0780
DSC_0780
IMG_4464
IMG_4464
IMG_4466
IMG_4466
DSC_0850
DSC_0850
DSC_0851
DSC_0851
DSC_0853
DSC_0853
DSC_0864
DSC_0864
DSC_0867
DSC_0867
DSC_0897
DSC_0897
DSC_0912
DSC_0912
DSC_0926
DSC_0926
DSC_0928
DSC_0928
DSC_0931
DSC_0931
TAI_0048
TAI_0048
TAI_0053
TAI_0053
TAI_0070
TAI_0070
TAI_0073
TAI_0073
TAI_0076
TAI_0076
TAI_0080
TAI_0080
TAI_0100
TAI_0100
TAI_0110
TAI_0110
TAI_0114
TAI_0114
TAI_0131
TAI_0131
DSC_1086
DSC_1086
DSC_1091
DSC_1091
DSC_1095
DSC_1095
DSC_1110
DSC_1110
DSC_1127
DSC_1127
DSC_1135
DSC_1135
DSC_1146
DSC_1146
DSC_1154
DSC_1154
DSC_1165
DSC_1165
DSC_1167
DSC_1167
DSC_1168
DSC_1168
DSC_1170
DSC_1170
DSC_1192
DSC_1192
DSC_0056
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0057
DSC_0082
DSC_0082
DSC_0085
DSC_0085
DSC_0120
DSC_0120
vietnam07
vietnam07
vietnam03
vietnam03
thay tro gap  go 2005.jpg1
thay tro gap go 2005.jpg1
thay tro gap lai
thay tro gap lai
thay tro tai dan vien Chau Son
thay tro tai dan vien Chau Son
tu moi mien
tu moi mien
thay tro 2005
thay tro 2005
tai tu tai Giao do Roma
tai tu tai Giao do Roma
tai hoc vien Dalat 1974
tai hoc vien Dalat 1974
002
002
phong chuc GM Khoi (84)
phong chuc GM Khoi (84)
PiOX198 copy
PiOX198 copy
Re-exposure of GHHV2...
Re-exposure of GHHV2...
001
001
phong chuc GM Khoi (72) (1)
phong chuc GM Khoi (72) (1)
phong chuc GM Khoi (78) (1)
phong chuc GM Khoi (78) (1)
phong chuc GM Khoi (83) (1)
phong chuc GM Khoi (83) (1)
PaulDeslierres004
PaulDeslierres004
PaulDeslierres003
PaulDeslierres003
PaulDeslierres003.0
PaulDeslierres003.0
PaulDeslierres
PaulDeslierres
NCKETDeslierresTVNhaNCKMontreal01
NCKETDeslierresTVNhaNCKMontreal01
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal01
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal01
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal02
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal02
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal03
NCKETVaDeslierresTuVienDongTenMontreal03
NCKETDeslierresTranVanNhaTaiMontreal
NCKETDeslierresTranVanNhaTaiMontreal
Mung DC Nhon.jpg2
Mung DC Nhon.jpg2
Mung DC Nhon
Mung DC Nhon
missionnaires.jpga.jpga
missionnaires.jpga.jpga
khoa VII
khoa VII
lop Jubilate 1972
lop Jubilate 1972
missionnaires
missionnaires
missionnaires.jpga
missionnaires.jpga
khanh thanh 23.jpg2
khanh thanh 23.jpg2
khanh thanh 23
khanh thanh 23
kham su Brini
kham su Brini
July02Retirement
July02Retirement
img846
img846
img928
img928
img933
img933
img935
img935
img754
img754
img749
img749
Hinh chung_1961.jpga.jpgb
Hinh chung_1961.jpga.jpgb
Hinh chung_1961.jpga
Hinh chung_1961.jpga
GHHV
GHHV
GHHV2...
GHHV2...
GHHV2
GHHV2
GhhvBanGiaoSu00
GhhvBanGiaoSu00
GHHV 1963_1
GHHV 1963_1
DSCN7210
DSCN7210
DSCN7211
DSCN7211
DSCN7212
DSCN7212
DSCN7213
DSCN7213
DSCN7209
DSCN7209
DSCN7208
DSCN7208
DSCN7200
DSCN7200
DSCN7199
DSCN7199
DSCN7179
DSCN7179
DSCN7187
DSCN7187
DSCN7197
DSCN7197
DSCN7198
DSCN7198
DSCN7177
DSCN7177
DSCN7176
DSCN7176
DSCN7175
DSCN7175
Dc Hien.jpg1
Dc Hien.jpg1
doi TrinhPhong
doi TrinhPhong
doi TrinhPhong.jpg1
doi TrinhPhong.jpg1
doi TrinhPhong.jpg1.jpg1
doi TrinhPhong.jpg1.jpg1
dalat11
dalat11
dalat10
dalat10
dalat03.jpg0
dalat03.jpg0
dalat09
dalat09
dalat09.jpg0
dalat09.jpg0
cung cha Truong Xuan.jpg12
cung cha Truong Xuan.jpg12
cung cha Truong Xuan.jpg2
cung cha Truong Xuan.jpg2
cung cha Truong Xuan.jpg1
cung cha Truong Xuan.jpg1
cung cha giao o BMT
cung cha giao o BMT
CIMG6154
CIMG6154
CIMG6155
CIMG6155
CIMG6161
CIMG6161
cung cha D o Dalat
cung cha D o Dalat
CIMG6148
CIMG6148
CIMG6143
CIMG6143
CIMG6019
CIMG6019
CIMG6016
CIMG6016
cha BT Ca Arrupe 1972.jpgb
cha BT Ca Arrupe 1972.jpgb
cha D taI hUE 4.2005
cha D taI hUE 4.2005
cac cha va chung sinh dau tienGHHVDl 1959
cac cha va chung sinh dau tienGHHVDl 1959
bo doi  3.12
bo doi 3.12
B21
B21
B20
B20
B19
B19
B18
B18
AlmaMater1970_01(1)
AlmaMater1970_01(1)
anh ca tiep thay
anh ca tiep thay
anh cuoi cung
anh cuoi cung
AfterParty029
AfterParty029
AfterParty027
AfterParty027
AfterParty009
AfterParty009
AfterParty008
AfterParty008
26815201_1528461010604128_5395325146324213499_n
26815201_1528461010604128_5395325146324213499_n
26994161_1544063875710508_414318662243112046_n
26994161_1544063875710508_414318662243112046_n
AfterParty001
AfterParty001
AfterParty003
AfterParty003
11081187_1417753655211823_5733484808666769995_n
11081187_1417753655211823_5733484808666769995_n
33
33
29
29
27
27
vietnam08
vietnam08
vietnam10
vietnam10
2 gap Thay
2 gap Thay
24
24
jAlbum - customizable web photo albums