ĐÁ ĐÃ LĂN, KHĂN ĐÃ MỞ

                                                                                                    Lễ Phục sinh  Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Đức Tổng Giám Mục

GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

 HuyHieu

Các môn đệ đến mộ. Thấy phiến đá đậy cửa mộ đã lăn ra một bên. Vào bên trong thì thấy khăn liệm đã mở ra. Gio-an, người môn đệ Chúa yêu thấy đá đã lăn, khăn đã mở. Nên ông đã tin.

 

Thực vậy phiến đá đậy cửa mộ và khăn liệm quấn quanh xác Chúa là dấu hiệu của sự chết. Là chiến thắng và thống trị của lực lượng sự chết. Lực lượng sự chết là gì?

 

Trước hết là thói thù hận ganh ghét của giới lãnh đạo Do thái. Sợ dân đi theo Chúa, họ đã giết Chúa.

 

Rồi đến thói ham chức quyền địa vị của Philatô. Biết Chúa vô tội, nhưng vẫn kết án, vì sợ mất chức .

 

Cũng phải kể đến thói hay thay lòng đổi dạ của đám đông. Trước kia đi theo Chúa. Nay kết án Chúa.

 

Không loại trừ thói tham lam tiền bạc của Giu-đa. Bán Chúa. Rồi làm gián điệp chỉ điểm bắt Chúa.

 

Cộng thêm thói hèn nhát chạy trốn của các môn đệ. Phê-rô chối Chúa. Các môn đệ khác trốn chạy.

 

Và sự im lặng an thân của những người tốt. Không dám lên tiếng trước những bất công.

 

Tất cả đã góp phần giết Chúa. Khăn trói đã chặt. Mộ xây đã chắc. Phiến đá lấp cửa mộ đã vĩnh viễn bất di bất dịch. Sự dữ đã hoàn toàn chiến thắng.

 

Nhưng không ngờ hôm nay đá đã lăn, khăn đã mở. Thiên Chúa vô cùng quyền năng đã phá bỏ giây trói ràng buộc và phá tung nấm mộ giam hãm. Chúa đã đi vào sào huyệt của những lực lượng sự chết để tiêu diệt tận gốc rễ những mầm mống gây nên sự chết.

 

Để tiêu diệt thần chết, Chúa đã hi sinh đi vào vương quốc sự chết. Chịu trói trong khăn liệm. Chịu chôn trong nấm mồ.

 

Để tiêu diệt thói hận thù ghen ghét Chúa đã dùng tình yêu lớn lao. Yêu đến hi sinh tính mạng. Tha thứ cho kẻ hại mình. Cầu nguyện cho kẻ giết mình.

 

Để tiêu diệt thói ham hố chức quyền, Chúa đã hạ mình. Sống như người tôi tớ. Chết như một nô lệ.

 

Để tiêu diệt thói tham lam tiền bạc, Chúa đã nêu gương khó nghèo. Sống không nhà ở. Chết không mồ chôn.

 

Để diệt trừ thói thay lòng đổi dạ, Chúa đã sống trung tín. Vâng phục Chúa Cha cho đến chết.

 

Để diệt trừ thói hèn nhát, im lặng, đồng loã, Chúa đã mạnh dạn lên tiếng đối đầu với sự ác, sự dữ.

 

Những lực lượng sự sống nơi Chúa đã chiến thắng những lực lượng sự chết. Đá đã lăn, khăn đã mở. Chúa Phục Sinh mở ra kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của tình yêu và sự sống. Đá đã lăn, khăn đã mở. Thế giới từ nay phân cực. Ánh sáng và bóng tối. Sự sống và sự chết. Tình yêu và hận thù. Nước Trời và thế gian. Thượng giới và hạ giới. Thế giới mới cần có con người mới. Hai bài sách thánh trình bày hai mẫu con người mới.

 

Thánh Phê-rô tiên phong đi vào kỷ nguyên mới bằng dứt bỏ con người cũ, để đi vào tình yêu. Với tình yêu lớn lao ngài không còn hèn nhát chối Chúa và im lặng đồng loã, nhưng mạnh dạn lên tiếng làm chứng. Và kêu gọi mọi người theo gương ngài sám hối trở thành con người mới để được ơn cứu độ.

 

Thánh Phao-lô cũng đã dứt bỏ con người cũ. Trước kia ngài là con người ganh ghét hận thù đạo Chúa. Và là người gắn bó với danh vọng địa vị trần gian. Nay Ngài từ bỏ danh vọng chức quyền và những mối lợi của thế gian. Chỉ sống cho tình yêu Chúa Ki-tô. Chỉ gắn bó với những sự trên trời. Vì thế ngài khuyên chúng ta “hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”.

 

Thế giới hôm nay còn nhiều lực lượng sự chết. Khắp nơi người ta đang xây những nấm mồ khổng lồ tiêu diệt nhân loại. Đang mua sắm khăn liệm trói chặt con người. Sự chết thống trị khắp nơi. Từ Syria đến Irak. Từ Ai cập đến Sudan . Tại Việt Nam , thảm hoạ Formosa là điển hình hội tụ tất cả những lực lượng của sự chết như thời Chúa Giê-su. Đó là: thói hận thù ganh ghét, thói ham hố địa vị chức quyền, thói tham lam tiền của, sự bất tín bất trung, sự hèn nhát tránh né, sự im lặng đồng loã.

 

Những lực lượng sự chết đó cũng đang rình rập trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đang chuẩn bị khăn liệm trói chặt chúng ta. Đang tìm phiến đá lớn giam kín chúng ta.

 

Trong tình hình đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cùng Chúa Giê-su phá tan ngôi mộ, bứt tung khăn liệm. Hãy cùng thánh Phê-rô sám hối tội lỗi, từ bỏ con người cũ để sống cho con người mới, con người của Chúa Phục Sinh. Hãy cùng thánh Phao-lô đừng gắn bó với những gì thuộc hạ giới thấp hèn. Hãy yêu mến gắn bó và theo đuổi những gì thuộc thượng giới cao thượng.

 

Chúa Giê-su đã làm cho đá lăn khăn mở khỏi chính bản thân Người và giải cứu chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tay với Người làm cho sức mạnh phục sinh tràn lan. Hãy lăn đá, mở khăn khỏi tâm hồn. Hãy bước ra khỏi nấm mồ để hưởng ơn phục sinh. Và hãy làm cho ơn phục sinh tràn lan khắp vũ trụ.

 

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin cho con biết ái mộ những sự trên trời. Amen.

 

+ Tgm Ngô Quang Kiệt
Lễ Phục Sinh
Chấu Sơn (Nho Quan) 16-04-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End

Đọc bài cũ 

Các Nối Kết