NÀY LÀ MÌNH THÀY

                                                                                                    Thứ Năm Tuần Thánh - Lễ làm phép Dầu Thánh  (Mt 26, 14 – 27, 66)

Đức Tổng Giám Mục

GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

 HuyHieu

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 

Khi lập phép Mình Thánh, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ và nói :

“ Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thày, sẽ bị nộp vì các con”.

 

Qua việc lập phép Mình Thánh, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là Thày Cả Thượng Phẩm đại diện cho nhân loại dâng lễ vật lên Đức Chúa Cha. Thày Cả là trung gian nối kết thế giới thần linh với thế giới trần tục. Chúa Giêsu thể hiện hoàn hảo vai trò nối kết trời với đất không phải chỉ trong hành vi dâng lễ vật nhưng còn trong chính bản thân Ngài. Vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, Chúa Giêsu trở thành chiếc cầu nối trời với đất, giao hòa Thiên Chúa với con người.

 

Qua việc lập phép Mình Thánh, Chúa Giêsu cho thấy Ngài chính là của lễ. Hơn tất cả mọi thượng tế, Chúa Giêsu không dâng một lễ vật nào đó, dù quí giá như vàng bạc, nhưng Ngài dâng chính thân mình. Không chỉ dâng như một nghi lễ, nhưng dâng trong thực tế. Không chỉ dâng hiến trọn cuộc đời với tất cả thời giờ, sức lực, tâm tư, tình cảm, ý muốn để làm theo thánh ý Chúa Cha mà còn hiến thân chịu trao nộp, chịu hành hạ, chịu vác thánh giá và chịu chết trên thánh giá. Đây là lễ vật hoàn hảo không lễ vật nào sánh bằng. Đây là lễ vật duy nhất, không cần đến lễ vật nào khác nữa. Chúa Giêsu là lễ vật vô giá, lễ vật hoàn hảo, lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Cha. Nên Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha khen tặng :

“Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”.

Lễ vật không chỉ dâng cho Thiên Chúa mà còn hiến cho cả loài người.

 

Trước khi lìa bỏ cõi đời, Chúa Giêsu đã truyền cho các linh mục :

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày”.

Hằng ngày trong Thánh Lễ, ta thấy linh mục tái diễn cử chỉ và lời nói của Chúa. Khi truyền phép, linh mục cầm lấy bánh và đọc :

“Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thày sẽ bị nộp vì các con”.

Linh mục cầm chén rượu và đọc :

“Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén Máu Thày, Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”.

Đúng nguyên văn những lời Chúa Giêsu đọc trong bữa Tiệc ly.

 

Sở dĩ Linh mục dám đọc những lời của Chúa như lời của mình vì linh mục được dâng lễ in personna Christi, trong con người của Chúa Kitô, nhân danh Chúa Kitô. Linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Thật linh thiêng, thật cao trọng chức vụ linh mục. Vì thế chức linh mục cao quí không gì sánh bằng.

 

Tuy nhiên để việc dâng lễ in personna Christi được trọn vẹn, linh mục không chỉ dâng bánh rượu, nhưng phải dâng chính thân mình. Khi đọc lời truyền phép :

“Này là Mình Thày sẽ bị nộp vì các con”,

linh mục phải đồng số phận với Chúa Giêsu, tự hiến chính thân mình vì anh em. Đã là hiện thân của Chúa Giêsu trong nhiệm vụ thượng tế, linh mục phải hoàn tất ơn gọi bằng cách trở thành hiện thân của Chúa Giêsu trong của lễ. Như Chúa Giêsu linh mục phải dâng hiến trọn cuộc đời, không chỉ thời giờ, sức khỏe, tiền bạc mà còn cả tâm tư, tình cảm, ý chí. Linh mục phải dâng cả những hi sinh đau khổ, để nên giống Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thánh giá.

 

Đây là một việc cao quí nhưng không dễ dàng. Để các linh mục ý thức lại ơn gọi cao quí, hằng năm Giáo hội long trọng kỷ niệm ngày Chúa thiết lập chức linh mục.

 

Giờ đây các linh mục sẽ long trọng nhắc lại lời hứa khi chịu chức. Anh chị em hãy hiệp ý với các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Các linh mục thánh thiện sẽ là những trung gian cầu nguyện rất đắc lực cho anh chị em. Các linh mục tận tụy hi sinh sẽ đem đến cho Hội Thánh những hoa trái thiêng liêng dồi dào. Các linh mục tràn đầy tình yêu dâng hiến sẽ góp phần xây dựng xã hội và làm vinh danh Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu linh mục đời đời, xin thương xót chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc bài cũ 

Các Nối Kết