DỰ THẢO CHƯƠNG TR̀NH MỤC VỤ HÔN NHÂN

Wedding Ring

 


Dàn Bài


I.- Chuẩn bị hôn nhân,
II.- Mục vụ hôn nhân,
III.- Khủng hoảng hôn nhân,
IV.- Đế nghị chung,
V.- Đề nghị cụ thể.

 

I.- Chuẩn bị hôn nhân

Giáo luật (1983) khoản 1063-1064 của Hội Thánh Công giáo ấn định nhiệm vụ của chủ chăn phải huấn luyện giảng dạy để chuẩn bị những người sắp lănh nhận bí tích hôn phối cho nên.

 

A.- Hoa Kỳ

Một số giáo phận ở Hoa Kỳ có soạn thảo chương tŕnh qua văn pḥng Marriage & Family Life ministry (Mục vụ Hôn Phối & Gia Đ́nh).

Đa số để tuỳ sáng kiến của giáo xứ.

1.- Trong những thập niên 1950-1970 nhiều giáo phận tổ chức khoá học Pre Cana Conferences, gồm những bài thuyết tŕnh và hội thảo về nhiều đề tài như t́nh yêu, thông cảm, tài chánh, sinh lư, giáo luật v.v…

2.- Hiện nay đa số các giáo xứ Hoa Kỳ khuyến khích các cô cậu đi tham dự Engaged Encounter Weekend (Hội ngộ trao duyên), thường được tổ chức tại một nhà tĩnh tâm, từ tối thứ sáu đến chiều chúa nhật. Ăn ở tại chỗ tốn phí chừng $250.00. www.engagedencounter.org

3.- Một số giáo xứ lớn thường tổ chức thêm những chương tŕnh hướng dẫn do một số đôi vợ chồng đă được huấn luyện. Chương tŕnh này được tổ chức theo h́nh thức a.) Evenings for the Engaged, tài liệu của nhóm Marriage Encounter (Hội ngộ Phu Thê), hoặc b.) couple to couple sponsoring program do văn pḥng mục vụ giáo xứ phụ trách.

4.- Một ít trung tâm hướng dẫn tâm lư cũng có những chương tŕnh đặc biệt gọi là Premarital Counseling (Tư vấn tiền hôn nhân).

5.- V́ đại đa số các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn có tŕnh độ đại học, các giáo xứ Hoa Kỳ đều bắt buộc phải làm một bản t́m hiểu gọi là Pre Marital Inventory (PMI), Pre Marriage Assessment/Evaluation (PMA/E), Prepare hoặc FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, Understanding & Study) là bản được dùng nhiều nhất hiện nay. Bản này đă được dịch sang tiếng Việt. Lệ phí tại các trung tâm tâm lư khoảng $70-100.00.

6.- Natural Family Planning (Điều hoà sinh sản tự nhiên).

Hiện nay có những phương pháp và trường phái như sau:

a.) Couple to couple league ở Cincinnati, OH: www.ccli.org,
b.) Billings Ovulation method ở Úc: www.billings-centre.ab.ca,
c.) Creighton Fertility Care System ở Omaha, NE: www.Creightonmodel.com,
d.) NorthWest Family Services ở Portland, OR: www.NWFS.org.

Riêng NWFS có thêm các chương tŕnh:
a.) teen sexuality awareness education,
b.) Always Faithful marriage preparation program.

Có thể học trên internet ‘on line’.

 

B.- Việt Nam

1.- Đa số các giáo xứ/cộng đoàn công giáo Việt Nam thường tổ chức khoá Dự Bị Hôn Nhân gồm những giờ thuyết tŕnh học tập hội thảo dưới sự hướng dẫn của Linh mục, tu sĩ, các bác sĩ và một số chuyên viên về các vấn đề liên quan tới hôn nhân và gia đ́nh.

Những lớp học này tương tự với các lớp Pre Cana Conferences của Hoa Kỳ.

2.- Một ít nơi có tổ chức khoá học hỏi cuối tuần tuỳ theo khả năng và sáng kiến của giáo xứ/cộng đoàn

3.- Một số cộng đoàn nhỏ chỉ có 1-2 cặp vợ chồng phụ trách dạy ‘kèm’ v́ thiếu phương tiện và nhân sự, cũng như thời giờ eo hẹp của tuổi các cô cậu đi làm.

4.- Ít nơi làm bản t́m hiểu có lẽ v́ không có bản riêng của Việt Nam, và càng ít nơi giảng dạy cổ vơ điều hoà sinh sản tự nhiên, cho dù các bác sĩ có giới thiệu sơ qua trong các khoá học về sinh lư. (Hưng/Kim Anh)

 

C.- Đề Nghị

1.- Nguyên tắc
a.) Các bạn trẻ cần được chuẩn bị càng nhiều càng kỹ càng tốt trong xă hội này
b.) Các giảng viên cần được huấn luyện thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam ở Hoa Kỳ
c.) Linh động v́ thông cảm với thời giờ và công ăn việc làm của mọi người, nhưng không quá dễ dàng trong việc chuẩn bị

2.- Khoá học
a.) học 60-90 phút mỗi tuần một lần (8-10 tuần)
b.) làm bản t́m hiều chừng 1-2giờ
c.) dự một cuối tuần (thứ bảy-chúa nhật)
d.) Nhấn mạnh và giảng dạy điều hoà sinh sản tự nhiên

3.- Giảng viên
a.) Nên dành ưu tiên phụ trách cho những cặp vợ chồng, đặc biệt các cặp phó tế
b.) Miền cùng hợp tác trong việc trao đồi chia sẻ và giảng dạy
c.) Tu nghiệp & tủ sách tài liệu Anh Việt: internet

4.- Giáo xứ & cha xứ
a.) dành ưu tiên cho chương tŕnh qua nhân sự, tài chánh, pḥng ốc, thời giờ
b.) tích cực tham gia
c.) duyệt xét chương tŕnh và đề tài học hỏi

 

II.- Mục vụ hôn nhân

 

A.- Hoa Kỳ

1.- Từ thập niên 60, Giáo Hội Hoa Kỳ du nhập Encuentro Matrimonial của cha Gabriele Galvo, từ Tây Ban Nha thành Marriage Encouter (Hội Ngộ Phu Thê) với hai ngành International (www.marriage-encounter.org) và Worldwide (www.wwme.org) Đă có hơn 2 triệu cặp trên thế giới tham dự, từ nhiều giáo phái khác nhau.

2.- Gần đây có thêm phong trào ‘couples for Christ’: www.cfcglobal.org.ph: khởi đầu từ năm 1981 tại Phi Luật Tân và đang phổ biến trên 158 quốc gia

 

B.- Việt Nam

1.- Từ khoảng 20 năm, Linh mục Phêrô Chu Quang Minh SJ cùng một số căp vợ chồng trong Đạo binh Hồn nhỏ đă thành lập và tổ chức các khoá Thăng tiến Hôn nhân Gia đ́nh. Đă có trên 500 khoá với trên 10 ngàn vợ chồng, hơn 150 Linh mục và tu sĩ tham dự trên khắp năm châu bốn bể. Phong trào đă xuất bản 27 cuốn sách gồm tài liệu nền tảng huấn luyện của phong trào với ít cuốn song ngữ Anh Việt. www.tthngd.net

2.- Những năm gần đây có những khoá Tĩnh tâm Linh thao Gia đ́nh do nhóm Đồng Hành và Linh Thao tổ chức với sự hướng dẫn của một số Linh mục Ḍng Tên.

3.- Mới du nhập từ Việt Nam tổ chức Gia đ́nh Thánh, phong trào Thánh Gia

 

C.- Đề Nghị

Kêu gọi một số cặp vợ chồng Việt Nam có khả năng Anh ngữ đi tham dự Engaged/Marriage/Retrouvaille Encounter để được huấn luyện hướng dẫn khoá cho các cặp Việt nam, ngơ hầu phong phú thêm phương pháp và đường lối mục vụ

 

III.- Khủng hoảng hôn nhân

 

A.- Hoa Kỳ


1.- counseling (tư vấn) hoặc therapy (chữa trị)
2.- retrouvaille/rediscovery (khoá tái ngộ phu thê): dành cho những cặp sắp ly dị hoặc đă ly dị mà muốn trở lại với nhau, có phần counseling. www.retrouvaille.org
3.- divorce (ly dị) và annulment (tiêu hôn)
4.- convalidation (hoàn chỉnh)

 

B.- Việt Nam


1.- ngại đi counseling hoặc therapy
2.- gặp các cha xin giúp đỡ, tâm sự với bạn bè/hàng xóm
3.- divorce nhưng ngại xin annulment
4.- phép giao

 

C.- Đề Nghị


1.- xin nhường chỗ và giới thiệu cho các vị chuyên môn Công giáo
2.- xin thông cảm với những khó khăn của gia đ́nh ly dị

 

IV.- Đề nghị chung

1.- tổ chức Uỷ ban mục vụ Hôn nhân gồm 3 tiểu ban:
a.- tiền hôn nhân, b.) mục vụ hôn nhân, c.) hậu hôn nhân
2.- tuyển mộ và huấn luyện giảng viên mỗi 2 năm vào mùa thu/vọng
3.- tổ chức các khoá vào muà xuân/chay mỗi năm

 

V.- Đề nghị cụ thể???


First meeting: input, discussion & brainstorming
Follow up meeting: strategy, planning & decision making

 

Anthony Vũ Hùng Tôn

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.