Cuộc hẹn

 

 

TESTING ... TESTING ....

Một thương nhân ở Bagdad sai đầy tớ ra chợ. Lúc sau, nó về mặt tái xanh:

Thưa ông, con gặp Thần Chết ngoài chợ. Nó dữ tợn, há mồm to định nuốt con vào bụng. Xin ông cho con mượn ngựa chạy thật xa, đến Samarra trốn.

Ông đồng ư. Đầy tớ đi rồi, ông ra chợ, t́m thần chết và hỏi:

Thần Chết, cớ ǵ ông hù dọa đầy tớ ta?

Ta không dọa, chỉ ngạc nhiên há hốc mồm v́ gặp hắn ở đây. Ta có hẹn với hắn tối nay ở Samarra mà!

 

W.Somerset Maugham

 


Xem các bài viết khác trong Phạm Văn Tại, Khoá 11 GHHV Đà Lạt Việt Nam.