TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 ĐTGM Giuse  NGÔ QUANG KIỆT
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nam, Lê Hải
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.


KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)

TIN BUỒN


TIN VUIGIÁM MỤC ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT


Tiểu sử Đức Giám mục tân cử Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

- Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ,
được Cha GRANNEC, MEP ban bí tích Thánh Tẩy ngày 13 tháng 8 năm 1955
tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc giáo phận Nam Vang),
nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/9/1955).
- Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái
của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005);
Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức, giáo phận Phát Diệm;
Hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng.
Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, tổng giáo phận Sàigòn.
- 1966-1973 : Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.
- 1973-1980 : Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.
- 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt.
- 29/5/1994 : Được Đức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.
- 1994-2003 : Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.
- 2003-2009 : Du học tại Rôma về Giáo luật
tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana.
- Từ 2009 : Đại diện Tư pháp giáo phận Đà Lạt.
- 18/11/2016: được ĐTC Phanxicô tiếp kiến cùng các giám mục tham dự khóa học ba ngày tại Toà Thượng Thẩm Rota ở Roma.

 


TIN VUI


GM GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Giám mục Phụ tá Xuân Lộc

Sơ lược tiểu sử Đức Tân giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân:
– Sinh ngày 06/07/1953 tại
Cách Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình, Gp. Phát Diệm\
– 1965–1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 1973–1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt, khoá 16 cùng với ĐC Hiệu, ĐC Vị, ĐC Mạnh.
– 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc.
Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:
– Năm 1992–1994: phó xứ Ninh Phát
– Năm 1994–2005: chính xứ Ninh Phát
– 1995–2005: công chứng viên của Toà án hôn phối giáo phận Xuân Lộc
– 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp.HCM
– 2005–2006: giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre
– 2006–2010: học tại Đại học Santo Tomas (Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.
– Từ 2010: Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện
– Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.Tân GM Gioan Đỗ Văn Ngân là Giám mục thứ 19 xuất thân từ GHHV và Giám mục thứ 4 của khoá 16 (cân bằng với 4 GM của khoá 13).

Xin chúc mừng Tân Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân : 01677114328 - gioanngancvxl@yahoo.com :
Ad multos annos !

 
BÀI MỚI  

 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV