CHÚA KITÔ ĐẤNG TRUNG GIAN DUY NHẤT

                                                                                                    Chúa nhật 7 PS (Ga 17, 1-11a)

Đức Tổng Giám Mục

GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

 HuyHieu

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

 

"Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."

 
Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con."

 
Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha."

 
Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta."

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 

Bài Tin mừng hôm nay tràn ngập tâm tình yêu mến của Chúa Giêsu. Đó là tâm tình yêu mến với Đức Chúa Cha, Đấng mà Chúa Giêsu luôn gắn bó, luôn kết hiệp chặt chẽ, luôn vâng phục. Và hôm nay trước giờ phút sắp hoàn thành nhiệm vụ, Chúa Giêsu mong ước được về với Đức Chúa Cha. Tâm tình yêu mến cũng hướng Chúa Giêsu về các môn đệ. Chúa thương các ông còn ở lại trần gian với bao nguy cơ rình rập. Nên Chúa cầu nguyện cho các ông và xin Đức Chúa Cha thương nâng đỡ các ông.

 

Xuyên qua những lời cầu nguyện, những tâm tình tha thiết của Chúa Giêsu, ta thấy Người đã hoàn thành vai trò trung gian giữa Thiên chúa và con người ở 3 khía cạnh.

 

Chúa Giêsu là trung gian chuyển cầu. Con người chưa biết Thiên chúa nên cũng chưa biết cầu nguyện. Và chắc chắn lời cầu nguyện của con người, nếu có, cũng không xứng đáng dâng lên trước tòa Thiên chúa, vì con người quá phàm hèn lại còn tội lỗi nữa. Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu đã là một trung gian thế giá không những dâng lời cầu nguyện của con người lên Thiên chúa mà còn đích thân cầu nguyện cho con người. Hôm nay, Người tha thiết nói với Đức Chúa Cha :

“Con cầu nguyện cho họ”.

Người không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ yêu dấu, mà còn cầu nguyện cả cho những kẻ thù ghét hành hạ, giết chết Người. Trên thập giá, lúc gần tắt hơi, Người còn cầu nguyện :

“ Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ lầm không biết”.

 

Chúa Giêsu là trung gian nối kết. Chúa Giêsu là Thiên chúa làm người. Là Thiên chúa, Người ngang hàng với Thiên chúa, hiểu biết về Thiên chúa. Là con người, Người đã sống như một con người với tất cả những buồn vui sướng khổ. Là Thiên chúa, nên Người có thể giới thiệu Thiên chúa cho con người như Người nói :

“Con đã cho họ biết danh Cha… vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con”.

Là con người nên Người thông cảm với con người, có thể là đại diện, là trung gian cho con người với Đức Chúa Cha. Người đã nối kết Thiên chúa với con người. Người là nhịp cầu nối trời với đất. Nhất là qua cuộc cứu chuộc, Người đã phá đổ bức tường ngăn cách, xóa bỏ thù hận, hòa giải con người với Thiên chúa.

 

Chúa Giêsu là trung gian cứu độ. Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu độ loài người. Để cứu độ loài người, Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Người đã nêu gương tâm tình hiếu thảo để chuộc lại sự bất hiếu của loài người. Người đã nêu gương vâng phục để chuộc lại sự bất tuân của loài người. Người đã hoàn thành nhiệm vụ tôn vinh Chúa Cha như Người nói :

“Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm”.

Người đã mở ra con đường cứu độ để từ nay tất cả những ai muốn được cứu độ phải đi con đường ấy. Đó là chu toàn nhiệm vụ Thiên chúa trao phó cho mỗi người trong cuộc sống trần gian. Đó là sống tâm tình hiếu thảo với Đức Chúa Cha. Tâm tình hiếu thảo được biểu lộ qua sự hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, cho dù phải đau khổ, phải chết. Con đường Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Vì dù ta có chu toàn nhiệm vụ, vâng phục thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, ta cũng chỉ được ơn nghĩa qua Chúa Giê su, nhờ công ơn Chúa Giê su mà thôi.

 

Tạ ơn Chúa Cha đã ban cho ta Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu thương mặc khải cho ta biết Chúa Cha. Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận thân phận loài người để ở giữa chúng ta, hoàn toàn thông cảm với thân phận yếu đuối con người chúng ta. Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô đã mở cho ta con đường đi về với Chúa Cha, để cho ta được sự sống đời đời.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 

1- Bạn có tâm tình gắn bó với Đức Chúa Cha như Chúa Giêsu không?


2- Bạn ý thức vai trò trung gian của Chúa Giêsu như thế nào?


3- Bạn sẽ làm gì để sống niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu như Đấng Trung Gian duy nhất?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc bài cũ 

Các Nối Kết