HOÀN THÀNH LỜI HỨA

                                                                                                    Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1, 39-56)

Đức Tổng Giám Mục

GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

 HuyHieu

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

 

"Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
 
"Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
 
"Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà."
 

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 

Không ai thắc mắc gì về việc Đức Mẹ được ơn trọng lên trời cả hồn lẫn xác. Việc Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là một kết thúc hợp lý.

 

Thân xác Đức Mẹ không thể hư nát, vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thân xác Đức Mẹ đã sinh ra thân xác Chúa Giêsu. Theo lẽ tự nhiên, thân xác Con được phục sinh vinh hiển thì thân xác của Mẹ cũng tránh khỏi cảnh hư nát và được cùng vinh hiển với Con. Chính Chúa Giêsu rước Mẹ Người về trời.

 

Thân xác Đức Mẹ không thể hư nát, vì thân xác hư nát là hậu quả của tội lỗi, đặc biệt là tội tổ tông truyền. Nhưng Đức Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho ơn vô nhiễm nguyên tội. Hoàn toàn trong sạch, nên thân xác Mẹ không phải chịu cảnh hư nát.

 

Đức Mẹ là Đấng đầy ơn phúc. Thiên thần Gabriel đã kính chào Đức Mẹ: “Kính chào Bà đầy ơn phúc”. Bà thánh Isave cũng chào Đức Mẹ : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”. Và chính bản thân Đức Mẹ cũng cảm thấy mình thật có phúc nên đã ca ngợi Chúa: “Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc”. Lên trời cả hồn lẫn xác là hưởng đầy tràn ơn phúc của Chúa.

 

Nếu ta coi việc Đức Mẹ được đầy tràn ơn phúc là lôgích tự nhiên, thì Đức Mẹ lại nhìn ơn phúc dưới một lôgích khác : lôgích của tình thương. Thật vậy, Đức Mẹ cảm thấy bản thân được chúc phúc, được tràn đầy ơn phúc, để muôn đời sẽ phải ca ngợi. Nhưng Đức Mẹ xác định đó không phải do công lao, do giá trị của bản thân, nhưng do lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa của bài Kinh Ca ngợi “Magnificat” mà Đức Mẹ hát lên hôm nay.

 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.

Đức Mẹ hiểu biết thân phận con người hèn hạ, yếu đuối, dễ dàng sa chìm trong tội lỗi. Nhưng nay được ơn khỏi tội tổ tông, được đồng trinh trọn đời, được tránh xa tội lỗi, đó không phải là do sức riêng, nhưng do ơn Chúa cứu chuộc.

 

Chính bàn tay quyền năng thánh thiện của Chúa đã lật ngược tình thế, thay đổi số phận của con người. Những người được Chúa yêu thương là những người biết kính sợ Chúa. Đức Mẹ là người kính sợ Chúa nên được Chúa yêu thương. Người biết kính sợ Chúa chính là người có lòng khiêm nhường, có sự khao khát Chúa. Đức Mẹ là người khiêm nhường thẳm sâu, nên hôm nay Chúa nâng Mẹ lên đến tuyệt đỉnh khi cho Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ đã khao khát Chúa, nên hôm nay Chúa đã cho Mẹ được đầy dư ơn phúc được no thỏa hoàn toàn khi lên trời cả hồn lẫn xác.

 

Và sau cùng, Đức Mẹ nhìn thấy ở nơi bản thân việc hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham sẽ độ trì con cháu đến muôn đời. Đức Mẹ là người đầu tiên trong nhân loại được thụ hưởng lời hứa đó.

 

Đức Mẹ hồn xác lên trời đem đến cho ta niềm hi vọng. Mẹ lên đến đâu, con cũng sẽ được lên đến đấy.

 

Đức Mẹ hồn xác lên trời đem đến cho ta niềm trông cậy. Vì Thiên Chúa đầy lòng yêu thương sẽ nhớ lời hứa cứu độ chúng ta.

 

Đức Mẹ hồn xác lên trời mở ra cho ta con đường. Đó là kính sợ Chúa. Vì “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”.

 

Đức Mẹ hồn xác lên trời đem đến cho ta niềm an ủi. Nếu ta đang sống trong bé nhỏ khiêm nhường, đói khát thiếu thốn, hãy an tâm. Vì “Chúa sẽ nâng cao những kẻ khiêm nhường” và “ Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư”.

 

Lạy Đức Mẹ, xin cho con biết noi gương khiêm nhường của Mẹ để cùng được lên trời với Mẹ.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 

1- Mơ ước về thiên đường và mơ ước trường sinh bất tử là mơ ước muôn đời của con người. Bạn nghĩ gì về mơ ước này khi mừng lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác ?

2- Tại sao Đức Mẹ lên trời trở thành niềm hi vọng cho ta ?


3- Lên trời là do sự phấn đấu của con người hay do tình thương của Thiên Chúa ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc bài cũ 

Các Nối Kết