TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 ĐTGM Giuse  NGÔ QUANG KIỆT
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nam, Lê Hải
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.


KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)

                                                                                    THÔNG BÁO

Huynh Đệ kính mến,
Xin thông báo :


4. Họp mặt Piô X tại Đà Lạt đầu năm 2018 :
Gia Đình GHHV Piô X dự kiến tổ chức như sau :
- Thời giờ : 3 ngày cuối tuần khoảng cuối tháng 1/2018, đang thăm dò xem tuần nào thuận tiện cho các đấng (Lễ tro 14/2, Tết Mậu Tuất 16/2).
- Địa điểm : Trung Tâm Mục Vụ Gp. Đà Lạt (thuận lợi: cha Lê Đức Huân k7 mới được điều về làm Giám Đốc).
- Lễ mừng :
        . Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Hoàng Học Viện Piô X (1958-2018).
        . Mừng chung Kim Khánh Linh Mục của 9 vị : Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn k1.2, Đức ông Trần Văn Phát k1.2 (ở Mỹ), cha Nguyễn Văn Hiểu k1.2, cha Vũ Sĩ Hoằng k1.2, cha Đinh Lập Liễm k1.2, cha Phạm An Ninh k1.2, Đức ông Trần Văn Khả k2, cha Vũ Minh Nghiệp k2, cha Nguyễn Lợi k3.2 (ở Canada).


Xin các đấng bậc vui lòng góp ý. Ban tổ chức sẽ hội ý và sớm cho biết ngày giờ Họp mặt để Huynh Đệ thu xếp công việc và lên đường phó hội.
Joseph Phạm Bá Lãm. 


BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV