TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nam, Lê Hải
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.


KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)


TIN BUỒN


TRÂN TRỌNG BÁO TIN:

ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA -

NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHA TRANG.

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 20g00, ngày 14/02/2017.

Tại TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG.

Hưởng thọ 86 tuổi,

58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục

Requiescat In Pace

* Nghi thức Tẩm liệm : 09g00 , thứ Tư ngày 15/02/2017.

Thánh lễ An Táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017

Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang

Cha giáo Nguyễn Văn Hoà từ Roma về Đà Lạt năm 1963,

đã được mời làm Giáo sư Thánh Nhạc tại GHHV Piô X 1963-1968.

Trong niềm tri ân thầy cũ, xin Quý Đức Cha, Quý Cha và Anh em cầu nguyện nhiều cho Đức Cha Phaolô.

R.I.P.

 


TIN BUỒN


Chư Huynh Đệ kính mến,

Xin chuyển tiếp điện thư của cha Hoàng Đức Toàn thông báo khẩn cấp Tin buồn :

Cha ANRÊ LÊ TRẦN BẢO (Khoá 2 GHHV)

- Qua đời: 4g40 chiều thứ ba 14/2, thọ 76t, 50 nămLM

- Lễ An táng : 9g00 thứ sáu 17/2 tại Nt. Phước Sơn, P. Phước Bình, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Ra đi vào Valentine Day : xin Tình thương của Chúa xuống trên Cha Cố Anrê - Lỡ hẹn lễ mừng Kim Khánh LM 21.12.2017 : thay vì được tổ chức tại trần gian, sẽ được cử hành tên cõi trời.

Xin Quý Đức Cha, Quý Cha dâng lễ và anh em dâng lời cầu nguyện cho Cha Cố Anrê Lê Trần Bảo. R.I.P.

Ai có thể được, xin cố gắng thu xếp đến dự lễ An táng 9g00 thứ sáu 17/2

tại Nt. Phước Sơn, Phước Long, Bình Phước.

Khi có Cáo phó chính thức : sẽ gửi thêm.

Joseph Phạm Bá Lãm.


BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV