TRANG NHÀ GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIÔ X ĐÀLẠT, VIỆT NAM CÁC NỐI KẾT
 Tài liệu, hình ảnh về
 ĐC Phêrô Nguyễn Văn  Nho
 30Jours dans l'Église
 et dans le Monde
 Trang Dòng Tên
 Tỉnh dòng Canada
 Trang Dòng Tên ViệtNam Tỉnh dòng Phanxicô Xavie
 Trang Rev Nguyễn Lợi
 Trang Anh Ng.Văn Nội, Thăng Tiến Giáo Dân
 Trang CGVN
 Chuyện phiếm GÃ SIÊU
 MẠNH THƯỜNG QUÂN
 Nguyệt San HỒN QUÊ
 ĐỌC BÀI THEO TÁC GIẢ
 ĐC GB  BÙI TUẦN,
Giáo phận Long Xuyên
 ĐTGM Giuse  NGÔ QUANG KIỆT
 An, Vũ Văn
 Anh, Đặng Công
 Anh, Nguyễn Kim
 Bài, Nguyễn Thế
 Cảnh, Trần Văn
 Chính SJ, Vũ Kim
 Dụ, Nguyễn Văn
 Đa, Nguyễn Trọng
 Giá, Trần Trung
 Giàu, Nguyễn Văn
 Hải, Nguyễn Quốc
 Hải, Nguyễn Văn
 Hoài SJ, Nguyễn Thanh
 Huy, Nguyễn Viết
 Khánh, Hoàng Gia
 Khánh, Võ Tá
 Khang, Nguyễn Đức
 Khoa, Nguyễn Đăng
 Lãm, Phạm Bá
 Mễn, Nguyễn văn
 Nam, Lê Hải
 Nội, Nguyễn Văn
 Quảng, Trần Đình
 Sách, Nguyễn Đức
 Sơn, Nguyễn Ngọc
 Tài, Nguyễn Trọng
 Tại, Phạm Văn
 Thăng, Nguyễn Trường
 Thư, Nguyễn Văn
 Tiến, Trần Minh
 Tôn, Vũ Hùng
 Trúc, Nguyễn Đăng
 Tuyến, Chương Quang
 Vinh, Nguyễn Quang
Click here for searching

 

Lối xưa hồn thu thảo - Nền cũ bóng tịch dương

Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:

 

slideshow image


.


KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (ấn bản pdf, 5.5MB)

KỶ YẾU 50 NĂM THÀNH LẬP GHHV (pdf, Unicode,Times New Roman, anh Trần Trung Giá hiệu chỉnh)

HỌP MẶT PIÔ X TRƯA THỨ TƯ 24.01.2018 TẠI ĐÀ LẠT


HỌP MẶT PIÔ X TRƯA THỨ TƯ 24.01.2018 TẠI ĐÀ LẠT

Huynh Đệ kính mến,

Trước hết xin mừng Kim khánh Linh mục dịp trước Giáng sinh 2017 của 8 vị :

1. ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn k1.2
2. Đức Ông Phêrô Trần Văn Phát k1.2 (Hoa Kỳ)
3. Cha Gioakim Nguyễn Văn Hiểu k1.2
4. Cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng k1.2
5. Cha Giuse Đinh Lập Liễm k1.2
6. Cha Giuse Phạm An Ninh k1.2
7. Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp k2
8. Cha Gioan Nguyễn Lợi k3.2 (Canada)

Các vị này đều tổ chức lễ mừng theo cấp địa phương. Đó là "Phán xét riêng", còn phải "Phán xét chung" vào dịp Họp Mặt Piô X ở Đà Lạt :

- Thời giờ : Từ trưa thứ tư 24.01.2018 đến sáng thứ sáu 26.01.2018.

- Địa điểm : Trung tâm Mục vụ Gp. Đà Lạt

- Mục đích: Kỷ niệm 60 năm thành lập GHHV Piô X và Mừng chung Kim khánh Linh mục của 8 vị.

- Chủ đề bàn họp : GHHV Piô X với Văn hoá...

Chương trình chi tiết sẽ được gửi sau, nay chỉ phác sơ nét chính :

THỨ TƯ 24/1/2018 :
* Ai tới sớm xin dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, sau đó Tempus liberum.
* 4g00 chiều : gặp gỡ tại Hội trường (giới thiệu, thông báo, trao quà kỷ niệm...)
* 5g30 chiều : Thánh lễ khai mạc mừng 60 năm thành lập GHHV Piô X Đà Lạt, "60 năm nhìn lại".
* 6g30 tối : Cơm tối
* 7g45 tối : Họp mặt và thuyết trình 1

THỨ NĂM 25/1 :
* Sáng : Thuyết trình 2
* 10g00 : Thánh lễ mừng Kim khánh Linh mục
* 11g30 : Magna Caena
* Chiều : Thuyết trình 3
* Sau cơm tối : họp lớp hoặc họp theo giáo phận

THỨ SÁU 26/1 :
* Lễ sáng : Cầu cho các ân sư và anh em đã qua đời.
* Ăn sáng - sau đó chia tay.
* Extra formam : tuỳ nghi tổ chức tham quan Lang Biang...

Xin lưu ý :
- Xin Huynh Đệ góp ý cho chương trình để kịp điều chỉnh cho thích hợp (td. nên bàn về đề tài nào...)
- Đoàn Piô X Sàigòn và lân cận khởi hành từ Nt. Hoà Hưng 5g00 sáng thứ tư 24.01.2018.
- Ai đi máy bay nên mua sớm để hưởng giá rẻ.
- Đi xe hoặc máy bay: đều được hưởng 1 vé (hoặc đi hoặc về).
- Vui lòng cập nhật địa chỉ, điện thoại, điện thư của mình (và của các anh em khác, nếu biết).
Nhân tiện xin gửi Thiệp mời của cha Vũ Minh Nghiệp.

Joseph Phạm Bá Lãm.


BÀI MỚI  
 
 
Trang TOÀ THÁNH và HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM [ more » ]

 

DISCLAIMER [ » ]
 

Disclaimer:
Information presented on this website is considered public information
(unless otherwise noted)
and may be distributed or copied.
Use of appropriate byline/photo/image credit is requested.
While this website makes every effort to provide accurate and complete information,
various data such as names, telephone numbers, etc. may change prior to updating.
We welcome suggestions on how to improve our home page and correct errors.
We provide no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability
or completeness of furnished data.

Clauses de non-responsabilité
Nous n'attestons ni ne garantissons la véracité, l'utilité ou l’exhaustivité des articles,
et ne sommes pas responsables du contenu des articles.
Les articles expriment les points de vue de l'auteur desdits articles,
et pas nécessairement ceux de Codemasters ou de toute autre entité associée à ce site.

CHÚ Ý
Các bài viết đều phản ảnh ý kiến riêng của tác giả.
Mọi góp ý xin liên lạc với chính tác giả .

 

© KhangNguyen | Lớp Ngôn Sứ | GHHV