Các Cộng Đoàn CGVN tại PHÁP
chuẩn bị mừng NĂM THÁNH 2010 tại Paris

NamThanhGXPARIS

 

 

 

 

 

 

Cha Hà Quang Minh là Đại Diện Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều Vụ bên cạnh các Tuyên Úy Việt Nam tại Pháp từ năm 2004. Cùng làm việc với cha, có một Tuyên Úy Đoàn, gồm ba ban : Ban Điều Hành Trung Ương, Ban Tuyên Úy Giới Trưởng Thành và Ban Tuyên Úy Giới trẻ. Đại Diện Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều Vụ bên cạnh các Tuyên Úy Việt Nam có trách nhiệm đại diện cho tất cả các tuyên úy của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp. Trong tập « Kỷ Yếu 30 năm hành tŕnh đức tin của Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp (1976-2006) », Ban Tuyên Úy đă giới thiệu 46 Cộng Đoàn Việt Nam tại Pháp (từ trang 30 đến 103).

PARIS – Chiều chủ nhật 18 tháng 10 năm 2009, Cha Hà Quang Minh đă dành cho Giáo Sư Trần Văn Cảnh, biên tập viên « Giaoxuvnparis » và « VietCatholic » một cuộc phỏng vấn. Ngài đă trả lời những câu hỏi liên quan tới :

• Đại Hội các Tuyên Úy Việt Nam tháng 10 năm 2009

• Quyết định liên quan đến việc Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp mừng Năm Thánh 2010

GS Cảnh : Xin kính chào Cha Tổng Tuyên Úy và xin cám ơn Cha đă cho con được dịp nói chuyện với Cha. Trước hết, Xin Cha phác qua tổ chức của Tuyên Úy Đoàn của Các Cộng Đoàn CGVN tại Pháp và gợi ra vài kết quả quan trọng mà Tuyên Úy Đoàn đă thực hiện được trong những năm gần đây.

Cha Hà Quang Minh : Trước tiên xin thành thật cám ơn Giáo Sư đă tạo dịp để chúng tôi được tŕnh bầy về những sinh hoạt cuả Tuyên Úy Đoàn. Cách nay 32 năm Tuyên Úy Đoàn được Hội Đồng Giám Mục Pháp thành lập qua quyết định tuyển chọn cha Samuel Trương Đ́nh Hoè làm Đại Diện các Tuyên Úy Việt nam. Trong trách nhiệm này, cha Samuel đă quy tụ các linh mục, tu sĩ có trách nhiệm mục vụ cho người Việt nam và lập thành Tuyên Úy Đoàn. Một trong những mục đính chính là trao đổi các công tác mục vụ, t́m một hướng đi chung phục vụ những người tị nạn Việt nam vừa đến Pháp. Một tở báo được thành h́nh lấy tên là Hiện Diện. Tuyên Úy Đoàn hoạt động liên tục đến nay đă 32 năm. Số Tuyên Úy và các trợ tá hiện nay là 43, trong đó có 31 linh mục, 8 tu sĩ, 4 thầy phó tế vĩnh viễn. Một số cộng đoàn chưa có Tuyên Úy được các cha sinh viên Việt nam đến cứ hành thánh lễ. Trong sáu năm vừa qua, điều đáng ghi nhận là đă có 10 cộng đoàn được các Giám Mục giáo phận cắt cử linh mục hoặc tu sĩ cộng tác vào những chương tŕnh mục vụ cho người Viêt nam.

GS Cảnh : Hàng năm, Tuyên Úy Đoàn tổ chức một Đại Hội để cùng nhau phác thảo một chương tŕnh mục vụ chung. Xin Cha cho biết Đại Hội Tuyên Úy Đoàn Việt Nam tại Pháp đấu tháng 10/2009 vừa qua đă được thực hiện thế nào ?

Cha Hà Quang Minh : Hằng năm, cứ vào đầu tháng 10, chúng tôi lại tổ chức một cuộc họp mặt toàn quốc. Điạ điểm họp thay đổi mỗi năm. Năm nay, tuần họp các Tuyên Úy được tổ chức tại thành phố Troyes từ 5 đến 9/10. Đề tài hội thảo là « 350 năm Giáo Hội Việt nam ». Không nói ai cũng hiểu là qua đề tài này, Tuyên Úy Đoàn muốn chuẩn bị Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm ngày thành lập hai điạ phận đầu tiên tại Việt nam (Đàng Trong, Đàng Ngoài) và 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt nam. Cha Trần Anh Dũng, đă giúp cho chúng tôi ôn lại lịch sử Giáo Hội Việt nam và qua đó ư thức rơ ràng hơn tầm quan trọng của Năm Thánh. Chúng tôi cũng đă dành ngày thứ ba 7/10 để gặp gỡ Giám Mục điạ phương, trao đổi với Ngài về mục vụ di dân trong điạ phận. Cũng trong ngày hôm nay, các giáo dân Việt nam đă đến tham dự thánh lễ đồng tế và đăi chúng tôi một bữa cơm Việt nam rất thịnh soạn. Chúng tôi rất cảm động trước sự niếm nở của Đức Cha và sự tiếp đón rất ân cần và chu đáo cuá cộng đoàn Troyes.

GS Cảnh : Trong đại hội này Tuyên Úy Đoàn đă quyết định gi ? Xin cha cho biết quyết định mục vụ quan trọng nhất !

Cha Hà Quang Minh : Từ đại hội thứ 31 năm 2008 tại Toulon, chúng tôi đă quyết định tổ chức một đại hội các cộng đoàn Việt nam tại Pháp trong năm 2010. Trong năm qua, chương tŕnh đại hội đă được chuấn bị sơ khởi. Và Ban Điều Hành Trung Ương đă tŕnh bầy và xin ư kiến của các Tuyên Úy có mặt trong tuần họp thứ 32 năm nay. Đây là những quyết định chính. Thời gian đại hội toàn quốc : 3-4 / 7 / 2010. Điạ điểm : Paris.(Giáo Xứ Việt nam ; nhà thờ chánh toà Notre Dame). Chủ đề : Sống Năm Thánh Với Giáo Hội Việt Nam 2010.

GS Cảnh : Xin cha cho biết tại sao Ttuyên Úy Đoàn lại đă quyết định tổ chức mừng NĂM THÁNH 2010 cho các Cộng Đoàn CGVN tại Pháp ? nhằm mục đích nào, kết quả ǵ ?

Cha Hà Quang Minh : Là người công giáo Việt nam, chúng ta không thể quên được quê hương xứ sở và nhất là Giáo Hội Việt nam. « Cây có gốc mở trổ ngành sanh ngọn. Người có tông mới đạt ngă thành nhân ». Cả Giáo Hội Việt nam từ bắc chí nam đang chuẩn bị mừng Năm Thánh trong tâm t́nh cảm tạ hống ân Thiên Chuá, tri ân các thánh tử đạo và cùng nhau xây đắp tương lai cuả Giáo Hội mẹ. Chúng tôi mong ước, cùng với anh chị em tín hữu Việt nam hải ngoại, đặc biệt tại Pháp, được hiệp thông với Giáo Hội Việt nam trong dịp này. Đây là một thời điểm lịch sử đức tin qúy giá mà chúng ta không thể dửng dưng đứng bên ngoài thụ động. Mặt khác, đại hội 2010 sẽ là một chứng từ đức tin đối với Giáo Hội điạ phương và các cộng đoàn chủng tộc khác có mặt trên đất Pháp. Năm Thánh 2010 c̣n là một cuộc tĩnh tâm tập thể, thống hối ăn năn trở về với Chuá. Ơn toàn xá mà Đức Thánh Cha Benedicto trao ban trong Năm Thánh cho người Việt nam trong nước và ở hải ngoại mời gọi con cái cuả Chúa canh tân cuộc sống cá nhân và đổi mới thế giới. Nói tóm lại, đây là ba mục đích mà Tuyên Úy Đoàn nhắm đến khi quyết định thực hiện Đại Hội 2010.

GS Cảnh : Xin cha cho biết việc các Cộng Đoàn CGVN tại Pháp MỪNG NĂM THÁNH sẽ được tổ chức thế nào ? gồm những ban ǵ, ai trách nhiệm ?

Cha Hà Quang Minh : Một ban tổ chức đă được thành h́nh gồm 12 tiểu ban. Mỗi tiểu ban đặt dưới trách nhiệm cuả một Tuyên Úy. Đại khái, đại hội chú tâm đến bốn điếm chính : cầu nguyện, thống hối, học hỏi, thăm viếng nơi có hài cốt các thánh tử đạo. Thánh lễ khai mạc sẽ được cử hành tại nhà thờ Giáo Xứ Việt nam, và thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Đức Bà. Những chi tiết khác, chúng tôi sẽ phổ biến sau. Một điều đáng cho chúng tôi quan tâm là chỗ ở cho các phái đoàn từ các tỉnh về. Từ trước đến nay, các đại hội đều được tổ chức tại Lộ Đức nơi có đầy đủ tiện nghi. Paris mắc mỏ, lại rộng lớn nên phương tiện ăn ở khó khăn, việc di chuyển mất nhiều thời gian. Sự thành công cuả đại hội c̣n tùy thuộc rất nhiều vào sự cố động của các ban mục vụ điạ phương. Mọi sự phó thác vào Chúa. Với ơn của Chúa, chúng ta sẽ vượt mọi trở ngài.

NamThanhGXPARIS

GS Cảnh : Xin cám ơn Cha rất nhiều. Cầu chúc Cha nhiều ơn lành của Chúa. Xin cho Các Cộng Đoàn CGVN tại Pháp ngày càng phát triển.

 

 

Paris, ngày 18 tháng 10 năm 2009
Trần Văn Cảnh

 

 

 


Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.