LỜI MẸ DẶN CON

Choir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ thuật sống

 

Mẹ đă cho con sự sống, nhưng mẹ không thể sống thay con.

Mẹ có thể dạy con nhiều điều, nhưng mẹ không thể buộc con học hành.

Mẹ có thể nói nhiều điều hướng dẫn với con, nhưng không thể ở đó để dẫn dắt con.

Mẹ có thể cho phép con được tự do, nhưng không thể giải thích nó.

Mẹ có thể dạy con làm lành lánh dữ, nhưng không thể quyết định thay con.

Mẹ có thể mua quần áo đẹp cho con, nhưng không thể làm con đẹp tâm hồn.

Mẹ có thể trao lời khuyên cho con, nhưng không thể chấp nhận nó thay con.

Mẹ có thể trao cho con t́nh thương, nhưng không thể buộc con phải thương yêu.

Mẹ có thể dạy con biết chia sẻ, nhưng không thể làm cho con không ích kỷ.

Mẹ có thể dạy con tôn trọng người khác, nhưng không thể buộc con tôn trọng họ.

Mẹ có thể khuyên con về bạn bè con, nhưng không thể chọn bạn cho con.

Mẹ có thể khuyên con về tính dục, nhưng không thể giữ con trong sạch.

Mẹ có thể kể con nghe nhiều sự kiện nổi bật, nhưng không thể làm cho con nổi danh.

Mẹ có thể nói với con về việc uống rượu, nhưng không thể nói “không uống” thay con.

Mẹ có thể cảnh báo con về ma túy, nhưng không thể ngăn con sử dụng nó.

Mẹ có thể nói con nghe các mục tiêu cao thượng, nhưng không thể thực thi thay con.

Mẹ có thể dạy con về ḷng tốt, nhưng không thể buộc con sống nhân từ.

Mẹ có thể cảnh báo con về tội lỗi, nhưng không thể làm cho con sống đạo đức.

Mẹ có thể nói hạnh phúc đích thực là ǵ, nhưng không thể đem nó lại cho con.

Mẹ có thể nói cần phải sống thế nào, nhưng không thể ban sự sống vĩnh cửu cho con.

Mẹ có thể yêu con với t́nh yêu vô điều kiện suốt đời mẹ... và măi măi, con ơi!.

 

Nguyễn Trọng Đa (Theo Internet)

 


 

 

Xem các bài viết khác trong Anh Nguyễn Trọng Đa.