TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ

Choir

 

 

Nghệ thuật sống

 

 

Tất cả đều có thể

Cho ai có ư chí.

Tất cả đều có thể

Khi ta có mục tiêu.

Tất cả đều có thể

Khi mở ḷng ra
Để đón nhận điều tốt hơn.

Tất cả đều có thể

Khi ta biết chấp nhận hiện tại.

Tất cả đều có thể

Khi biết chấp nhận ḿnh có nhiều hạn chế.

Tất cả đều có thể

Khi không đ̣i hỏi sự bất khả
Nhưng tiến bước từng bước một.

Tất cả đều có thể

Khi biết dừng lại
Để nh́n xem quá khứ
Nếu nó đang hủy hoại chúng ta.

Tất cả đều có thể

Cho ai dùng kinh nghiệm cũ
Để lớn lên và phát triển.

Tất cả đều có thể

Nếu biết tự cảm thông với bản thân.

Tất cả đều có thể

Khi chấp nhận cảm xúc
Nằm ngoài tầm kiểm soát của ta.

Tất cả đều có thể

Khi tự nhủ không ǵ tệ hơn ḿnh.

Tất cả đều có thể

Cho mỗi lần vấp ngă
Và chỉ cần đứng dậy.

Tất cả đều có thể

Khi đạt đến việc tự chấp nhận ḿnh.

Tất cả đều có thể

Khi có sự b́nh an và trong sáng.
Và khi ta có tất cả như thế
Ta dễ nói rằng

Tất cả đều có thể

Để sống vui khỏe
Và tự chữa lành bản thân
Trong cuộc sống mỗi ngày của ta.

 

Hélène Laliberté

 

Nguyễn Trọng Đa dịch
(Theo Internet)

 


 

 

Xem các bài viết khác trong Anh Nguyễn Trọng Đa.