Nghe cha Mễn kể chuyện


Mục lục

1 2 3 4 5 6 7 8

Truyện Giáo dục Gia đình (17)

 • 335. Con Cần Đến Chúa
  .
  .
 • 336. Lời Tâm Sự Của Hòn Đá Cuội
  .
  .
 • 337. Đời Con Dâng Ngài
  .
  .
 • 338. Một Ơn Hoán Cải Thật Diệu Kỳ
  .
   
 • 339. Kinh Hoà Bình
  .
   
 • 340. Chuyện Một Ông Vua Thời Xưa
  .
   
 • 341. Tình Yêu Mãnh Liệt
  .
   
 • 342. Bầu Trời Quanh Ta
  .
   
 • 343. Những Nét Đẹp Của Đời Linh Mục
  .
   
 • 344. Linh Mục Đuốc Sáng Tâm Linh
  .
   
 • 345. .
  .
   
 • 346. .
  .
   

Những bài hát cầu nguyện cho người mới qua đời (19)

 • 832.SỰ SỐNG THAY ĐỔI

   

  .
 • 833.CỦA LỄ CẬY TRÔNG

   

  .
 • 834.ÔI GIÊSU LÂN TUẤT

   

  .
 • 835.CHÚA GỌI CON VỀ

   

  .
 • 836.BÀI CA GIÃ BIỆT

   

  .
 • 837. PHÓ THÁC

   

  .
 • 838. CHÉN ĐẮNG

   

  .
 • 839. TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG

   

  .
 • 840. SÁM HỐI 3

   

  .
 • 841. CHÚA VẪN YÊU

   

  .
 • 842. GIÊSU GIÊSU

   

  .
 • 843. CON VỀ BÊN CHA

   

  .
 • 844. NGÀY VỀ 1

   

  .
 • 845. XIN XÓT THƯƠNG CON

   

  .
 • 846. TỪ NƠI NGỤC HÌNH

   

  .
 • 847. ĐỪNG ĐOÁN PHẠT CON

   

  .
 • 848. TIẾNG NGHẸN NGÀO

   

  .
 • 849. XIN MẸ THƯƠNG

   

  .
 • 850. LỜI CHÂN THÀNH

   

  .
 • 851. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

   

  .
 • 852. VÌ DANH CHÚA

   

  .
 • 853. KINH ĐẦU LỄ

   

  .
 • 854. TỪ CHỐN TỐI TĂM

   

  .
 • 855. NGÀY VỀ

   

  .
 • 856. XIN ĐỂ LẠI ANH EM

   

  .
 • 857. CON XIN DÂNG

   

  .
 • 858. .

   

  .
 

Những bài hát cầu nguyện cho người mới qua đời (18)

 • 80A.CD-01

  CD-MP3 gồm nhiều bài hát, cầu nguyện cho người mới qua đời, để tặng gia đình có người thân, khi có người mới mất, khi đến viếng xác. Mục đích để phát thanh vào giữa các buổi cầu lễ, khi xác còn tại nhà, hay xác đã chôn, mà còn cầu kinh trong tuần thất, tuần cửu, dể nhắc nhớ người còn sống, và để gia đình khỏi tẻ lạnh, khi không có người cầu kinh. Mọi người tuỳ nghi sử dụng.

  Click on the link to download . Big file. Please be patient. Unzip atfer downloading.

  Nguyện người qua đời-01->22-MP3-RAR file (212)

  .

   

  .
 • 80B.CD-02

  Nguyện người qua đời-23->40-MP3-RAR file (207 MB)

  .

   

  .
 • 80C.CD-03

  Nguyện người qua đời-41->57-MP3-RAR file (178 MB)

  .

   

  .
 • Nghe từng bài

 • 801.CHUÔNG

   

  .
 • 802.BUỒN VUI KIẾP NGƯỜI

   

  .
 • 803.CÁT BỤI MONG MANH

   

  .
 • 804.REO VUI NGÀY VỀ

   

  .
 • 805.HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ

   

  .
 • 806.ĐỜI NGƯỜI

   

  .
 • 807.HÃY TIẾP NHẬN CON

   

  .
 • 808.NGÀY VỀ

   

  .
 • 809.XIN NGƯỜI THƯƠNG CON

   

  .
 • 810.LẠY CHÚA

   

  .
 • 811.TỪ VỰC SÂU

   

  .
 • 812.PHẬN NGƯỜI

   

  .
 • 813.NGƯỜI CÓ LÀ GÌ

   

  .
 • 814.SỰ SỐNG THAY ĐỔI

   

  .
 • 815.KIẾP CỎ HOA

   

  .
 • 816.TRONG GIAN TRUÂN

   

  .
 • 817.TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

   

  .
 • 818.TỪ CHỐN TỐI TĂM

   

  .
 • 819.TRÔNG CẬY CHÚA

   

  .
 • 820.TÍN THÁC VÀO CHÚA

   

  .
 • 821.CON VỀ BÊN CHÚA

   

  .
 • 822.TÌNH TẠ TỪ 2

   

  .
 • 823.MÓN QUÀ TỪNG NGÀY

   

  .
 • 824.CON TIN MỘT NGÀY

   

  .
 • 825.ĐỪNG BỎ CON CHÚA ƠI

   

  .
 • 826.KIẾP NHÂN SINH

   

  .
 • 827.GIÃ BIỆT CA

   

  .
 • 828.CÁT BỤI HƯ VÔ

   

  .
 • 829.CHÚA NHÂN TỪ

   

  .
 • 830.TRONG GIAN TRUÂN

   

  .
 • 831.HY LỄ CUỐI CÙNG

   

  .

Truyện Giáo dục Gia đình (20)

 • 348. .
  .
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8