Nghe cha Mễn kể chuyện


Mục lục

1 2 3 4 5 6 7 8

Những bài hát cầu nguyện cho người Cha mới qua đời (20)

 • 858. CHUÔNG
  .
  .
 • 859. KHI THÁI SƠN NGÃ BÓNG CUỐI TRỜI
  .
  .
 • 860. CHA ƠI! CHA ƠI!
  .
  .
 • 861. KHÓC CHA HIỀN
  .
   
 • 862. CHA
  .
   
 • 863. TIẾNG GỌI CHA ƠI
  .
   
 • 864. MỐI TÌNH CHA
  .
   
 • 865. NHỚ VỀ CHA
  .
   
 • 866. TÌNH CHA CHO CON
  .
   
 • 867. TÌNH CHA
  .
   
 • 868. MONG ĐỀN ĐÁP TÌNH CHA
  .
   
 • 869. CHA TÔI
  .
   
 • 870. MẤT CHA
  .
   
 • 871. NHỚ VỀ CHA
  .
   
 • 872. NIỀM NHỚ
  .
   
 • 873. THƯƠNG KHÓC CHA
  .
   
 • 874. BÔNG HỒNG DÂNG CHA
  .
   
 • 875. CHA HIỀN
  .
   
 • 876. CHA
  .
   
 • 877. CHA ƠI CHA ƠI
  .
   

Những bài hát cầu nguyện cho người Mẹ mới qua đời (22)

 • 901.CHUÔNG

   

  .
 • 902.CHẲNG CÒN NỮA

   

  .
 • 903.MẸ ĐÃ ĐI RỒI

   

  .
 • 904.NGÀY KHÔNG CÒN MẸ

   

  .
 • 905.TÌNH MẸ VẪN CÒN

   

  .
 • 906. NHỚ MẸ HIỀN ĐÃ XA

   

  .
 • 907. LỜI CỦA MẸ

   

  .
 • 908. HÁT TIỄN ĐƯA MẸ HIỀN

   

  .
 • 909. TÌNH MẸ CHO CON

   

  .
 • 910. MẸ ƠI MẸ ƠI

   

  .
 • 911. NHỚ MẸ

   

  .
 • 912. MẸ TÔI

   

  .
 • 913. NHỚ MẸ

   

  .
 • 914. TÌNH MẸ

   

  .
 • 915. VỀ THĂM MẸ

   

  .
 • 916. MẸ CÒN MÃI TRONG CON

   

  .
 • 917. RU MẸ GIẤC NGỦ NGÀN THU

   

  .
 

Những bài hát cầu nguyện cho người Cha mới qua đời (21)

 • 878.CHA TÔI

   

  .
 • 879.DẠT DÀO TÌNH CHA

   

  .
 • 880.DƯỚI BÓNG THÁI SƠN

   

  .
 • 881.GỌI TIẾNG CHA ƠI

   

  .
 • 882.HÌNH BÓNG CHA GIÀ

   

  .
 • 883.KHI THÁI SƠN NGÃ BÓNG CUỐI TRỜI

   

  .
 • 884.KHÓC CHA HIỀN

   

  .
 • 885.KỈ NIỆM VỀ NGƯỜI CHA

   

  .
 • 886.LỜI CHA

   

  .
 • 887.MỐI TÌNH CHA

   

  .
 • 888.NGHĨ VỀ CHA

   

  .
 • 889.NHỚ CHA

   

  .
 • 890.NHỚ ƠN CHA

   

  .
 • 891.ƠN NGHĨA TÌNH CHA

   

  .
 • 892.THIÊNG LIÊNG TÌNH CHA

   

  .
 • 893.TÌNH CHA CHO CON

   

  .
 • 894.TÌNH CHA

   

  .
 • 895.NHỜ CHA

   

  .
 • 896.TÌNH CHA

   

  .
 • 897.TÌNH CHA TỰA THÁI SƠN

   

  .
 • 898.TÌNH CHA

   

  .
 • 899.TÌNH CON CHO BA

   

  .
 • 900.TÌNH NGƯỜI CHA

   

  .

Những bài hát cầu nguyện cho người Mẹ mới qua đời (23)

 

 • 918. NHỚ MẸ
  .
   
 • 919.HÁT TIỄN ĐƯA MẸ HIỀN

   

  .
 • 920.TÌNH MẸ CHO CON

   

  .
 • 921.BAO LA TÌNH MẸ

   

  .
 • 922.DÒNG SÔNG LY BIỆT

   

  .
 • 923.HÁT TIỄN ĐƯA MẸ HIỀN

   

  .
 • 924.KHÓC MẸ

   

  .
 • 925.LỜI KINH CHO MẸ

   

  .
 • 926.LỜI MẸ DẤU YÊU

   

  .
 • 927.LỜI RU CỦA MẸ

   

  .
 • 928.LỜI RU MẸ HIỀN

   

  .
 • 929.LÒNG MẸ

   

  .
 • 930.MẸ CÒN MÃI TRONG CON

   

  .
 • 931.MẸ ĐÃ ĐI RỒI

   

  .
 • 932.MẸ HIỀN

   

  .
 • 933.MẸ MÃI XA CON

   

  .
 • 934.MẸ NỠ XA CON

   

  .
 • 935.MẸ ƠI MẸ ƠI

   

  .
 • 936.MẸ VỀ QUÊ HƯƠNG

   

  .
 • 937.NGÀY KHÔNG CÒN MẸ

   

  .
 • 938.LÒNG MẸ

   

  .
 • 939.NGÀY KHÔNG CÒN MẸ

   

  .
 • 940.XA MẸ

   

  .
 • 941.NƯỚC MẮT MẸ HIỀN

   

  .
 • 942.RỒI NGÀY ẤY SẼ ĐẾN

   

  .

 

1 2 3 4 5 6 7 8