Câu Chuyện Phụng Vụ (1)

Wedding Ring

 


Với ngày 02 tháng 12 này, chúng ta bước vào muà vọng, chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Ở Hoa kỳ, người ta vẫn thường dùng muà này để lượng giá nền kinh tế cho suốt cả năm. Trong mỗi gia đ́nh, cha mẹ vợ chồng con cái cũng dành trọn ưu tư lo lắng chuẩn bị quà cáp cho nhau. Phần mỗi người, chúng ta có ư nghĩ tư tưởng ǵ khi muà Vọng trở vế?

Danh từ ‘mùa Vọng’ diễn tả ư nghĩa sâu xa hơn nguyên ngữ la-tinh ‘adventus’ có nghĩa là việc (Chúa) đến. Bây giờ chúng ta dùng danh từ này quá quen thuộc mà quên đi công khó của người đề nghị sử dụng vào thập niên ’50 tại Hà-nội.

Khi đó một nhóm đại chủng sinh (các thầy) Hà-nội nhận thấy đi xem lễ tiếng la-tinh mà không hiểu ư nghĩa bao nhiêu, nên đă cùng chia nhau công tác dịch sách lễ ra tiếng Việt. Nhóm đó sau này được gọi là nhóm, nhà xuất bản và sách lễ Hiện Tại.

Khi dịch chữ ‘adventus’ thành muà Vọng, Nguyễn Khắc Xuyên viết bài trên báo Đạo Binh Đức Mẹ, nói về ư nghiă chữ mới này. Ông gặp phản ứng mạnh mẽ từ phía ông Phạm Đ́nh Tân của nhóm Tinh Việt Văn đoàn. Ông Xuyên giải thích ư nghĩa phụng vụ nên cần có từ mới, ông Tân gán ghép chữ dùng của đạo Phật để đề nghị không nên dùng.

Tại sao tôi nói đến chi tiết này? Chính là để chúng ta hiểu ư nghĩa của mùa này và t́m ra bài học đế áp dụng trong cuộc sống.

Trước hết, danh từ chỉ là để diễn tả ư nghĩ tư tưởng. Tư tưởng mới cần có danh từ mới. Rồi các tôn giáo có thể dùng danh từ của nhau mà không nên quá câu nệ. Tiếp đến, những người có tinh thần khai phá, có nghị lực giải phóng, phải dấn thân kiên tŕ đừng sợ dư luận hoặc phản ứng bất thuận. Đó là sứ mệnh tiên tri (ngôn sứ: prophetic mission) mà chỉ một số ít ư thức và càng ít người dám thực hiện.

Vậy muà vọng là ǵ?

Mỗi người hăy tự kiểm điềm xem hiện nay có ǵ làm ḿnh thất vọng hoặc hy vọng? có ǵ ḿnh làm cho người khác hy vọng hoặc thất vọng?

Qua muà Vọng, chúng ta hiểu rằng ḿnh có quyền luôn hy vọng mặc dầu nhân loại tội lỗi tràn đầy, cho dù mỗi người không thiếu khiếm khuyết lỗi lầm.

Người Mỹ có một câu nói đấy ư nghĩa: “Be patient with me and hopeful for me, because God has not finished with me yet”: xin hăy kiên nhẫn với tôi và hy vọng cho tôi, v́ Thượng đế chưa làm xong việc với tôi. Hoặc câu: “Every saint had a past and every sinner a future”: mỗi vị thánh đều đă có một quá khứ, và mỗi tội nhân có một tương lai.”

Xin kính chúc mỗi người mỗi gia đ́nh một tương lai tràn đầy hy vọng trong t́nh yêu vô biên của Thượng đế.

Thân ái

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.