Câu Chuyện Phụng Vụ (6)

Wedding Ring

 


Một trong những thắc mắc và ưu tư mà giới trẻ thường đặt vấn đề đối với những người lớn, đó là ‘đạo tại tâm’ (đạo chính là ở trong ḷng), nên chi ở nhà cũng thờ phượng Chúa được, việc ǵ cần phải tới nhà thờ, có khi không c̣n chỗ nữa?

Dĩ nhiên nói một cách tuyệt đối th́ đạo thực, đức tin chính yếu đặt nền tảng trong tâm hồn con người, cũng như ăn uống học hành là do tự mỗi con người. Tuy nhiên con người không sống một ḿnh trong hoang dă, nhưng sống trong một gia đ́nh, là thành phần của một cộng đồng xă hội. Chúng ta ăn uống sinh hoạt chung với nhau để tạo thêm niềm vui, ăn ngon hơn, dễ tiêu hoá hơn, và nhất là chứng tỏ t́nh liên kết hiệp nhất. Mỗi người không chỉ đọc sách ở nhà, mà lại tới trường để chia sẻ và được hướng dẫn.

Hiểu như vậy, thánh lễ là một ‘liturgia’, nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là ‘public action’, hành động cộng đồng, chứ không phải chỉ có ư nghĩa ‘phụng vụ’, việc thờ phượng. Việc cung nghinh Thánh giá và suy tôn Lời Chúa đầu và cuối Thánh lễ do chủ tế và nghi đoàn là hành động công cộng: một số người đại diện cho cả cộng đoàn. Một số nơi có thói quen cùng hướng về phía cuối nhà thờ theo dơi nghi đoàn rước Thánh giá, và dĩ nhiên cùng hợp tâm trí đón rước. Một số nơi cử hành một bài hành khúc (march) trong nghi thức đón rước rồi khi chủ tế lên hôn bàn thờ và xông hương mới hát bài ca nhập lễ. ‘Ca nhập lễ’ là danh từ dùng qua nhiều thế hệ. Gần đây một số sách phụng vụ dùng danh từ ‘ca quy tụ cộng đoàn’ (gathering song) để nói lên ư nghĩa của việc Dân Chúa tập họp lại để lắng nghe Lời Chúa và dâng lễ Tạ Ơn (Eucharistia). Ư nghĩa này cũng được thực hiện nơi công tŕnh xây dựng kiến thiết: nhà thờ công giáo cổ xưa không có chỗ cho giáo dân tụ họp, trong khi các nhà thờ mới đều có nơi chốn rộng răi khang trang, và đặc biệt thường có giếng rửa tội hoành tráng dường như choán mất khá nhiều chỗ. Giếng nước rửa tội luôn chảy để nhắc nhở chúng ta về ơn Chúa gọi mỗi người, vẫn tuôn trào vào trong tâm hồn và cuộc đời. Kiểu cổ thường có nhiều b́nh nước phép nơi cửa ra vào, kiểu mới muốn chú trọng tới một nguồn suối nước trường sinh độc nhất là phép Rửa tội.

Mỗi lần dùng nước phép mà làm dấu, chúng ta cảm tạ hồng ân được làm con Chúa và là anh chị em với nhau trong gia đ́nh Hội Thánh, cùng tụ họp nhân danh Chúa, cùng thờ phượng tôn vinh Chúa.

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558.

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.