MỤC VỤ XĂ HỘI BÁC ÁI LIÊN ĐỚI
GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

gxvnparis

 

 

 

MỤC LỤC TÓM TẮT

1. Lời mở chung

2. Mục vụ Xă hội Bác ái thời Liên đoàn

3. Mục Vụ Xă hội Bác ái thời Tổ chức Truyền Giáo

4. Mục Vụ xă hội Bác ái thời GXVN cuối thế kỷ XX

5. Mục Vụ xă hội Bác ái thời GXVN đầu thế kỷ XXI

6. Liên đới Nghề Nghiệp : Lư do thành lập

7. Liên đới Nghề Nghiệp : Chuẩn bị thành lập

8. Liên đới Nghề Nghiệp : Thành lập

9. Liên đới Nghề Nghiệp : Sinh hoạt tư ngày thành lập

10. Liên đới Nghề Nghiệp : Một dự án tương lai

11. Thay lời kết

 

Paris
Giáo Xứ Việt Nam
2007

 


 

 

 

LỜI MỞ CHUNG

Trong thông điệp “Thiên Chúa là T́nh yêu “, ban hành ngày 25.12.2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đă xác định rằng : “Bản chất Hội Thánh được thể hiện qua một trách nhiệm có ba mặt : rao giảng Lời Chúa (kerygma-martyria) cử hành các Bí tích (leiturgia), phục vụ bác ái (diakonia). Đó là những trách nhiệm lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau được. Việc phục vụ bác ái đối với Hội Thánh không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của Hội Thánh, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được ”.

Trách nhiệm này có thể được thực hiện trong nhiều lănh vực, nhưng hai lănh vực ưu tiên là cá nhân và nghề nghiệp. Trách nhiệm này có thể được thực hiện qua nhiều cách làm khác nhau. Cách chữa trị bằng những « hành động bác ái », đáp trả những nhu cầu khẩn cấp trực tiếp trong một hoàn cảnh cụ thể ; phải cho người đói lương thực, người trần truồng quần áo, bệnh nhân phải được chữa trị, phải thăm viếng tù nhân... Cách tiên pḥng, tiên liệu những công việc « liên đới nghề nghiệp » giúp cho người ta có công ăn việc làm mà không phải túng thiếu ; phải hướng dẫn người trẻ học nghề, phải giúp người thất nghiệp t́m lại được việc làm, phải tổ chức những liên lạc, trao đổi giữa những người đi làm, cùng nghề hay khác nghề, hầu học hỏi lẫn nhau mà thăng tiến nnghề nghiệp và khỏi rơi vào sự lẻ loi, sự khủng hoảng.

Vừa cá nhân vừa nghề nghiệp, vừa bác ái vừa liên đới, vừa chữa trị vừa tiên pḥng. Đó là chiều hướng mục vụ xă hội mà Giáo Xứ Việt Nam đă nhận biết và đem ra thực hiện, qua ba giai đoạn lịch sử với ba tên gọi khác nhau của giáo xứ : giai đoạn Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp 1947-1952, giai đoạn Tổ chức truyền giáo Việt Nam tại Pháp 1952-1977 và giai đoạn Giáo Xứ Việt Nam vùng Paris 1977 đến ngày nay.

Phác thảo như vậy, về « Mục Vụ Xă hội ở Giáo Xứ Việt Nam Paris », lần lượt chúng ta sẽ xem những mục sau đây :

1. Mục vụ Xă hội Bác ái thời Liên đoàn
2. Mục Vụ Xă hội Bác ái thời Tổ chức Truyền Giáo
3. Mục Vụ xă hội Bác ái thời Giáo Xứ Việt Nam cuối thế kỷ XX
4. Mục Vụ xă hội Bác ái thời Giáo Xứ Việt Nam đầu thế kỷ XXI
5. Liên đới Nghề Nghiệp : Lư do thành lập
6. Liên đới Nghề Nghiệp : Chuẩn bị thành lập
7. Liên đới Nghề Nghiệp : Thành lập
8. Liên đới Nghề Nghiệp : Sinh hoạt từ ngày thành lập
9. Liên đới Nghề Nghiệp : Một dự án tương lai

 

 

Paris
Mục Vụ Xă Hội Bác Ái Liên Đới GXVN Paris 2007

 


Ghi Chú

1- ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp “Thiên Chúa là T́nh Yêu” , 25.12.2005, khoản 25a


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.