Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

MỘT THOÁNG NHÌN
VỀ THÁNH GIUSE TRONG ĐỜI TÔI

 

 

1.

Ngay khi còn rất nhỏ, tôi thường được nghe Bố kể lại chuyện gia đình, trong đó có lời trối của ông Nội. Bố kể: “Khi ông Nội sắp chết, ông Nội gọi con cháu lại bên giường và trối rằng:

“Gia đình chúng ta nghèo, hãy đến với Thánh Giuse. Thánh Giuse rất thương những kẻ nghèo khó. Ngài sẽ thương giúp chúng ta.”

2.

Bố tôi nói thêm: “Gia đình mình nghèo túng đủ thứ. Nhưng cái nghèo túng cần phải giải quyết trước hết là nghèo túng về đạo đức. Cho dù phải nghèo về của cải, nhưng hãy cứ lo sống đạo đức.”

3.

Mẹ tôi cũng luôn dạy con cái về đạo đức.

4.

Hồi còn nhỏ, tôi hiểu: Sống đạo đức là năng cầu nguyện, đọc kinh, dự Thánh lễ và biết thương giúp những người ăn xin, ăn mày.

5.

Dần dần, tôi cảm nhận cái nghèo đáng sợ nhất là nghèo về đạo đức.

6.

Mà nghèo về đạo đức, mà tôi sợ hãi nhất lúc này là nghèo lửa mến Chúa yêu người.

7.

Thiếu lửa mến Chúa yêu người, đó là một khủng hoảng khủng khiếp có thật hiện nay tại nhiều nơi trong Hội Thánh và trong xã hội.

8.

Khi thiếu lửa mến Chúa yêu người, tôi sẽ dễ bị ác quỉ đốt lên trong tôi nhiều thứ lửa độc hại của chúng.

9.

Đức Mẹ khuyên tôi hãy xin Thánh Giuse đốt lên trong tôi lửa mến Chúa yêu người, mà thuở xưa đã đốt lên trong lòng Ngài.

10.

Tôi thấy lời khuyên của Đức Mẹ đang được thực hiện.

Thực vậy, Thánh Giuse đang đốt lên trong lòng nhiều người, trong đó có tôi, thứ lửa thiêng bừng bừng chất mến Chúa yêu người.

11.

Lửa này đang cháy mạnh nơi nhiều người sống thầm lặng, những người tỉnh thức, những người luôn lên đường phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường.

12.

Lửa này đang cháy mạnh trong nhiều cộng đoàn luôn thao thức được thuộc về Chúa.

13.

Lửa này đang cháy mạnh trong nhiều phong trào đạo đức lo đổi mới nội tâm mình theo hướng nghèo khó Phúc Âm.

14.

Lửa này đang cháy mạnh trong nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.

15.

Lửa này sẽ là nguồn an ủi cho Hội Thánh trong thời kì gặp nhiều khó khăn.

Đúng như vậy, trong tương lai, Hội Thánh nhiều nơi sẽ rơi vào nhiều cảnh ảm đạm đầy đau đớn.

Nơi nào có lòng kính Thánh Giuse sẽ được giải cứu và được an ủi.

16.

Riêng tôi, cho tới giờ này, tôi đã đươc Thánh Giuse dẫn đưa về với Chúa, nhất là Ngài cùng với Đức Mẹ đốt lên trong lòng tôi lửa thiêng mến Chúa yêu người.

17.

Lửa mà Đức Mẹ và Thánh Giuse đang đốt lên trong tôi, là chính Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là lửa. Trong lửa đó có tình yêu, có hy sinh và đau khổ, có cứu độ.

18.

Khi lửa đó là chính Chúa Giêsu, thì đời tôi sẽ tập trung vào Chúa Giêsu. Tôi sẽ lo gặp Ngài, ở lại với Ngài, để Ngài dẫn dắt, để Ngài đổi mới.

19.

Chúa Giêsu đổi mới tâm hồn tôi, biến nó thành lửa yêu thương và khiêm nhường, theo gương Thánh Giuse và Đức Mẹ.

20.

Lúc này, tôi cũng như ông Nội của tôi, trước khi chết, xin trối lại cho mọi người thân thuộc:

Hãy đến với Thánh Giuse

21.

Thánh Giuse, con người thầm lặng, nhưng lại đầy lửa. Ngài sẽ giúp chúng ta, dù sống thầm lặng, nhưng không ngừng đem lửa Giêsu đốt nóng các tâm hồn đến với chúng ta.

22.

Thánh Giuse, con người vất vả, nhưng sống phó thác. Phó thác nơi Thánh Giuse là một thứ lửa của đức tin.

23.

Thánh Giuse, con người đơn sơ, mộc mạc, nhưng sống khôn ngoan. Khôn ngoan nơi Thánh Giuse là một thứ lửa của Chúa Thánh Thần.

Long Xuyên, ngày 12.12.2020