Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHẬN RA
NHỮNG CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA

 

 

1.

Đã nhiều lần, các Đức Giáo Hoàng trong những năm gần đây, đã thường nói: “Thời nay, người ta tin ở những chứng nhân hơn ở những người rao giảng”.

Đúng là như vậy. Chính tôi có kinh nghiệm đó. Tôi tin ở những chứng nhân.

2.

Nhưng ai là những chứng nhân, thì Đức Mẹ dạy tôi: Rất nhiều người và bằng nhiều cách. Nhưng lúc này Chúa muốn chọn những ai có tinh thần từ bỏ mình như Chúa Giêsu. Họ mang dấu chỉ chứng nhân đích thực của Chúa.

3.

Vậy, Chúa Giêsu đã từ bỏ mình thế nào?

Thánh tông đồ Phaolô đã viết rất rõ như sau:

Đức Giêsu Kitô,
vốn dĩ là Thiên Chúa,
mà không nghĩ phải nhất quyết
duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn từ bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế,
Người lại còn hạ mình
vâng lời cho đến chết,
chết trên cây thánh giá
.”
(Phil 2, 6- 8)

4.

Khi tôi thấy ai sống từ bỏ mình như trên, theo gương Chúa Giêsu, thì tự nhiên tôi nhận ra trong người đó có Chúa Giêsu. Người hiện diện trong họ một cách mạnh mẽ.

5.

Chúa Giêsu sống mật thiết với họ như cành nho với thân cây nho. Họ trở thành nghèo nàn chỉ sống nhờ Chúa mà thôi.

6.

Họ để Chúa chiếm đoạt. Họ được thanh luyện. Họ trở nên ngoan ngoãn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

7.

Họ không để ai lôi kéo họ, họ cũng không lôi kéo ai, không để ai có cảm tưởng là mình bị họ áp lực. Nhưng họ chỉ luôn làm chứng cho Chúa mà thôi.

8.

Từ bỏ mình là như thế. Chứng nhân của Chúa luôn sống từ bỏ mình như thế. Tại đây, lúc này, những chứng nhân đó đang được Đức Mẹ dắt dìu nâng đỡ.

9.

Những chứng nhân mang dấu ấn từ bỏ mình sẽ khó tránh được khổ đau.

Một trong những nguồn khổ đau là từ nội bộ Cộng đoàn dân Chúa. Bởi vì trong nội bộ Cộng đoàn dân Chúa luôn có những người xưng mình là chứng nhân của Chúa theo khuynh hướng khác.

10.

Từ ít lâu nay, tôi hay nhận được những tài liệu gợi ý cho tôi hãy chống lại Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và chống lại Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những tài liệu đó cho rằng: phải chống lại các vị đó, vì các vị đó đang sai lầm trầm trọng. Theo họ, chống lại các vị đó mới là làm chứng cho Chúa.

11.

Tôi coi đây là những sóng ngầm đang phân hóa nội bộ Hội thánh tại Việt Nam chúng ta.

12.

Do vậy, lời cầu mà tôi hay dâng lên Chúa lúc này là cầu xin cho sự bình an và hợp nhất được là bầu khí đạo đức cho mọi nơi trong Hội thánh Việt Nam yêu dấu.

13.

Bình an của Chúa, hợp nhất trong Chúa, đó là những gì rất quý, mà Chúa chỉ ban cho những ai biết từ bỏ mình.

14.

Từ bỏ mọi sự, mà không từ bỏ chính mình, thì vẫn chưa là sự từ bỏ mà Chúa muốn. Từ bỏ mình, đó là điều Chúa Giêsu đòi hỏi ở những ai muốn theo Ngài.

15.

Từ bỏ chính mình, đó là điều Đức Mẹ đang dạy tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, bằng nhiều cách, qua nhiều ngả đường đời.

16.

Phải lắng nghe Mẹ, Mẹ nhỏ nhẹ, Mẹ tế nhị, Mẹ âm thầm, Mẹ kín đáo. Mẹ dạy tôi trong ý thức, trong tiềm thức và cả trong vô thức.

17.

Chính Mẹ là người đã từ bỏ mình một cách quyết liệt, một cách trọn vẹn, một cách tuyệt đối.

18.

Suốt đời, Mẹ chỉ xin vâng. Xin vâng Đấng đã đoái nhìn đến phận hèn của người nữ tỳ hèn mọn.

Mẹ đang dạy tôi hãy bắt chước Mẹ, mà từ bỏ mình như Mẹ.

Tôi không đủ sức làm như Mẹ, Chính Mẹ đang lo cho tôi.

Tôi cũng được nâng đỡ bởi những chứng nhân sống từ bỏ mình. Họ khá đông, thuộc đủ mọi thành phần. Tôi xin hết lòng cảm ơn họ.

Long Xuyên, ngày 22.08.2020