Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI BIẾT ƠN
ĐỨC CHA CỐ MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ

 

 

1.

Giáo phận Long Xuyên sắp bế mạc kỷ niệm 60 năm được thành lập. Tôi nhận thấy mình có bổn phận phải nói đôi lời cảm ơn Đức Cha tiên khởi.

2.

Tôi được chính thức đại diện cho giáo phận tỏ lòng biết ơn Đức Cha Cố Micae từ ngày 30/4/1975. Ngày đó Ngài xin rút lui, Ngài trao quyền lại cho tôi.

3.

Việc đâu tiên tôi nghĩ mình phải làm là bảo vệ và gìn giữ Đức Cha từ nhiệm của tôi. Tôi đã làm với bốn cách sau đây:

4.

Cách thứ nhất là hết sức xin chính quyền mới đừng đụng tới Đức Cha của tôi.

5.

Cách thứ hai là hết lòng xin Tòa Thánh đừng cho Ngài được chính thức nghỉ hưu, nhưng cứ tại vị. Ngài vẫn là chánh, tôi vẫn là phó, tôi sẽ làm mọi việc thay Ngài.

6.

Cách thứ ba là hết lòng xin Đức Cha Cố cứ mãi ở lại Tòa Giám Mục, ngay tại căn phòng mà Ngài thích.

7.

Cách thứ tư là chân thành nhớ ơn tất cả những người thực lòng lo cho Đức Cha Cố của tôi.

8.

Hôm nay nhìn lại bốn việc đã làm trên đây, tôi thấy tất cả đều do Đức Mẹ. Đức Mẹ xui khiến tôi một cách dịu dàng, nhưng mạnh mẽ. Mẹ xui khiến tôi không phải tổng quát một lần, nhưng từng việc, từng chi tiết.

9.

Mỗi khi được Đức Mẹ xui khiến, tôi lại được Đức Mẹ giúp phân định, để an tâm, tin điều mình làm là thánh ý Chúa.

10.

Tôi rất sợ mình sai. Nên thường cầu nguyện. Thế rồi, Đức Mẹ trả lời, vừa trực tiếp trong lương tâm, vừa gián tiếp qua những con người Mẹ gửi đến.

11.

Trong số những con người được Mẹ gửi đến giúp tôi phân định, có nhiều linh mục, lớn tuổi và ít tuổi, cũng có nhiều tu sĩ và giáo dân. Điều quan trọng là tôi biết tỉnh thức và lắng nghe.

12.

Khi nghe thấy một lời khuyên của ai đó phù hợp với một Lời Chúa, thì tôi nhận ra người khuyên tôi đó, chính là người Chúa gửi đến với tôi.

13.

Tuy nhiên, phải thú thực là rất nhiều lúc, tôi quá mệt mỏi, chẳng còn hứng thú gì để nhận ra ai là người Chúa sai đến với tôi. Tôi như buông xuôi. Tôi muốn trốn tránh mọi người.

14.

Nhưng chính những lúc như thế, Đức Mẹ đã an ủi dắt dìu tôi.

15.

Cứ như vậy, bây giờ tôi nhận ra điều này thực rõ: Chỉ một việc tỏ lòng biết ơn Đức Cha Cố Micae cũng là chuyện đâu có dễ dàng.

16.

Chứng tỏ rằng: Biết ơn là một việc đạo đức hết sức quan trọng. Nhưng cũng là một việc hết sức khó.

17.

Tới đây, tôi sực nhớ chuyện Chúa Giêsu chữa mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người được khỏi đã đến tỏ lòng biết ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo. Chúa phán: “Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18).

18.

Không chừng hôm nay Chúa cũng đang nhắc lại lời than phiền đó tại Giáo phận Long Xuyên.

19.

Xin Đức Mẹ thương cứu chúng ta khỏi thói vô ơn.

Xin Đức Mẹ thương giúp chúng ta biết nhớ ơn, cảm ơn.

20.

Riêng tôi, lúc này tôi đang tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Cố Micae bằng nhiều cách, trong đó có cách này, đó là dâng những đau đớn xác hồn tôi đang phải chịu, để xin Chúa thương tha thứ cho tôi những lỗi lầm thiếu sót chẳng may tôi đã trót phạm, làm phiền lòng Đức Cha Cố.

Thực sự, tôi đang đau nhiều lắm. Những đau đớn nay sẽ giúp một vai trò quan trọng trong việc đền tạ.

21.

Tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa qua Đức Cha Cố Micae. Ơn trọng nhất là được biết sống Tin Mừng. Tin Mừng là Đức Giêsu Kitô.

Đức Cha Cố đã làm cho giáo phận nhiều nhà thờ, nhiều nhà trường, nhiều tổ chức lớn nhỏ. Nhưng Ngài cho thấy: Tất cả những cái đó đều có thể mất. Vì thế, Ngài tập trung vào việc xây dựng Tin Mừng trong mỗi người tín hữu. Tin Mừng là Đức Giêsu.

Ngài giới thiệu Tin Mừng bằng chính đời sống của Ngài. Ngài là hình ảnh Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường.

22.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hay nhìn Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường nơi Đức Cha Cố Micae, nơi hai Đức Cha, Giuse Trần Xuân Tiếu, Giuse Trần Văn Toản và nơi những người khác. Những người ấy đang mang lại cho tôi nhiều an ủi và sức mạnh.

Đức Mẹ ở bên tôi đang nhẹ nhàng dắt tôi theo hướng đó.

Lạy Chúa con xin vâng. Alleluia.

Long Xuyên, ngày 09.10.2020