Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
SỐNG TRONG THỬ THÁCH

 

 

1.

Phải trải qua những thử thách, đó là giáo dục của tình yêu Chúa. Có những thử thách xảy tới bất ngờ, quá sức tưởng tượng.

2.

Đức Mẹ, khi được truyền tin sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế, đâu có ngờ mình có ngày sẽ đứng dưới cây thánh giá, sẽ nhìn Con yêu dấu của mình bị chết nhục nhã khổ đau đến thế.

3.

Khi tôi được gọi làm linh mục, rồi làm giám mục, tôi đâu có ngờ sẽ có ngày phải chịu thử thách như Đức Mẹ Maria, đặc biệt là chịu thử thách như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu và trên cây thánh giá.

4.

Những thử thách đó đã đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu vào tình trạng cô đơn khủng khiếp. Dân chúng từ bỏ mình, bạn bè xa tránh mình, Đức Chúa Cha thì thinh lặng. Thử thách về tình yêu và về đức tin. Như một đêm tối giông tố kinh hoàng.

5.

Tôi cũng đã có lúc rơi vào những thử thách loại đó. Khổ lắm, sợ lắm. Nhưng nhờ Đức Mẹ, tôi đã và đang vượt qua.

Thoáng nhìn lại, tôi thấy Đức Mẹ đã giúp tôi sống trong thử thách bằng ba việc sau đây.

6.

Việc thứ nhất là Đức Mẹ giúp tôi biết kiên trì đợi chờ giờ của Chúa. Nghĩa là Mẹ giúp tôi đừng nóng vội, muốn thoát qua khỏi cơn thử thách bất cứ giá nào, nhưng hãy kiên trì đợi chờ giờ của Chúa. Chúa sẽ cứu tôi trong giờ Chúa muốn.

Nếu không biết bình tĩnh và khiêm tốn đợi chờ, tôi sẽ tự làm cho mình trở nên căng thẳng, có thể dẫn đến những lời nói việc làm dại dột, phản lại Thánh Ý Chúa.

7.

Việc thứ hai là Mẹ giúp tôi biết khiêm tốn tin vào người khác. Bởi vì trong thử thách bị ruồng bỏ, tôi dễ thất vọng với mọi người, kể cả với những người thân. Tôi sẽ coi họ đều là những người không đáng tin, họ là những kẻ phản bội, họ là những kẻ khi tôi gặp khó mà cần đến họ thì họ đều xa tránh tôi.

Thực tế là như thế. Nhưng Đức Mẹ giữ gìn tôi tránh được cảnh thất vọng đó. Tôi bị ruồng bỏ, nhưng tôi vẫn tin vào khả năng có lúc những kẻ ruồng bỏ tôi sẽ xử với tôi theo lòng Thương Xót Chúa. Cho dù thế nào đi nữa, tôi coi sự tin vào con người vẫn đem lại cho tôi sự bình an của Chúa.

8.

Việc thứ ba là Đức Mẹ giúp tôi cậy tin vào ơn thánh Chúa.

Nhiều lúc, thử thách trở thành bi đát, cực kì bi đát. Tôi như đã vào bế tắc. Nhưng Đức Mẹ giúp tôi tin vào ơn thánh Chúa. Tôi tin, với ơn thánh Chúa, tôi sẽ tìm được sự sống trong bóng tối, sự cứu độ trong cảnh đổ vỡ tan hoang.

Tôi tin, với ơn thánh Chúa, không gì mà không thể làm được.

Tôi tin vào những gì coi như trái với sự hợp lý theo cách suy nghĩ của thế gian, để vững tin vào Lời Chúa đã nói về tình yêu thương xót Chúa.

Tôi tin thánh giá là vinh quang.

9.

Những gì tôi chia sẻ trên đây đều nhờ Đức Mẹ, đều do Đức Mẹ, Đức Mẹ đã lấy tình Mẹ mà giúp tôi sống trong thử thách.

Tôi ẩn mình trong trái tim Mẹ. Tôi sống đơn sơ, khó nghèo trong lòng Mẹ dạt dào tình thương.

10.

Mẹ dạy tôi hãy cầu nguyện, tỉnh thức và sám hối.

11.

Tình hình đang diễn biến phức tạp. Chúng ta hãy bám vào Đức Mẹ với hết lòng tin tưởng. Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta. Đúng hơn, phải nói: Đức Mẹ đang cứu chúng ta.

Long Xuyên, ngày 14.08.2020