CHỨNG TỪ CỦA BA PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
VÀO LỄ HIỆN XUỐNG 11.05.2008
GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ChungTuOnGoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.« Ăn quả nhớ kể trồng cây », « Ăn cây nào, rào cây ấy »,…

Ḷng hiếu thảo, tinh thần biết ơn là những nét đậm của văn hóa việt nam, mà giáo xứ luôn muốn thực hiện chung và nhắc nhớ các thành phần tín hữu.

Vào dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống, cách đây 50 năm, cha VINCENT NGUYỄN VĂN CẨN (1958-2008) đă được thụ phong linh mục ; cách đây 20 năm, thầy GIRARD XAVIER (1988-2008) đă lănh nhận chức phó tế vĩnh viễn ; và cách đây 10 năm, thầy INHAXIÔ NGUYỄN VĂN THẠCH (1998-2008) và thầy PHÊRÔ PHẠM BÁ NHA (1998-2008) đă được thụ phong phó tế vĩnh viễn. Ghi nhớ công ơn của bốn vị trong việc phục vụ cộng đoàn giáo xứ, Ban Giám Đốc và Hội Đồng Mục Vụ đă quyết định cùng long trọng cử hành lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và đồng thời tổ chức lễ « Ghi nhớ công ơn và chúc mừng thường thọ » bốn vị. Điều độc đáo và cảm động nhất của lễ hôm nay là « Chứng từ của ba phó tế vĩnh viễn » việt nam đầu tiên ở Pháp.

 

L1. Ghi nhớ công ơn và chúc mừng « trường thọ »

Mở đầu thánh lễ, Đức Ông Giám Đốc MAI ĐỨC VINH xin mọi người hiệp ḷng sốt sắng cử hành lễ Hiện Xuống, cùng nhau « Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong và giữa chúng ta », đồng thời trong tinh thần « Ăn quả nhớ kẻ trồng cây », chúng ta xin hết ḷng tạ ơn cha Cẩn, thầy Girard, thầy Thạch, thầy Nha đă tận t́nh phục vụ giáo xứ chúng ta trong mấy chục năm qua.

Đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, Ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ LÊ Đ̀NH THÔNG, tiếp lời Đức Ông, xin có đôi lời tạ ơn và chúc mừng « trường thọ ». Ông nói :

Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay (11-5-2008), Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan mừng lễ 50 năm Linh Mục của Cha Vincent Nguyễn Văn Cẩn (1958-2008), 20 năm Phó tế vĩnh viễn của Thầy Girard Xavier (1988-2008) và 10 năm Phó tế vĩnh viễn của hai Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Phêrô Phạm Bá Nha. Hành tŕnh đức tin của cha Vincent khởi đi từ Ninh Cù thuộc Giáo phận Thái B́nh. Sau khi thụ phong linh mục năm 1958, ngài là giáo sư chủng viện Thái B́nh (Phan Rang) và trung học Hy Vọng ở B́nh Tuy. Cha Vincent lần lượt là Cha Xứ Mỹ Đức, Kim Ngọc, Hiệp Ḥa, Cù Mi, Thánh Linh. 20 năm trước đây, đúng vào thời điểm Thầy Girard Xavier nhận chức phó tế, cha Vincent đến làm việc tại Giáo Xứ và là tuyên úy các cộng đoàn Marne-la-Vallée và Sarcelles, linh giám nhiều tiểu đội Legio Mariae, dạy Pháp văn và quản lư Giáo Xứ cho đến ngày hưu dưỡng (2005).

Thánh lễ hôm nay c̣n là Lễ Tạ Ơn của ba Thầy Phó tế vĩnh viễn, biểu tượng của ba sứ mạng rao giảng Lời Chúa, Phụng vụ và Bác ái. Thầy Girard Xavier là vị phó tế vĩnh viễn người Việt đầu tiên vùng Paris. Ngài được Đức Giám Mục Rousset truyền chức năm 1988, cụ thể hóa định hướng phát triển phó tế của Giáo phận Pontoise. 10 năm sau, Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Phêrô Phạm Bá Nha được Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger truyền chức phó tế. Thầy Inhaxiô từng là giáo sư Đại Học Khoa Học Huế và Khoa trưởng Đại học Khoa học Cần Thơ. Thầy Thạch hiện tham gia các hoạt động tu đức tại Giáo Xứ, chuyên trách về giáo lư giới trưởng thành và phụ trách Trường Huấn luyện của Phong trào Cursillo. Thầy Phạm Bá Nha là giáo sư văn chương tại Saigon trong nhiều năm, hiện là chủ bút báo Giáo Xứ.

Thật là một sự trùng hợp có ư nghĩa v́ Thánh lễ hôm nay được cử hành giữa Tháng Hoa để mừng lễ Kim Khánh của vị Linh giám Đạo binh Đức Mẹ. Trong Tháng Hoa, cộng đoàn bày tỏ ḷng biết ơn hiền nội của Thầy Phó tế Xavier là Bà Brigitte Girard, hiền nội của Thầy Ignaxiô là Bà Nguyễn Thị Bích và hiền nội của Thầy Phêrô là Bà Phạm Thị Thu đă đồng hành với các ngài trong cuộc hành tŕnh phục vụ Giáo Hội.

Ngày nay, mục vụ Giáo Xứ phát triển tốt đẹp là nhờ công lao của toàn ban giám đốc, đặc biệt là Cha Vincent Nguyễn Văn Cẩn, Thầy Girard Xavier, Thầy Inhaxiô Nguyễn Văn Thạch và Thầy Phêrô Phạm Bá Nha. Chính trong ư nghĩa này mà Đức Ông Giám Đốc vừa ban tặng áo lễ và stola có thêu huy hiệu của Giáo Xứ. Đức Ông c̣n thay quư Cha và nữ tu trong ban Giám đốc tặng cho các ngài lời chúc : AD MUL TOS ANNOS : CHÚC TỨ VỊ TRƯỜNG THỌ.

Thay mặt toàn thể Cộng đoàn, Hội đồng Mục vụ dâng lên Thiên Chúa tâm t́nh cảm tạ, đồng thời kính dâng Cha Vincent và quư Thầy Xavier, Inhaxiô và Phêrô bài thơ chữ Hán sau đây để bầy tỏ ḷng biết ơn các Ngài về những đóng góp quư giá cho Cộng đoàn. Đây c̣n là một bản tụng ca ‘‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây ’’ theo truyền thống văn hóa nước nhà.


谨 重 行 圣 务     Cha CẨN : cẩn trọng khi cử hành chức Thánh
芽 文 阐 福 音     Thầy NHA dùng văn chương để mở rộng Tin Mừng
石 岩 基 教 柱     Thầy THẠCH viên đá nền tảng trụ cột Giáo Xứ
唯 耶 起 同 心     Thày GIRARD XAVIER khai lối phục vụ Giáo Hội
( 黎 庭 聪 )

Dịch âm : Dịch thơ :

CẨN trọng hành Thánh vụ     Chức Thánh ơn Cha CẨN
NHA văn xiển Phúc âm     Thầy NHA viết đạo đời
THẠCH nham cơ Giáo trụ     Thầy THẠCH luôn cần mẫn
DUY DA1 khởi Đồng tâm     DUY DA [1] mến Chúa Trời.
(Lê Đ́nh Thông)

1 Duy Da : XAVIER (Duy Da c̣n có nghĩa là : chỉ một Chúa Kitô)

Để bày tỏ ḷng tạ ơn một cách cụ thể, giáo xứ đă kính biếu cha Nguyễn Văn Cẩn một áo lễ trọng mầu vàng có thêu phù hiệu giáo xứ. Đức Ông đă đích thân thay áo lễ mới cho cha Cẩn. Giáo xứ cũng kính biếu ba thầy sáu vĩnh viễn, mỗi thầy một dải khăn Stola mới, mầu vàng lễ trọng có thêu phù hiệu giáo xứ. Cha Sách đă thay khăn cho thầy Xavier, cha Dũng cho thầy Thạch và cha Điển cho thầy Nha.

Nỗi vui mừng to lớn của cộng đoàn đă được thể hiện qua tràng pháo tay to và dài.

 

2. Chứng từ về « Ơn gọi phó tế vĩnh viễn »

Sau Phúc Âm, cha Vincentê Nguyễn Văn Cẩn đă chia sẻ lời Chúa. Tiếp theo, Đức Ông Giám Đốc MAI ĐỨC VINH đă mời ba thầy sáu vĩnh viễn, mỗi thầy chia sẻ về « Ơn gọi phó tế vĩnh viễn » của ḿnh.

Chia sẻ về ơn gọi của ḿnh, Thầy GIRARD Xavier cho rằng « b́nh thường vậy thôi, ơn gọi của tôi đă đến một cách b́nh thường ». Vào năm 1976, từ Việt Nam về Pháp, tôi đưa gia đ́nh một vợ năm con về ở Sarcelles. Người việt nam chúng ta lúc đó có nhiều vấn đề : không biết tiếng pháp và không hiểu văn hóa pháp, thành ra không biết cách giao tiếp và cư xử với người pháp. Người công giáo chúng ta thiếu linh mục việt nam. Thấy những điều đó, cha sở Sarcelles đến trao đổi với tôi về những chuyện áy và hỏi tôi « Anh có muốn làm phó tế vĩnh viễn để đặc biệt lo giúp người việt nam không » ?

Phó tế vĩnh viễn là người đă lănh nhận bí tích hôn phối, nghĩa là đă có gia đ́nh, và sẽ lănh nhận bí tích truyền chức thánh. Muốn lănh nhận chức thánh phó tế vĩnh viễn, thỉnh viên phải có sự đồng ư của gia đ́nh, sự chấp thuận của vợ con. Tôi đă được vợ và năm con tôi đồng ư và khuyến khích tôi lănh nhận chức thánh. Thế là tôi đi học và được lănh nhận chức phó tế vĩnh viễn, để làm việc giúp người việt nam công giáo trong xứ đạo Sarcelles của tôi. Chuyện rất đơn giản, rất b́nh thường. Gia đ́nh tôi đă giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc này.

ChungTuOnGoi

Thầy Ignaxio NGUYỄN VĂN THẠCH ghi nhận và chia sẻ hai điều liên quan đến ơn gọi phó tế vĩnh viễn của ḿnh. Thầy nói :

« Điều thứ nhất, là trong qúa khứ, con ở đạo Phật. Mà Phật th́ tại tâm. Cho nên, khi trở lại, con không mấy quan tâm về Giáo Hội Chúa. Cho đến măi một hôm, con nghe được lời : « Đây là Ḿnh Thầy ». Từ đó, Lời này vang vọng trong con như lời mời gọi : « hăy phục vụ Giáo Hội Thầy, phục vụ Ḿnh Thầy ». Giáo Hội Thầy, Ḿnh Thầy, Ḿnh đầy thương tích, Ḿnh bị xâu xé nhưng lại ngời sáng vinh quang, tràn đầy b́nh an và ơn cứu độ.

Rồi trong hành tŕnh ptvv, những lúc mà công việc làm con chùng bước, lời « Đây là ḿnh Thầy » lại vang lên như một tiếng gọi êm dịu và thân thiết hơn. Trở lại công việc phó tế trong cộng đoàn, với những khuôn mặt của những người lớn tuổi, trung kiên trong đức tin hằng chục năm trời, thực hiện bác ái, đi thăm đi viếng, đi đón đi đưa, và hằng tuần trở lại giáo xứ, tham dự thánh lễ, tiếng nói « Này là Ḿnh Thầy » lại được lặp lại, như nhắc nhớ con phải cố gắng nữa, cố gắng hết sức để tiếng gọi « Đây là Ḿnh Thầy » được đáp lại.

Điều thứ hai, là được đứng hay qùy sau vị Linh Mục Chủ Tế, con cảm nhận được là trong Thánh Lễ, nơi bất kỳ vị Linh Mục nào, cũng có một vị Thầy Cả Thượng Phẩm đang hy tế chính Người lên Thiên Chúa Cha. Trong lúc phân phát ḿnh Chúa cho các anh em vào lúc rước lễ, con rất cảm kích, đôi khi xụt xùi chảy nước mắt, v́ nhận thấy luôn có Chúa Giêsu trong các linh mục và luôn có linh mục hướng về Chúa Giêsu.

Ôn nhớ lại hành tŕnh phó tế của con, con không biết phải nói sao để diễn tả niềm vui và ḷng biết ơn vô vàn trước lời mời của giáo hội, trước tiếng gọi của Chúa. Con chỉ biết kư thác xác hồn con cho Đức Mẹ. Trong kinh nguyện, con cầu xin Đức Mẹ là đấng không hề mắc tội tông truyền, đấng trọn đời trinh trong, đấng làm Mẹ Thiên Chúa. Xin mẹ làm cho con biết đáp lại tiếng mời của Giáo Hội, tiếng gọi không hề đổi thay của Chúa : « Đây là Ḿnh Thầy ».

ChungTuOnGoi

Thầy Phêrô Phạm Bá Nha chia sẻ « Ơn gọi phó tế vĩnh viễn » với ba yếu tố, liên quan và không tách rời.

Thứ nhất là yếu tố cá nhân. Chúa gọi tôi rơ nét từ trong tù vào các năm từ 1975 đến 1983. Hai lần tôi xuưt chết. Một lần vào năm thứ ba trong tù, người sưng phù lên, tôi chờ chết. Chúa đă cứu sống tôi, sai khiến để tôi được thuyên chuyển xuống lo việc nhà bếp. Lần khác khi tôi đi lấy thực phẩm cho trại, đi qua thác lũ, tôi trượt chân, té xuống, bị nước cuốn đi. May thay có người nhào xuống vớt lên kịp. Sự kiện khác cho biết tiếng Chúa gọi tôi. Bố tôi qua đời năm 1976. Thế mà hơn một năm sau tôi mới được biết tin. Tôi cầu nguyện đêm ngày với ông. Ông hiện về và nói « Con sẽ được về ngày 20.12. Và đúng ngày 20 tháng 12 ta, tôi đă được tha tù. Về đến Sài G̣n ngày 23 tết, tôi cảm tạ Chúa và hứa sẽ làm ǵ cho Giáo Hội. Năm 1983 gia đ́nh tôi được sang Pháp, định cư tại Aubervilliers, vợ chồng tôi đều kiếm được việc làm. Chúng tôi có dịp lui tới Giáo xứ Việt Nam.

Thứ hai là yếu tố cộng đoàn. Năm 1988, cha Giám Đốc Mai Đức Vinh ngỏ ư mời tôi theo học khóa làm phó tế vĩnh viễn. Tôi xin phép được suy nghĩ và cầu nguyện. Sáu năm sau, năm 1995, tôi trả lời cha và được gởi đi học. Ba năm sau, ngày 28.03.1998, tôi đă được thụ phong phó tế vĩnh viễn cùng với 9 vị khác, trong đó có thầy Nguyễn Văn Thạch. Xin cám ơn cha Mai Đức Vinh đă mời gọi, đă đứng ra bảo đảm sự xứng đáng và tư cách tốt của tôi. Xin cám ơn cộng đoàn giáo xứ đă hậu thuẫn tôi.

Thứ ba là yếu tố gia đ́nh, gia đ́nh gồm vợ con và cả các cháu. Muốn làm phó tế, phải có sự ưng thuận của vợ và sự ưng thuận này phải được rơ rệt bầy tỏ bằng việc kư nhận vào đơn xin học phó tế. Chúng tôi đă nói chuyện và thông cảm nhau. Vợ tôi nói : « Anh đi học, kinh tế gia đ́nh em lo ». Con trưởng thành cũng được hỏi ư kiến. Nếu con c̣n nhỏ th́ phải bảo đảm giáo dục. Con tôi đă kư vào đơn và viết rằng : « Bố đă chọn đúng đường ». Thế là hai vợ chồng chúng tôi cùng đi học. Và vợ phải bày tỏ rơ rệt sự đồng ư của ḿnh để chồng được lănh nhận chức phó tế th́ chủ phong mới truyền chức. Từ ngày tôi làm phó tế vĩnh viễn, vợ tôi là cố vấn của tôi và cùng đồng hành với tôi trong công việc mục vụ. Vợ tôi đă luôn góp ư, đọc lại và sửa chữa những bài giảng, bài báo, bài thuyết tŕnh,… của tôi. Hàng tháng, tôi và vợ tôi đi họp với c&c phó tế vĩnh viễn ở Paris. Thành quả nếu có là của vợ. Mỗi khi đến Giáo Xứ, tôi luôn nhớ câu gia đ́nh dặn : « Là người của quần chúng, phải ăn nói đúng, đừng làm sai tinh thần phúc âm ».

Xin cảm tạ Chúa đă chọn chúng con, xin cho chúng con trung thành với ơn gọi của Chúa. Xin cám ơn cộng đoàn, cám ơn Ban Giám Đốc, cám ơn những người bạn tốt. Chúng con xin hứa chu toàn trách nhiệm. Cám ơn vợ hiền, cám ơn vợ chồng Cường, gia đ́nh cháu Đoan cùng đồng hành trong công tác mục vụ.

 

3. Lời nguyện giáo dân cho bốn vị

Sau phần chi sẻ Lời Chúa của chủ tế và lời chia sẻ ơn gọi của ba thầy phó tế, cậng đoàn giáo xứ đă dâng lên Chúa những lời cầu nguyện giáo dân : một lời cầu chung cho cuộc sồng tín hữu giáo dân, ba lời đặc biệt cầu nguyện cho bốn vị ân nhân mà giáo xứ ghi ơn và chúc mừng hôm nay..

Lậy Chúa Thánh Thần là Đấng « Chúa Giêsu đă hứa ban cho các Tông Đồ và các môn đệ mọi triều đại, và là Đấng luôn hiện diện cùng với Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn và cuộc sống tín hữu chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hăy hành động nơi chúng con, và qua mỗi người chúng con, để hằng ngày có nhiều người trở nên môn đệ của Chúa Kitô Phục Sinh, hầu loan truyền tin mừng của Chúa đến tận cùng bờ cơi trái đất.

Hôm nay, chúng con mừng kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của cha Vinh Sơn Cẩn. Qua cả một cuộc đời tận hiến phục vụ cho các cộng đoàn dân Chúa, Xin Chúa thương ban cho Ngài được vui, được khỏe, trường thọ an hưởng tuổi già, và đôi ba lúc có thể được, tiếp tục lui tới giúp giáo xứ chúng con.

Mừng kỷ niệm 20 năm thàèy phó tế Xavier, 10 năm hai thầy phó tế Ignaxiô và Phêrô, cũng là dịp cho chúng con biết rằng : sau khi đă hoàn tất gần hết bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông, cả ba thầy đă tận hiến cuộc đời c̣n lại để trở nên giáo sĩ, hầu phục vụ cộng đoàn dân Chúa tích cực hơn. Kinh xin Chúa Thanh Linh Ngôi Ba Thiên Chúa ban cho các ngài một tinh thần luôn sáng suốt, sức khỏa dẻo dai để làm tṛn nhiệm vụ thứ hai, góp sức với hàng giáo sĩ và cộng đoàn dân Chúa nhằm vào mục đích chung xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Chúng con thường nghe nói : « Sự thành công của người chồng thường nhờ sự trợ giúp của người vợ ». Dịp này, chúng con cũng nhớ cầu nguyện cho hiền thê của thầy Xavier mau về nơi vinh phúc, cho hiền thê của thầy Phêrô và của thầy Ignaxiô luôn được vui khỏa, b́nh an.

Kính xin Chúa Thánh Thần ban cho hết mọi người tín hữu chúng con luoi-n được đầy dẫy bảy ơn ngày chịu phép Thêm Sức, để hiệp nhất với nhau trong t́nh yêu và can đảm tuyên xưng đức tin qua cuộc sống hằng ngày, trong mọi môi trường sống của mỗi người chúng con.

 

4. Tiệc vui huynh đệ

Kết lễ với lời ca « Gieo bước » : « Ngày hạnh phúc Chúa ơi, Cuộc giao duyên dất trời, đưa con vào t́nh sử, để hiến thân cho đời,… », tất cả các thân quyến của cha Cẩn, thầy Xavier, thầy Thạch và thầy Nha đều được mời chụp h́nh chung lưu niệm với 4 vị. Tất cả cộng đoàn được mời tham dự TIỆC VUI HUYNH ĐỆ trên sân thượng của giáo xứ.

Mọi người vui vẻ, hạnh phúc lộ ra trên nét mặt, nhất là Đức Ông và các vị trong Ban Giám Đốc.

ChungTuOnGoi

Tiếng ca « Đường lên cung thánh Chúa huyền linh,… », vẫn c̣n vang vọng đâu đây, rung cảm nhiều tâm hồn tu sĩ và giáo sĩ.

 

 

Trần Văn Cảnh

Paris, ngày 12 tháng 05 năm 2008

 


Ghi Chú

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.