DIỄM CA

Diễm ca tuyệt vời của Salômôn

 

Bản Việt Ngữ của Trăng Thập Tự

Phân vai và phân cảnh theo “The New American Bible” ấn bản 2004

Giới thiệu: Thi hào Tagore đă từng "Thực Hiện Toàn Măn" (Sadhana) diễn lên cái tâm con người luôn khắc khoải măi cho tới khi kết hợp được với Cơi Vô Biên. Các nền văn hóa qua mọi thời đại, từ cốt tủy, đều như những thực hiện cuộc kiếm t́m toàn măn này, v́ nếu chỉ dừng lại ở duy vật và duy con vật th́ sẽ bị ứ đọng biến chất thành buồn nôn vô nghĩa.

Diễm Ca là một bản trường ca tuyên dương t́nh yêu được Kinh Thánh linh ứng, bài ca tuyệt vời nhất của mọi bài ca, đáp ứng được cơn khát vọng vô biên của T́nh Đất với T́nh Trời.

Bản t́nh ca này là một áng thơ t́nh từ Trời cao, mà chỉ được dịch sang ngôn ngữ khác bằng văn xuôi th́ làm hỏng cả! Nay Trăng Thập Tự đă làm được công việc rất quan trọng là chuyển thành thơ. Diễm Ca đáp ứng được cơn khát vọng vô biên của T́nh Đất T́nh Trời. Xin mời bước vào Vườn T́nh của Kinh Thánh để hát bản t́nh ca miên trường. (Lm. Cao Tường)

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

 

 
setstats