Câu Chuyện Phụng Vụ (13)

Choir

 

Cùng với những câu hát ‘Alleluia’ (ngợi khen Chúa: Praise the Lord!) chúng ta đi vào mầu nhiệm Vượt qua/Phục sinh (pascal mystery), mầu nhiệm trọng đại trong phụng vụ, mầu nhiệm nền tảng đức tin công giáo. Chính v́ tầm mức quan trọng của mầu nhiệm này mà Hội Thánh dành trọn vẹn 7 tuần mùa Chay để chuẩn bị tâm hồn giáo dân, và 7 tuần muà Phục sinh để suy niệm về ư nghĩa và nếp sống.

Cụm từ ‘pascal mystery’ của Anh ngữ dịch từ La ngữ có thể hiểu 2 lối:

a.) theo đạo Do-Thái, đó là kỷ niệm lễ Vượt qua khi dân Israel được Chúa đánh phạt các con trưởng nam của Ai-Cập và dẫn đi qua Biển Đỏ ráo chân;

b.) theo Ki-tô giáo, đây là mầu nhiệm Đức Ki-tô chịu đau khổ, chịu chết và sống lại, để cho chúng ta cũng sống mầu nhiệm này bằng cách hy sinh đau khổ mỗi ngày, chết đi cho tính tự ái và các tội lỗi, ngơ hầu sống một cuộc sống mới. Cũng như các dự ṭng đă cố gắng học tập t́m hiểu về đạo, về Hội Thánh, và giờ được gia nhập vào thân thể mầu nhiệm, Đức Ki-tô. Cũng như các hối nhân công khai thời Hội Thánh khởi đầu đă dùng trọn mùa Chay để sám hối cải tà quy chính, ăn chay kiêng thịt, làm việc lành phúc đức, bố thí chia sẻ với người nghèo.

Dân Do-Thái mừng một kỷ niệm lịch sử vĩ đại có một không ai. Người Ki-tô hữu không những chỉ mừng Đức Ki-tô phục sinh như sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu, mà c̣n thực sự có tâm t́nh và hướng dẫn nếp sống của ḿnh theo Chúa: sống một nếp sống mới.

Có người hỏi: tại sao tôi vẫn chưa có được nếp sống mới? Thưa: v́ chưa hăm ḿnh hy sinh và cùng chết đi với Đức Ki-tô.

Đó là ư nghĩa thần học của mùa Phục sinh, mùa hát ‘Alleluia’.

Ai đă tham dự thánh lễ Vọng Phục sinh tối thứ bẩy Tuần Thánh cũng đều nói lên cảm tưởng vui tươi phấn khởi khi câu Alleluia được xướng lên 3 lần. Cũng giống như tâm t́nh vui tươi hoan lạc khi hát kinh Vinh Danh trong mùa Giáng sinh.

Theo lúc đầu lịch sử phụng vụ, câu hát Alleluia chỉ dành cho mùa Phục sinh, cũng như kinh Vinh Danh chỉ dành cho mùa Giáng sinh. Rồi sau này các kinh đó được đưa vào phụng vụ ngày chủ nhật, ngày của Chúa, ngày thứ nhất trong tuần, ngày Đức Ki-tô phục sinh. Tuy nhiên, tính con người ta là ‘quen quá hoá nhàm’. Nhàm có lẽ không chỉ v́ ngày chủ nhật nào cũng hát, nhưng h́nh như v́ chính những người hát không có tâm t́nh hân hoan phấn khởi.

Một số nhà phụng vụ đề nghị: chỉ nên hát chứ không nên đọc câu Alleluia và kinh Vinh Danh.

Làm sao để khỏi bị thói ‘quen quá hoá nhàm’?

Có ai dám nói rằng ngày nào cũng ăn cơm nên nhàm chán chẳng muốn ăn và phải đi ra tiệm ăn phở? Và cho dù có tiền ăn phở mỗi ngày 3 bữa, rồi ra cũng sẽ lại nhàm chán thôi.

Thay đổi món ăn là một chuyện. ‘Ăn ngon phải có bạn hiền mới ngon’. Đó là lư do, người công giáo không chỉ cầu nguyện một ḿnh trong pḥng, nhưng thường cầu nguyện chung trong gia đ́nh, và tới nhà thờ chung với gia đ́nh Hội Thánh của Chúa.

Một điểm nên thực hiện trong phụng vụ: phải có óc sáng tạo và linh động.

T.d. trong mùa Vọng, chúng ta nên xây dựng Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa thành một kinh cầu. Tới mùa Giáng sinh, chúng ta nên đặc biệt chú ư đến Kinh Vinh Danh sao cho vui tươi phấn khởi. Vào mùa Chay, chúng ta nên đề cao Kinh Thương Xót. Qua mùa Phục sinh, chúng ta hăy phấn khởi ca hát câu tung hô Alleluia và tung hô sau truyền phép.

Cũng có thể chỉ hát một câu đáp ca cho cả mùa hoặc một ít tuần, để giáo dân dễ thuộc nằm ḷng và áp dụng vào cuộc sống.

Dĩ nhiên những việc này phải được chuẩn bị đàng hoàng.

Hăy quan sát mấy nhà giảng thuyết Tin Lành trên Tivi xem họ đọc lời Alleluia với hết tâm t́nh như thế nào? Dù nói lời đó nhiều lần, mà lần nào cũng đầy nghị lực và tin tưởng. Hăy quan sát những người quảng cáo ở chợ: họ lặp đi lặp lại có mấy lời nói suốt ngày mà họ đâu có thấy chán nản ỉu x́u.

Tôi mạn phép dùng một vài trường hợp cụ thể của cuộc sống để hy vọng chúng ta thực sự sống mầu nhiệm Phục sinh của chúng ta.

Một số người Ki-tô hữu nh́n nhận và xưng hô ḿnh là đoàn dân Alleluia hoặc Phục sinh (Alleluia or Easter people) v́ tin rằng họ đă thực sự sống lại và muốn sống nếp sống mới trong Đức Ki-tô. Đó cũng là lư do tại sao Tin Lành thường chỉ trưng bầy ảnh Thánh giá (cross) không có tượng chịu nạn hoặc chỉ có tượng Đức Ki-tô phục sinh, chứ ít khi tôn kính ảnh Thập giá (crucifix) có tượng chịu nạn.

H́nh thức bên ngoài chỉ là biểu lộ tâm t́nh bên trong. Alleluia hoặc kinh Vinh Danh là để nói lên niềm vui của những người được làm anh em với Chúa giáng sinh và làm bạn đồng hành với Chúa Phục sinh.

 

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558.

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.