Mục vụ Hôn nhân (2)

Wedding Ring

 


Nói một cách tương đối, mục vụ hôn nhân là một chiều hướng mục vụ mới trong Hội Thánh công giáo. Từ bao nhiêu ngàn năm, hôn phối là một vợ một chồng: ai ly dị là bị xă hội lên án khắt khe, cũng như bị Hội Thánh buộc tội. Nhưng ly dị đă là một hiện thực xă hội thời Môi-sê, thời Chúa Giê-su, cũng như thời hiện đại này. H́nh như khuôn phép lễ giáo nghiêm nhặt và hoàn cảnh xă hội đóng kín trước kia đă giúp cho con người chung thuỷ dễ dàng hơn là thời nay với tự do không giới hạn và tự lập không điều kiện.

Nh́n vào thực tế, chúng ta nhận thấy mỗi người tốn phí rất nhiều thời giờ công sức tiền bạc, để lo cho thân xác, để mở mang trí tuệ, nhưng lại không chịu lo ǵ bao nhiêu cho tinh thần và linh hồn của ḿnh. t.d. các cô cậu lo lắng suy nghĩ sửa soạn thật nhiều cho tiệc cưới, cho đi chơi tuần trăng mật, cho tiện nghi nhà cửa, cho công ăn việc làm, nhưng cảm thấy khó chịu khi tham dự một khoá t́m hiểu học hỏi để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Đầu khoá dự bị hôn nhân, tôi có thói quen hỏi ư kiến các bạn trẻ xem được mấy người thực sự muốn tham dự. Thông thường chỉ được 10-20%. Cuối khoá, tôi cũng hỏi lại một câu tương tự, và thông thường kết quả ngược lại: cũng có chừng 10-20% không thấy khoá học hữu ích ǵ. Theo kinh nghiệm mục vụ của cá nhân qua nhiều năm, tôi nhận thấy cặp nào coi thường việc học hỏi chuẩn bị, cũng là cặp hay gặp khó khăn trong cuộc sống và mối t́nh của họ cũng mau dễ tan vỡ.

Không có trường học nào lư tưởng. Không có khoá học nào trọn hảo. Không có giáo sư nào hiểu biết hết mọi sự. Việt Nam có câu: “Bẩy mươi c̣n học bẩy mươi mốt” thật là chí lư.

Một lần kia có anh chàng tự hào biết hết mọi sự và xin tôi cử hành nghi thức hôn phối. Khi tôi đ̣i hỏi điều kiện phải học khoá Dự Bị Hôn Nhân th́ anh tỏ ra thật khó chịu và muốn bỏ ra về. Tôi đưa ra hai giải pháp: một là anh đi học như các bạn trẻ khác, hai là anh tới dạy cho các bạn trẻ những ǵ anh đă biết. Dĩ nhiên anh đă nhận giải pháp 1 và sau đó khám phá ra rằng c̣n thật nhiều điều mà anh chưa biết.

Tôi viết lại chi tiết đó v́ một số cha mẹ có khuynh hướng về hùa với con cái ḿnh, nại cớ rằng thời xưa ḿnh không có học hành ǵ cả mà con cái cũng đầy đàn vui cưả vui nhà. Có người nghĩ rằng hai đứa lỡ với nhau rồi th́ nên lo càng sớm càng hay kẻo bị mang tiếng xấu. Tôi không có bản thống kê chính xác, nhưng đại khái ở Hoa Kỳ này, những bạn trẻ cưới nhau v́ lỡ làng đi tới ly dị khoảng 70-80%. Đa số các giáo phận công giáo Hoa Kỳ không đồng ư cho đôi trẻ nam nữ cưới nhau v́ chuyện lỡ làng.

Gần đây tiểu bang Texas đă khuyến khích việc học hỏi chuẩn bị hôn nhân bằng cách miễn lệ phí giấy giá thú (marriage license) khi hai cô cậu có giấy chứng nhận đă đi học.

Hẳn đây cũng là một khích lệ đáng kể từ phía dân sự.

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com
281-458-4558

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.