LƯỢC SỬ TỘC VIỆT từ Năm 5000 ttl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HolyFamily

 

LỜI MỞ - Phục Hưng DI SẢN VIỆT

 

1. Trong hơn 3000 năm qua, lănh thổ, lịch sử, văn minh, văn hóa, và tất cả những ǵ hay tốt của Tộc Việt, đă bị giới thống trị Trung Hoa xâm lấn, hủy hoại, tiếm nhận, chuyển đổi, và xuyên tạc.

Cũng trong suốt 3000 năm qua, giới thống trị Trung Hoa đă ngông nghênh miệt thị dân Việt, và dùng chính những di sản quí báu của Tổ Tiên Việt để kênh kiệu và hống hách.

Ngoài ra, chúng c̣n áp đặt nhiều định kiến, nhiều ngụy tạo, nhằm tiêu diệt tinh thần dân tộc, triệt hạ niềm tự hào, hủy hoại xă hội và văn hóa của dân ta.

Chúng luôn dùng mọi thủ đoạn hiểm độc để thôn tính và đồng hóa toàn thể Tộc Việt.

*     *

2. V́ vậy, cần nh́n lại toàn bộ Lịch sử cổ xưa của Tộc Việt, 

1. Để Trả lại sự thực cho lịch sử.

2. Để Trả lại 4000 năm tiền sử Việt cho Tộc Việt.

3. Để Trả lại truyền thuyết Việt cho Tộc Việt.

4. Để Trả lại danh nhân Việt cho Tộc Việt.

5. Để Trả lại đất nước Việt cho Tộc Việt.

6. Để Trả lại chữ viết Việt cho Tộc Việt.

7. Để Trả lại học thuyết Việt cho Tộc Việt.

8. Để Trả lại toàn thể gia sản Việt cho Tộc Việt.

9. Để Trả lại trọn vẹn cho Tộc Việt, danh dự, niềm tự hào, hùng tâm dũng khí, mà thiên triều Trung Hoa đă mưu đồ tước đoạt trong hơn 3000 năm qua.

*     *

3. Việc khảo sát và xác định quá khứ Tộc Việt đă căn cứ trên một số điểm nền tảng sau đây :

1. Thời điểm thành h́nh hai tộc dân Việt và Hoa. Tộc Việt từ năm 5000 ttl, tộc Hoa từ năm 1046 ttl.

2. Tộc Việt phát xuất từ vùng Hồ Đồng Đ́nh với nền văn hóa gốc trồng lúa nước. Tộc Hoa từ vùng khô cằn Thiểm Tây với nền văn hóa gốc du mục.

3. Đường ranh thiên nhiên Sông Hoài Tần Lĩnh chia phía Nam thuận lợi lúa nước và phía Bắc du mục.

4. Tiến tŕnh phát triển tự nhiên của các chủng tộc và văn hóa.

5. Những đặc tính và hệ quả của vùng đất phát xuất tộc dân. Đường ranh thiên nhiên giữa các vùng.

6. Những dị biệt giữa nền văn hóa gốc Nông nghiệp Lúa Nước và nền văn hóa gốc Du mục.

7. Những áp đặt của chủ thuyết ‘Thiên Tử Thế Thiên’ xuyên suốt lịch sử Trung Hoa, với nhiều hệ quả ở mọi lănh vực.

8. Những phát hiện khảo cổ, đặc biệt những trái ngược với thiên kiến ngụy tạo của Trung Hoa.

9. Thực trạng đương thời, đúng theo thời điểm và địa điểm, không bị khỏa lấp bởi che giấu, ám thị, định kiến, áp đặt.

10. Những lưu truyền trong nếp sống đặc thù của Dân Việt trong khắp vùng Đất Tộc Việt thời trước.

11. Cấu trúc khác biệt giữa hai ngôn ngữ Việt và Hoa.

12. Những h́nh ảnh, dấu tích, và nội dung c̣n ghi lại ở loại chữ viết tượng h́nh.

13. Tiếng nói, chữ viết, và ư nghĩa của ngôn ngữ Việt thời hơn 3000 năm trước.

14. Những khám phá từ hoa văn, trang trí và h́nh dạng của Thạp đồng và Trống đồng Đông Sơn, thời cách đây hơn 3000 năm. Đặc biệt về Nét chữ, Ư niệm, và Chủ thuyết Việt, nguồn gốc của chữ viết, ư niệm và chủ thuyết phương Đông.

* Dấu ấn của Tổ Tiên vẫn hiển hiện nơi mọi di sản, thuộc mọi lănh vực.

____________

CHỮ TẮT

1101 : kư số của Bài trong danhgiactau.com.

c : câu

dl : dương lịch, tây lịch

đb : đặc biệt

gc : ghi chú

k : khoảng năm

lv : lịch Việt, âm lịch

nt : cùng nơi trích dẫn trên

nxb : nhà xuất bản

q : quyển

sđd : sách đă dẫn

t : tử, năm qua đời

tr :  trang

tt : và các trang tiếp

ttl : trước tây lịch

v. : vua, thời gian trị v́

www : trên mạng

_____________________

Nguyễn Thanh Đức 2013.

Trở về Đầu Bài

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem các bài viết khác trong Paul Nguyễn Đức Sách , Khoá 7 GHHV Đà Lạt Việt Nam.