LƯỢC SỬ TỘC VIỆT từ Năm 5000 ttl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Holy

 

ĐẠI ĐẾ ĐỒNG Đ̀NH LĨNH NAM - 30-43 dl

 

       LĂNH THỔ VÀ SỨC MẠNH CỦA VIỆT LẠC, 30-43 DL

GIỚI THIỆU

1. DẪN NHẬP

2. THỰC TRẠNG VIỆT LẠC 214 TTL - 43 D L

3. ĐỘNG CƠ QUẬT KHỞI

4. NHÂN SỰ QUẬT KHỞI

5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

6. SỬ TRUNG HOA VỚI MĂ VIỆN

7. ĐỨC ĐẠI ĐẾ

GIỚI THIỆU

Trong 1000 năm vừa qua, nhiều Sứ thần Đại Việt ta đă tới cúng tế tại Đền Đức Trưng Vương bên bờ Hồ Đồng Đ́nh.

Theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, viết năm 1479 dl, ở Phiên Ngung, gần thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông ngày nay, có đền thờ Đức Trưng Vương.

Năm 1793 dl, vào thời Tây Sơn, khi đặc sứ Ngô Thời Nhiệm cùng phái đoàn đi ngang phía nam Hồ Đồng Đ́nh, ông đă đến viếng đền thờ Đức Trưng Vương tại đó. Ông cũng ghi : quân Đức Trưng Vương đă đánh với quân Mă Viện ở Hồ Nam.

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, nhuận chính năm 1870 dl, cũng ghi : ‘Đô kỳ đóng cơi Mê Linh, Lĩnh Nam riêng một triều đ́nh nước ta’. (câu 339-340). Lĩnh Nam nay là vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và Bắc phần Nước ta.

* Tài liệu mới và nhận định mới về thực trạng Việt Lạc, về Đức Trưng Vương, về động cơ và nhân sự quật khởi, về địa bàn hoạt động, về sức mạnh của Dân ta năm 40 dl, và về Mă Viện, về binh lực của Trung Hoa đương thời.

 *     *     *     *

1. DẪN NHẬP

1.1 Tài Liệu.

Cho tới gần đây, có rất ít tài liệu về cuộc khởi nghĩa của Dân Việt Lạc vào đầu thế kỷ thứ nhất dương lịch, do Bà Trưng lănh đạo.

Hầu hết những ǵ được ghi chép đều đă được trích dẫn từ sách vở Trung Hoa, tức là từ phía đối nghịch.

B́nh thường, tài liệu của đối phương, của kẻ thù, luôn thiếu xác thực, nhiều chủ quan. Trong trường hợp của dân Việt, phải kể thêm những xuyên tạc, vu khống do mưu đồ đồng hóa suốt mấy ngàn năm của người Trung Hoa.

Gần đây, nhờ những phát hiện ở Việt Nam và trên vùng đất của Việt Lạc xưa, đặc biệt qua các Đền thờ và Thần tích, chúng ta có thêm nhiều chi tiết đă không được sách vở Trung Hoa ghi chép chính xác.

*     *

1.2 Danh Xưng.

a. Hai Bà Trưng.

Đă từ lâu, danh xưng ‘Hai Bà Trưng thường được dùng để chỉ hai chị em Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Việc gọi chung Hai Bà gây ấn tượng là cả Hai Chị Em cùng nhau nổi lên chống giặc và cùng hoàn thành công cuộc cứu nước.

Quả thực Hai Chị Em cùng đứng lên cứu dân cứu nước và đă tạo những kỳ công đáng khâm phục. Tuy nhiên, sử sách ghi rơ rằng chỉ có Bà Chị nhận quyền lănh đạo toàn cuộc khởi nghĩa.

Phần Bà Em, dầu cũng là bậc kỳ tài nổi tiếng đương thời và đóng góp nhiều công lao xuất chúng, nhưng Bà chỉ nhận tước Công chúa B́nh Khôi. Cùng với Bà, nhiều vị nữ tướng khác cũng có tước công chúa, như Công chúa An B́nh, Công chúa Thánh Thiên, Công chúa Gia Hưng, Công chúa Vĩnh Huy, Công chúa Trinh Thục, Công chúa Nga Sơn, Công chúa Nghi Ḥa...

V́ vậy, tuy là hai chị em, nhưng khi Bà Chị được các anh hùng nghĩa sĩ đương thời đặt lên lănh đạo công cuộc cứu nước, th́ chỉ có Bà Chị chính thức đại diện cho toàn dân.

Năm 40 dl, chỉ có Bà Chị lên ngôi, thống lănh toàn thể Việt Lạc.

b. Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

V́ chủ trương đồng hóa và xóa bỏ mọi dấu vết của Tộc Việt, giới thống trị Trung Hoa đă quyết tâm giấu kín mọi cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, khi không thể che đậy những biến động to lớn, sách vở Trung Hoa lại xuyên tạc và hạ giảm sức mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng và địa bàn hoạt động của dân bị trị.

V́ thế, hiện nay chúng ta không có danh xưng chính thức của Bà khi Bà lên ngôi. Tuy nhiên, với những phát hiện về địa bàn hoạt động, vùng đất cai trị và ảnh hưởng của Ngài, ta có thể xác định Ngài đă là Đại Đế của cả hai vùng Việt Lạc Đồng Đ́nh và Việt Lạc Lĩnh Nam.

*     *     *     *

2. THỰC TRẠNG VIỆT LẠC 214 TTL - 43 DL

2.1 Thời Tần Thủy Hoàng.

Năm 214 ttl Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư dẫn 50 vạn quân lính xâm lăng vùng đất Việt Lạc.

Đây là áp lực đầu tiên của Trung Hoa trên một phần đất Việt Lạc. Nhưng sau 3 năm, Đồ Thư bại trận và bị giết.*1

    *1 - Theo Việt Nam Sử Lược, do Trần Trọng Kim, nxb Trung Tâm Học Liệu, Sàig̣n 1971, q1, tr 18 tt. - Đọc bài 1108. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 3.3.

*     *

2.2 Thời Phụ Dung Triệu Đà.

a. Nước Nam Việt.

Năm 207 ttl, Triệu Đà, tướng Nhà Tần, đă chiếm vùng đất nay thuộc Quảng Tây, Quảng Đông.

Nhân việc Tần bị Hán diệt. Triệu Đà giết tất cả quan tướng của Tần, tự xưng Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Nam Việt, đóng đô tại Phiên Ngung, nay là Quảng Châu. Triều Hán đưa quân đánh chiếm, nhưng đại bại.

Triệu Đà đă cố gắng thâu phục ḷng dân Việt Lạc trong vùng. Chính Ông đă thay đổi nếp sống, thay đổi trang phục, thay đổi cách xưng hô, theo phong tục Việt Lạc, lấy vợ Việt.

Triệu Đà cũng đặc biệt phát triển về chính trị, quân sự, và văn hóa bản địa, để trở thành một đế quốc biệt lập với triều Hán.

Đang khi đó, Việt Lạc Đồng Đ́nh có Trường Sa Vương, và Việt Lạc Sông Hồng có Vua An Dương.

b. Triệu Đà chiếm Cổ Loa.

Năm 180 ttl, theo truyền kỳ Mỵ Châu, với kế Trọng Thủy ở rể, Triệu Đà đă đánh bại Vua An Dương, chiếm đóng Cổ Loa, trị sở của Việt Lạc Sông Hồng.

Tuy nhiên, Triệu Đà vẫn để người bản xứ cai trị dân, đời sống người dân không bị thay đổi. Trên thực tế, Việt Lạc Sông Hồng chỉ là một nước phụ dung.*2

    *2 - Theo Sử Kư, do Tư Mă Thiên. - Đọc thêm Việt Sử Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, Sgn 1960, tr 60, chú thích 1; và đb tr 86-87.

Năm 111 ttl, Nam Việt bị Hán xâm lấn.

c. Sống theo truyền thống.

Trong 96 năm, dầu sống dưới quyền cai trị của Nhà Triệu, dân Việt Lạc Nam Việt vẫn tiếp tục sống nếp sống Văn hóa của Tổ Tiên, các Trưởng Lăo Việt Lạc tiếp tục cai quản dân theo truyền thống, kinh tế và lực lượng an ninh cũng tiếp tục được củng cố...

Như vậy, thời kỳ nầy chưa thể được coi là thời Bắc thuộc.

Tuy nhiên, vào lúc Nhà Triệu suy, nhiều địa phương vùng Sông Hồng cũng đă quật khởi.

*     *

2.3 Thời Phụ Dung Tây Hán.

Trong suốt 141 năm, từ 111 ttl tới 30 dl, tuy danh nghĩa là Nam Việt bị Nhà Hán xâm lăng, sách vở Trung Hoa không nói tới vùng đất Việt Lạc.

Đây là dấu chỉ vào thời kỳ nầy, Việt Lạc vẫn chưa có liên hệ nhiều với Hán.

Lại nữa, theo cách hành xử của Nhà Hán thời đó, Tây Hán 206ttl - 8dl, quan thứ sử các vùng đất phụ dung chỉ có nhiệm vụ mỗi năm 3 tháng đi thâu thuế về nộp cho triều đ́nh. Đă không có hệ thống cai trị mới, không có quân ngoại xâm trên phần đất Việt Lạc.

Từ năm 8 dl tới năm 25 dl là thời loạn lạc của Trung Hoa, việc thu thuế cũng lơ là.

Như vậy, trong suốt thời nầy, Việt Lạc chỉ là một nước phụ dung đóng thuế cho triều Hán.*3

    *3 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 38; và Việt Sử Toàn Thư, tr 105.

*     *

2.4 Quang Vũ Xâm Lăng.

T́nh h́nh thay đổi từ năm 30 dl, khi Hán Quang Vũ áp đặt chính sách hà khắc, xua quân và đưa quan lại tới trú đóng các vùng Việt Lạc. Từ đó xuất hiện quân trú đóng, chiếm đoạt, tham ô, tàn ác.

Bốn năm sau, 34 dl, xuất hiện thái thú Tô Định.

*     *

2.5 T́nh H́nh Việt Lạc năm 30 dl.

a. Nếp sống Truyền thống.

Theo thực trạng đương thời, từ 111 ttl tới 30 dl, ngoài việc mỗi năm một lần đóng thuế cho thứ sử, đời sống dân Việt Lạc vẫn không thay đổi. Trung Hoa chưa ảnh hưởng trên nếp sống xă hội, văn hóa, chính trị, kể cả quân sự, an ninh... của Việt Lạc.

Trong suốt 141 năm đó, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp sống truyền đời của Tổ Tiên.

Việc cai trị vẫn ở trong tay các Trưởng Lăo Việt Lạc. Thành phần bảo vệ an ninh cho Làng, Nước, vẫn sinh hoạt b́nh thường.

Đời sống thường ngày của người Dân, nếp sống văn minh Lúa Nước, kỹ thuật trồng cấy, kỹ nghệ đồ đồng đồ gốm, văn học, thơ văn, chữ viết... của Việt Lạc, vẫn tiếp tục phát triển.

Nếp sống Làng thôn, với tất cả đặc tính và sức mạnh của thể chế Làng-Nước Việt Lạc, vẫn sống động và tăng trưởng.

Văn hóa Việt Lạc vẫn ngày một thêm tốt đẹp, sâu sắc.*4

    *4 - Về tầm quan trọng của định chế Làng-Nước Việt Lạc, đọc bài 2106. Nếp Sống Làng Thôn, đb phần 7; và bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu Dân, đoạn 7.1.

b. Việt Lạc bị xâm lăng.

Từ năm 30 dl, do việc xua quân áp đặt quan lại của Hán Quang Vũ, cuộc sống của Dân Nước khắp toàn vùng Việt Lạc, từ Đồng Đ́nh, qua Lưỡng Quảng, tới Sông Hồng, bỗng bị xáo trộn.

Thái thú Tô Định càng làm cho t́nh h́nh thêm tồi tệ, thêm giặc tham ô tàn ác, thêm luật lệ mới, thêm sắc thuế mới.*5

    *5 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 107.

c. Việt Lạc kháng chiến.

Do đó, toàn thể Việt Lạc ở khắp nơi đều sẵn sàng đứng lên.

Toàn bộ hệ thống và sức mạnh của xă hội, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... đều được vận dụng để đối phó với giặc.

Mọi nơi, mọi đơn vị lớn nhỏ, đều sẵn sàng, với lực lượng, tổ chức, và thủ lănh sẵn có.

Trong t́nh trạng sôi động đó, do ưu thế của vùng Sông Hồng, do việc liên kết và chủ động của 2 vùng Mê Linh và Châu Diên, [quê của vợ chồng Trưng Trắc và Thi Sách], qua biến cố Tô Định giết hại Lạc Tướng Thi Sách, và do truyền thống mẫu hệ mấy ngàn năm của Việt Lạc, Đức Trưng Trắc đă trở thành Thủ Lănh kháng chiến của toàn Dân Việt Lạc.

*     *     *     *

3. ĐỘNG CƠ QUẬT KHỞI

3.1 Theo Sách Vở Trung Hoa.

a. V́ thù chồng.

Theo sách vở Trung Hoa, Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam người đất Mê Linh. Bên ngoại của Bà thuộc ḍng Vua Hùng, bên nội là ḍng dơi Lạc Tướng. Bà kết hôn với Thi Sách, cũng ḍng Lạc Tướng, người vùng Châu Diên.

Cũng theo sách vở Trung Hoa, v́ thái thú Tô Định giết chồng Bà, nên Bà nổi dậy đánh đuổi Tô Định năm 40 dl, tức 2919 lịch Việt, và đóng đô tại Mê Linh.

Sách vở Trung Hoa đều đă nhấn mạnh khía cạnh thù chồng của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, và giảm nhẹ tinh thần V́ Dân V́ Nước của Ngài, cũng như của toàn dân Việt Lạc thời bấy giờ.

- Việc hạ giá lư do chiến đấu của phái nữ c̣n bị sách vở Trung Hoa gán ghép cho nhiều Nữ Tướng anh hùng khác. Cuộc khởi nghĩa của Công chúa Thánh Thiên được ghi là để trả thù cho cậu. Bà Cao Thị Liên th́ do rửa thù cho cha. Nhiều Bà khác cùng v́ thù chồng.

b. V́ Tô Định bạo ngược.

Ngoài ra, sử sách Trung Hoa cũng đă ghi nhiều chi tiết nhấn mạnh tính tham tàn bạo ngược của Tô Định. Tuy đây là sự thực, nhưng lại cũng là một cớ để đánh lạc hướng động cơ quật khởi của Việt Lạc.

Lư do ‘tham tàn quá đáng’ luôn được sử sách Trung Hoa nhấn mạnh cho tất cả các quan cai trị thất bại. Họ luôn trút tội lên đầu những kẻ thất bại, để chạy tội cho toàn thể truyền thống và dă tâm xâm lược của họ.

Họ làm như thể dân bị trị luôn vui sướng lụy phục ách bạo tàn của họ, và chỉ chống đối bọn tham quan tồi tệ.

c. V́ luật lệ hà khắc.

Tuy nhiên, dầu với thói xuyên tạc cố hữu, một số sách của người Trung Hoa, như Hậu Hán Thư, Việt Kiều Thư, An Nam Chí Nguyên... cũng phải ghi là : ‘V́ thái thú Giao Chỉ là Tô Định lấy pháp luật mà ràng buộc, nên Trưng Trắc oán giận mà làm phản’ (!).

Hậu Hán Thư c̣n có câu : ‘Trưng Trắc là con gái Lạc tướng ở Mê Linh, vợ người huyện Châu Diên tên là Thi Sách, rất hùng dũng’.

*     *

3.2 Chống Giặc Xâm Lăng.

Như thế, sử sách của giặc cũng phải công nhận là Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam khởi nghĩa để chống bạo quyền.

Sự kiện người Nữ Kiệt đất Mê Linh kết duyên với vị Tướng Tài vùng Châu Diên, và rồi Thi Sách bị Tô Định sát hại, cũng cho thấy sự liên kết và t́nh h́nh sôi động thời bấy giờ.

Lại nữa, dầu là ḍng dơi nhà tướng, Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam cũng không thể chỉ v́ thù chồng mà đột nhiên điều động được toàn dân vùng dậy đánh đuổi bọn quan quân Tô Định.

Ngoài ra, dưới sự kềm chế của giặc và với phương tiện liên lạc thời bấy giờ, nếu chỉ v́ thù chồng, làm sao Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam có thể điều động đầy đủ sức mạnh binh mă để, chỉ trong mấy tháng, đánh chiếm lại 65 thành từ tay giặc ?

Thực vậy, từ năm 30 dl, toàn thể Việt Lạc, dưới sự lănh đạo của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, đă vùng lên chống giặc Hán xâm lăng.

*     *     *     *

4. NHÂN SỰ QUẬT KHỞI

4.1 Từ Khắp Vùng Việt Lạc.

Dầu cố t́nh che giấu, sách vở Trung Hoa cũng ghi nhận thời đó dân ta đă có nhiều anh hùng hào kiệt chống giặc phương Bắc.

Tiểu sử của các vị Anh Hùng cộng sự của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam càng chứng tỏ tinh thần Toàn Dân Việt Lạc đương thời. Các Ngài nổi dậy ở khắp nơi, không chỉ ở vùng Sông Hồng, mà c̣n ở Lưỡng Quảng, Đồng Đ́nh.

Căn cứ trên các thần phả và di tích, hiện nay chúng ta có tên tuổi và tiểu sử của 162 vị danh tướng thời Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam. Nhiều Vị đă có quân sĩ trước khi hợp tác với Đức Đại Đế.*6

    *6 - Cho đến năm 1945, khắp nơi hoạt động của các Ngài đều có đền thờ. Chỉ vùng ven sông Đáy, đă có tới 94 vị Anh Hùng thời Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam được thờ kính.

    - Anh là người đủ sáng suốt để thấy việc phải làm. Hùng là người đủ sức mạnh tinh thần để làm việc đă thấy. V́ vậy, chữ anh hùng có thể dùng chung cho cả nam lẫn nữ, cả văn lẫn vơ.

Khi Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam ra quân, đă có Bà Lê Chân không những đến từ Hải Dương, mà c̣n đem theo cả một đội chiến thuyền.  

Công chúa Nguyễn Thánh Thiên,trước khi về với Đức Đại Đế, cũng đă có binh tướng riêng, và cũng đă có lần đánh bại quân Tô Định.

Lê Thị Hoa có chiến khu tại vùng Nga Sơn ở Thanh Hóa.

Trần Vĩnh Huy khởi binh từ Cổ Châu, gần Hà Nội ngày nay.

Rồi Nam Thành Vương Trần Công Minh,

Long Biên Công Đặng Dương Hoán,

Công chúa Lĩnh Nam Sa Giang, người Trường Sa, vùng Đồng Đ́nh.

Đại tướng Đồng Đ́nh Công Đô Thiên, vùng Quảng Tây.

Liệt nữ Trần Thiếu Lan, và nhiều Vị Anh Hùng khác cũng đă nhiều năm làm giặc phương Bắc ăn ngủ không yên, trước khi liên kết với Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.*7

    *7 - Danh sách và tiểu sử của nhiều Vị được ghi nhận ở phần "Di Tích Lịch Sử" trong bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, của Trần Đại Sỹ, 4q, nxb Nam Á, Paris 1986. - Nhiều chi tiết cũng trích dẫn từ Bộ sách nầy.

*     *

4.2 Việt Lạc Thống Nhất.

Địa điểm phát xuất các đoàn quân quật khởi, không chỉ bộc lộ tinh thần bất khuất của toàn thể dân Việt Lạc từ vùng Sông Hồng tới Đồng Đ́nh, mà c̣n xác định tính cách thống nhất của Việt Lạc đương thời.

Thành phần quật khởi cũng hiện rơ đặc tính thiên mẫu hệ của xă hội Việt Lạc. Ngoài Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, hơn hai phần ba danh tướng đều là nữ giới, với nhiều đội nữ binh.*8

    *8 - Hiện nay làng Thượng Thanh, huyện Thanh Oai, Hà Tây, c̣n miếu thờ vị Tướng đă giả gái để được đem quân của ḿnh gia nhập cuộc quật khởi của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

    Sau Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam hơn 200 năm, năm 248 dl, dân Việt Lạc c̣n có thêm một Nữ nhân lănh đạo khởi nghĩa : Bà Vua Triệu. [Thời đó, dân ta thiên về mẫu hệ. Phải gần 300 năm nữa, năm 544 dl, mới có một thủ lănh nam nhân được ghi nhận : Đức Nam Việt Đế, (Lư Nam Đế)].

*     *     *     *

5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

5.1 65 Thành.

a. Theo sách vở Trung Hoa.

Sách vở Trung Hoa, mà sau nầy các nhà chép sử Việt Nam chép lại, chỉ ghi nhận phạm vi ảnh hưởng của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam trong khu vực các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố. Đây là vùng đất gồm từ Thừa Thiên ra Bắc Phần Việt Nam, và một phần tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc hiện nay.

Tuy nhiên, nhiều sách ngoại sử Trung Hoa đă ghi là Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam tái lập toàn thể vùng Lĩnh Nam của Việt Lạc. [Chỉ có ngoại sử mới dám ghi nhận một phần sự thực. Chính sử Trung Hoa luôn xuyên tạc, theo chủ trương hủy diệt di tích Tộc Việt].

Sử sách Trung Hoa cũng ghi là Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đă chiếm giữ ‘65 thành’.

Nhiều học giả đă lư luận đủ cách để giải thích tại sao chỉ trong bốn quận mà lại có tới 65 nơi đóng quân kiên cố của giặc, với thành cao, với hào lũy.

Thực ra, con số ‘65 thành’ là một sơ suất, trái với chủ trương ém nhẹm, của sách vở Trung Hoa. Nhưng đó lại là dấu chỉ của sự thực.

b. Theo thực trạng đương thời.

Theo thực trạng đương thời, vùng đất Việt Lạc không chỉ ở Lĩnh Nam, mà bao gồm cả vùng Đồng Đ́nh.*9

    *9 - Đọc bài 1106. Tộc Việt Thời Hùng 3, phần 7.

Theo cách xử sự của triều Tây Hán đối với các nước phụ dung, cho tới năm 30 dl, mỗi năm thứ sử chỉ đi một ṿng để thâu thuế, mọi việc khác đều do người bản xứ điều động, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục phát triển nếp sống truyền đời.

Như thế, ngay từ khi bị Hán Quang Vũ đưa quan quân bách hại và trấn đóng, toàn thể dân Việt Lạc đồng loạt quật khởi... cũng là chuyện phải có.

Với niềm hănh diện và tinh thần bất khuất của Việt Lạc, địa bàn quật khởi gồm toàn thể vùng đất Việt Lạc, từ vùng Sông Hồng, qua vùng Quảng Tây Quảng Đông, tới vùng Đồng Đ́nh... là chuyện đương nhiên.

Với lực lượng túc trực trong nếp sống làng thôn của toàn thể Việt Lạc, việc tái chiếm 65 thành trong ṿng mấy tháng, và tập họp hàng vạn dân quân... cũng là thực tế.

*     *

5.2 Di tích ở Hoa Nam hiện nay.

a. Chiến tích.

Chiến tích của nghĩa quân Việt Lạc tại vùng đất nay là Hoa Nam, không những được các thần phả ghi chép, mà cũng c̣n nhiều di tích hiện trường.

Đặc biệt, hiện nay, sau gần hai ngàn năm, tại bờ Hồ Đồng Đ́nh cũng như tại nhiều nơi ở các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quư Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam... vẫn c̣n nhiều di tích chiến trận, nhiều đền thờ kính Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam và các danh tướng đương thời.*10

    *10 - Đọc thêm Anh Hùng Lĩnh Nam, sđd.

b. Lịch sử và Đền Thờ.

Các vị Anh Hùng sau đây, và nhiều Vị khác ở thời Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đều đă được dân Tộc Việt thờ kính trong suốt hai ngàn năm qua. Đền thờ của các Ngài đầy dẫy nhiều nơi khắp vùng nay là Nam Trung Quốc, Bắc Phần và Bắc Trung Phần Việt Nam.

Tuy nhiên, trong phạm vi phần nầy, chỉ sơ lược một số di tích tại những vùng ngày nay đă bị sáp nhập vào Trung Quốc.

1. Sử ta ghi : năm 1288 dl, vua Trần Nhân Tôn đă sai quan đại thần qua Khúc Giang, Quảng Đông, trùng tu đền thờ của Nữ tướng Công chúa Nam Hải Trần Thị Phương Châu. Bà tuẩn quốc tại đây năm 40 dl.

2. Theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, viết năm 1479 dl, ở Phiên Ngung, gần thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông ngày nay, có đền thờ Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

3. Năm 1793 dl, vào thời Tây Sơn, khi đặc sứ Ngô Thời Nhiệm cùng phái đoàn đi ngang phía nam Hồ Đồng Đ́nh, ông đă đến viếng đền thờ Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam. Ông cũng ghi : quân Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đă đánh với quân Mă Viện ở Hồ Nam.

4. Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, nhuận chính năm 1870 dl, cũng ghi : ‘Đô kỳ đóng cơi Mê Linh, Lĩnh Nam riêng một triều đ́nh nước ta’. (câu 339-340).

5. Cũng tại Khúc Giang, Quảng Đông, hiện có đền thờ Nữ tướng Công chúa Nguyệt Điện Đàm Ngọc Nga. Tại đây c̣n nhiều di tích của trận đánh lớn của Bà với quân Mă Viện.

6. Tại Quảng TâyQuảng Đông có nhiều đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thánh Thiên, tức Công chúa Thánh Thiên. Bà hy sinh tại vùng nầy năm 42 dl.

7. Tại suốt dọc bờ biển Quảng Đông, Phúc Kiến, và đảo Hải Nam, hiện c̣n có rất nhiều đền thờ Bà Công chúa Gia Hưng Trần Quốc. Ở Uất Lâm vẫn c̣n di tích của trận thủy chiến lừng lẫy. Dân trong vùng tin Bà là Giao Long Tiên Nữ giáng trần.

8. Tại cửa Thẩm Giang chảy vào Hồ Đồng Đ́nh, c̣n có miếu thờ Liệt nữ Trần Thiếu Lan. Suốt hơn ngàn năm qua, mỗi lần các sứ thần nước ta đi ngang qua đây, đều đến cúng tế Bà. [Đền thờ Bà vừa bị Vệ Binh Đỏ của Mao Trạch Đông thiêu hủy năm 1966, nay chỉ c̣n nền và mộ của Bà].

9. Tại vùng Hồ Đồng Đ́nh và thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, cho đến ngày nay, sau gần hai ngàn năm, người dân địa phương c̣n nhắc nhớ và khiếp sợ trận đánh của Công chúa Phật Nguyệt chiến thắng Mă Viện, Lưu Long, Đoàn Chí. [Bà đại thắng trận thủy chiến trên Hồ Đồng Đ́nh, dầu Mă Viện có bảy vạn quân, và Bà chỉ có năm vạn. Đại tướng Đoàn Chí của giặc bị quân ta giết trong trận nầy].

Công chúa Phật Nguyệt là Tổng trấn khu Đồng Đ́nh-Trường Sa. Hiện Bà c̣n được thờ tại chùa Kiến Quốc ở Trường Sa, và ở chùa núi Thiên Đài. Bà có tên trong sách sử Trung Hoa.

10. Tại huyện Phong Đô, Tứ Xuyên, hiện c̣n đền thờ Bà Công chúa Lĩnh Nam Sa Giang. Bà là người Trường Sa, và cũng là tướng tài của Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

11. VùngQuảng Tây Quảng Đông hiện c̣n rất nhiều đền miếu thờ Đại tướng Đồng Đ́nh Công Đô Thiên. Ông cũng là người địa phương, và giữ chức Tổng trấn Trường Sa.

*     *

5.3 Toàn Thể Vùng Đất Việt Lạc.

Tất cả đều chứng tỏ trong suốt ḍng lịch sử 2000 năm qua, toàn dân Việt Lạc, đặc biệt những người ở vùng đất ngày nay đang bị Trung Hoa chiếm giữ, luôn ghi nhớ công đức, chiến tích, và vùng đất Việt Lạc rộng lớn, mà nghĩa quân của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đă thâu hồi vào đầu thế kỷ thứ nhất dương lịch.

Như vậy, nghĩa quân Việt Lạc, dưới sự lănh đạo cũa Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, đă tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc nay là Hồ Nam, Quư Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến.

Thủ đô của toàn vùng là Mê Linh.

Theo Đức Nguyễn Trăi, Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đặt tên nước là Hùng Lạc.*11

    *11 - Theo Dư Địa Chí của Đức Nguyễn Trăi, viết năm 1438 dl. - Đọc Nguyễn Trăi Toàn Tập, bản dịch Viện Sử Học, nxb Khoa Học Xă Hội, Hà Nội 1976, tr 215.

*     *     *     *

6. SỬ TRUNG HOA VỚI MĂ VIỆN

6.1 Luận Điệu Xuyên Tạc.

Sử sách Trung Hoa luôn giảm thiểu t́nh h́nh chống đối và sức mạnh của các dân tộc bị trị. Khi không thể che giấu nổi, sử sách Trung Hoa lại luôn toa rập theo một luận điệu mấy ngàn năm không đổi.

Theo luận điệu Trung Hoa, sở dĩ có ‘làm phản’ chỉ v́  tên quan lại tham ô và khiếp nhược. Hơn nữa, dân địa phương sơ khai lạc hậu, quân khởi nghĩa chỉ là bọn ô hợp, thủ lănh khởi nghĩa là những tội phạm sợ luật pháp trừng trị.

Trong luận điệu đó, các cuộc hành quân đàn áp khởi nghĩa cũng bị sách vở Trung Hoa hạ thấp tầm quan trọng, số quân lính tham dự cuộc đàn áp được giảm thiểu, địa bàn hoạt động được ghi chép co rút lại, và, đặc biệt, những lần thua bại được bỏ qua, hoặc chỉ ghi là do khí hậu địa phương quá khắc nghiệt.

Tuy nhiên, t́nh h́nh và phản ứng của triều đ́nh Trung Hoa, cũng như thanh thế và binh lực của tướng giặc Mă Viện, lại đă bộc lộ rơ ràng tầm quan trọng, sức mạnh và địa bàn hoạt động của nghĩa quân thời Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

*     *

6.2 Địa Bàn của Mă Viện theo sách vở Trung Hoa.

Sách vở Trung Hoa chỉ ghi các chiến thắng của Mă Viện ở bốn quận vùng Giao Châu, tức Giao Chỉ, Hợp Phố, Cửu Chân và Nhật Nam.

Họ cố t́nh bỏ qua những trận đại bại ở nhiều nơi khác, đặc biệt ở các vùng sau đó đă bị sáp nhập thành phần đất Trung Hoa, như ở Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam.

*     *

6.3 Lư Do Yếu Kém của Mă Viện.

a. Lam sơn chướng khí.

Sách vở Trung Hoa ghi rằng : quân tướng của Mă Viện bị lam sơn chướng khí nên bịnh tật rất nhiều, vị chỉ huy thủy quân của ông, đại tướng Đoàn Chí, cũng bị bịnh chết.

‘Khí hậu ác độc’ của phương Nam đă làm cho binh sĩ Đông Hán tật bệnh nhiều, nào nước lụt, nào mưa nhiều, nắng hạ bốc lên như lửa đốt, trên trời diều hâu đang bay bỗng rớt xuống mà chết’ (!). [Tại nơi loài người đă sinh sống mấy ngàn năm, làm sao có thể có hiện tượng ‘diều hâu đang bay mà chỉ v́ nóng quá nên rơi xuống chết’ ? Có chăng là núi lửa chợt phun !].

b. Theo sử Trung Hoa.

Lam sơn chướng khí luôn là nguyên nhân được mọi sử gia Trung Hoa ghi nhận cho mọi cuộc xâm lăng thất bại tại nước Nam.

Theo sử Trung Hoa, và sử ta chép lại.

1Năm 214 ttl, tướng của Tần Thủy Hoàng là Hiệu úy Đồ Thư và đại tướng Sử Lộc kéo quân xâm lăng Việt Lạc. Nhưng ‘Đồ Thư bị hại, quân Tần hao tổn tới vài chục vạn, phần bị giết, phần v́ không chịu được lam sơn chướng khí’. - Đọc Việt Sử Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, nxb Thư Lâm, Sàig̣n 1960, tr 57.

2Năm 181 ttl, tướng nhà Hán là Long lân hầu Chu Táo kéo quân sang Nước Nam. Nhưng do ‘Thủy thổ Phương Nam không thích hợp với Hán quân, nên họ ốm đau, chết hại rất nhiều… và phải băi binh’. - Đọc nt, tr 89.

3Thời Đức Trưng Vương, tức là Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, năm 42 dl, khi tướng Nhà Hán là Mă Viện sang xâm lấn Nước ta, có đại tướng Đoàn Chí, tướng nhà Hán, ‘bị bệnh và chết’. Ngoài ra, ‘Khí hậu ác độc’ của phương Nam đă làm cho binh sĩ Đông Hán tật bệnh nhiều, nào nước lụt, nào mưa nhiều, nắng hạ bốc lên như lửa đốt, trên trời diều hâu đang bay bỗng rớt xuống mà chết’ (!). - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 109.

4Thời Đức Lư Nam Đế, năm 544 dl, có Tả vệ tướng quân Lan Khâm, tướng nhà Lương, kéo quân sang đánh Nước ta, nhưng ‘bị bệnh và chết’. - Đọc nt, tr 133.

5Thời Đức Lư Nhân Tôn, năm 1076 dl, Chiêu thảo sứ Triệu Tiết, và đại tướng Quách Qú, tướng nhà Tống, ‘bị hại quá nửa vừa do chiến tranh và cũng do bất phục thủy thổ’. - Đọc nt, tr 210. - Hoặc chi tiết hơn : v́ ‘không tính đến nhiệt khí, lam chướng... và nước độc’ để ‘quân tải lương chết mất 8 vạn, quân chiến đấu ngă nước chết mất 11 vạn’... 30 vạn quân kéo đi, chỉ c̣n 2 vạn tám thoát chết chạy về. - Đọc Vân Đài Loại Ngữ, do Lê Quư Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự Lực, Sàig̣n 1974, tr 174.

6Thời Đức Trần Thái Tôn, năm 1257 dl, có đại tướng Ngột Lương Hợp Thai, tướng Mông Cổ, xâm lăng Nước ta. Nhưng ‘Quân Mông Cổ mỏi mệt v́ không chịu được thủy thổ... rút về Tàu’ - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 249.

7Thời Đức Trần Nhân Tôn, Đức Hưng Đạo Vương, năm 1285 dl, có hoàng thái tử Thoát Hoan, thượng tướng Toa Đô, nguyên soái Ô Mă Nhi, vạn hộ Lưu Khuê, Lư Hằng, Lư Quán, A Bát Xích, Phàn Tiếp, bị ‘ánh nắng sém da bỏng thịt, phát tiết những khí độc nặng nề oi ả, khiến quân ốm đau tật bệnh chết hại rất nhiều’... ‘sức nóng ‘cháy mây hun đá’... ‘ốm đau nhiều do lam sơn chướng khí.’... 50 vạn quân với hàng ngàn dũng tướng... đă v́ vậy mà rút về. - Đọc nt, tr 271, 272.

8Năm 1287 dl, Thoát Hoan lại kéo quân tướng sang, và rồi v́ ‘khí trời nóng nực’... ‘đất th́ nóng nực, khí trời ẩm thấp’... nên thua Trận Bạch Đằng (!). - Đọc nt, tr 282.

9Thời Hồ Hán Thương, năm 1407 dl, Phó tướng Mộc Thạnh, tướng nhà Minh bị hại, và v́ ‘quân Minh bị ốm đau nhiều nên phải lui…’. - Đọc nt, tr 336.

10Thời Đức Lê Thái Tổ, năm 1426 dl, Chinh di tướng quân Vương Thông của nhà Minh, ở trận Tuy Động, ‘trời đang mưa, đường lầy lội’, nên bị bại, Thượng thư Trần Hiệp bị chém. - Đọc nt, tr 366.

11Ở trận Chi Lăng, An viễn hầu Liễu Thăng,tướng nhà Minh, đến ‘chỗ bùn lầy’, nên bị chém. Đô đốc Thôi Tụ, Thượng thư Hoàng Phúc, gặp trời mưa băo, không tiến được’... nên bị bắt. - Đọc nt, tr 371-372.

12Thời Đức Quang Trung, năm 1789 dl, Đề đốc Hứa Thế Hanh, Tiên phong Trương Triều Long, Tả dực Thượng Duy Thăng của nhà Thanh, bị ‘trời quay gió nồm’... nên ‘bỏ mạng’... V́ vậy, sau đó Sầm Nghi Đống mới tự tử, Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mới bỏ chạy. - Đọc nt, tr 552...*12

    *12 - Chỉ có lần Ân Cao Tôn đại bại là không nói lư do, không nói 'lam sơn chướng khí', v́ phải 172 năm sau mới thành h́nh tộc Hoa. - Đọc bài 1106. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 4.2.

c. Tổng kết sơ khởi.

Như vậy, chỉ kể 12 lần Trung Hoa xua đại quân xâm lấn Nước Nam, dầu sách vở Trung Hoa đă giấu bớt quân số v́ bị thất trận, đoàn quân xâm lăng Trung Hoa đă có hơn 30 danh tướng, hằng ngàn đại tướng, và hơn 400 vạn quân sĩ. [Theo con số thông thường, tức là hơn 4.000.000 giặc].

Tất cả bọn họ đều được sử sách Trung Hoa ghi là v́ bị lam sơn chướng khí, bị bịnh tật mà chết, mà thoát chạy về Tàu... chứ dân Nam ‘mọi rợ ô hợp hèn nhát’ th́ làm sao có thể thắng được hơn bốn trăm vạn tinh binh, với hàng ngàn kiện tướng và hơn 30 danh tướng, gồm các thượng thư, các tổng đốc, các hoàng thái tử...... của Thiên Triều !

Trong suốt hơn 2000 năm, mà Trung Hoa chỉ có một luận điệu xuyên tạc gian trá: Trung Hoa chỉ bại trận v́ Lam sơn chướng khí. - Lịch sử nhân loại có trường hợp gian manh cố chấp nào khủng khiếp hơn ?

d. Thực tế lịch sử.

Đang khi đó, sách sử Trung Hoa lại quên ghi thêm : bọn quan quân tranh nhau sang vơ vét nước Nam trong cả ngàn năm th́... không sao cả, không hề bị lam sơn chướng khí.

Sự thực, theo tài liệu đương thời, đất Giao Chỉ ít chướng khí nhất, thích hợp với sự cư trú của con người nhất, dân cư đông đúc và trù phú nhất, đă đóng thuế nhiều hơn tất cả mọi vùng chung quanh gom góp lại.

Theo Từ Tùng Thạch trong Việt Giang Lưu Vực Nhân Dân Sử, [nxb Thượng Hải, 1947], so sánh dân số thời đó đă cho thấy Giao Chỉ có đông người nhất, số người trong mỗi gia đ́nh cũng đông nhất... chứng tỏ Giao Chỉ là nơi thích hợp với đời sống con người nhất.

Theo Quảng Đông Tân Ngữ của Khuất đại Quân : ‘Giao Chỉ mỗi năm nộp thóc hơn 1360 vạn hộc. Tính ra tất cả thuế các châu Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quí Châu gộp lại cũng không bằng’. – [Trích dẫn ở Vân Đài Loại Ngữ, do Lê Quí Đôn, 1772, bản dịch Phạm Vũ, nxb Tự Lực, Sàig̣n 1974, tr 149].*13

    *13 - Đọc bài 1107. Việt và Hoa Thời Hùng 4A, đoạn 4.2.

* Sông Hồng Sông Mạ là vùng phát triển và trù phú nhất đương thời. Và do đó, đă chiến thắng mọi cuộc xâm lăng của Giặc Tàu.

*     *

6.4 Thực trạng của Mă Viện.

a. Mă Viện Truyện.

Sách vở Trung Hoa c̣n có Mă Viện Truyện để tôn vinh vị Đại tướng thời danh của Đại Hoàng đế Đại Đông Hán Quang Vũ. Nhờ đó, ta có thêm một số chi tiết.*14

    *14 - "Mă Viện Truyện" trong Hậu Hán Thư, do Phạm Diệp, thế kỷ 5 dl.

Mă Viện Truyện trang trọng ghi rằng : việc quân sĩ bị chướng khí làm ông ngao ngán. Nhưng sau ông nghĩ lại sứ mạng vua đă long trọng giao phó, nên ông đă cố gắng.

Ông cố gắng là phải, v́ mới đây, cũng theo Mă Viện Truyện, hàng trăm đại tướng của thiên triều Đại Hán ở 65 thành đều đă thua chạy trước những đoàn nghĩa quân của Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam. Tất cả những đại tướng khác của Đại Hán đều khiếp sợ, đều không dám đương đầu... nên Đại Hoàng đế Đại Đông Hán Quang Vũ đă phải cầu tới danh tướng lăo thành Mă Viện.

Và, để ép buộc Mă Viện và quân sĩ liều chết xuất quân, Đại Hoàng đế Quang Vũ không những đă long trọng ủy thác sứ mạng, mà c̣n phong thêm chức tước tột bực cho Mă Viện. Toàn thể tướng tá tùy tùng cũng theo đó mà được gia phong.

Cũng theo Mă Viện Truyện, trước khi đi, Mă Viện đă lo sợ đến nỗi đă để lại lời tuyệt mạng cho gia đ́nh. [Thực oái oăm và bêu xấu, trong lời tuyệt mạng, một câu đă trở thành danh ngôn của Mă Viện : ‘Thôi th́ (!), làm tướng da ngựa bọc thây, hơn là chết tại xó nhà’ (họ Mă !)].

b. Triều Hán khiếp đảm.

Quả thực, thanh thế đoàn quân Việt Lạc của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam không chỉ đă kinh động thiên triều, gây khiếp đảm cho toàn thể đại quân của Đại Đông Hán, mà c̣n ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh thế của Quang Vũ, và nhất là tới sự sống c̣n của đại đế quốc Đại Đông Hán.

Việc lo sợ đúng là có căn cứ.

Chỉ trong trận ra quân đầu tiên ở Hồ Đồng Đ́nh, dưới sự chỉ huy tối cao của Đại Lăo Tướng quyền chức tột bực, 7 vạn thủy quân thiên triều đă tan tác trước 5 vạn quân của cô tướng trẻ Phật Nguyệt.

Đại tướng chỉ huy trưởng thủy quân Đoàn Chí cũng bỏ mạng trong trận nầy !

c. May mắn thắng trận.

Dầu sao, sách vở Trung Hoa cũng đúng khi khen Mă Viện cố gắng. Dầu sao ông cũng đă may mắn hơn nhiều vua chúa, thái tử, đại tướng, danh tướng... của Thiên triều.

Dầu sao, dầu có nhiều thất bại ở buổi đầu, rốt cuộc, sau nhiều cố gắng, Đại Lăo Tướng Phục Ba của Đại Hoàng Đế Quang Vũ lừng danh lịch sử Trung Hoa, cũng đă thắng được Cô Gái Thủ Lănh 31 tuổi của dân Nam.

d. Thất phu ngông cuồng.

Sau chiến thắng, Mă Viện c̣n nhiều cố gắng khác. Nhưng một cố gắng đă làm ông nổi tiếng sử sách. Đó là việc Mă Viện dựng cột đồng với lời nguyền : Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt.

Trong 2000 năm qua, câu chuyện trụ đồng và lời nguyền đó đă có giá trị ghi lại hành động và phát ngôn ngông cuồng của một tên thất phu cùng quẫn. Hắn bỗng kiêu hănh đến phát điên, v́ chiến thắng không ngờ ! [Sách vở Trung Hoa lại cố t́nh làm như thể sự ngông cuồng của tên giặc điên Mă Viện sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh nước Nam (!)].

Đại Lăo Tướng thời danh của Quang Vũ Đại Hoàng đế Đại Đông Hán như Phục Ba Đại Tướng Quân Mă Viện mà khiếp sợ gái Việt đến thế sao ?*15

    *15 - Cũng theo Mă Viện Truyện, khi chết, Mă Viện đă bị lột bỏ mọi tước vị, vợ con không dám đem xác đi chôn, v́ Mă Viện đă giấu bớt một xe minh châu và sừng tê đă cướp được từ nước ta.

*     *

6.5 Binh Lực của Mă Viện.

a. Hai ngàn chiến thuyền có lầu cao.

Sách vở Trung Hoa đă nói thoáng qua việc Mă Viện có hai ngàn chiến thuyền loại có lầu cao, và không đề cập tới số quân trên chiến thuyền.

Tuy nhiên, mỗi chiến thuyền có lầu cao phải có bao nhiêu thủy thủ ?, bao nhiêu tay chèo chống ?, và chở theo bao nhiêu chiến binh, lương thực ở cả các tầng trên dưới lầu ?

Tổng số không thể dưới 50 người cho mỗi chiếc. 2000 chiếc nhân cho 50 người là 100.000 người.

Tuy thời điểm khác nhau, nhưng đời nhà Nguyên có 600 chiến thuyền chở 6 vạn quân. Vậy, 2000 chiến thuyền có lầu cao của Mă Viện đă chở theo ít nhất từ 10 tới 20 vạn quân. [Chỉ riêng một trận ở Hồ Đồng Đ́nh, Mă Viện cũng đă mất 7 vạn quân thủy chiến, dưới tay Công chúa Phật Nguyệt].

b. Toàn thể binh lực thiên triều.

Sử sách Trung Hoa cũng ghi là Mă Viện đă dẫn theo 2 vạn quân.

Làm sao 2 vạn lính có thể đánh chiếm 65 thành vừa mất vào tay nghĩa quân Việt Lạc ?

Số quân 2 vạn cũng quá ít ỏi, nhất là khi so sánh với 50 vạn quân của Đồ Thư trước đó 250 năm. Và dầu với số quân gấp 25 lần, Đồ Thư cũng đă thảm bại. [Đại tướng của Tần Thủy Hoàng, năm 214 ttl].

Trên thực tế, so sánh với những cuộc chiến khác trong lịch sử Trung Hoa, dầu Mă Viện có gấp 10 lần con số 2 vạn quân, cũng không đủ cho việc đánh phá 65 thành.

Dầu gấp 20 lần con số 2 vạn, cũng không xứng với tầm nghiêm trọng và nổi khiếp sợ của thiên triều Trung Hoa, như đă được ghi nhận trong Mă Viện Truyện.

Dầu gấp 25 lần con số 2 vạn, như số quân của Đồ Thư trước đó 250 năm, cũng chưa xứng với thanh thế chủ soái của vị Đệ nhất Đại Tướng thời danh vừa được Đại Hoàng Đế tấn phong tước vị tột bực.

Thực vậy, theo thói thường binh tướng, để xứng đáng với việc tấn phong chức tước tột bực cho một danh tướng, để xứng đáng với lễ ra quân long trọng, để đương đầu với đoàn nghĩa quân Việt Lạc vừa đuổi chạy hàng trăm vị đại tướng, để giải cứu Đại Đông Hán khỏi nguy cơ diệt vong, và để tương xứng với hàng chục vạn quân trên 2000 chiến thuyền lầu cao... Đại Hoàng Đế Đại Đông Hán Quang Vũ cũng đă phải trao cho Mă Viện toàn thể binh lực của thiên triều.

Và dầu với toàn thể binh lực thiên triều, Mă Viện cũng đă có lúc phải ngao ngán v́ thất bại dưới sức mạnh và quyết tâm của nghĩa quân Việt Lạc, với sự điều động của Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

*     *     *     *

7. ĐỨC ĐẠI ĐẾ

Từ năm 30 tới 43 dl, Việt Lạc kháng chiến chống xâm lăng.

Từ năm 40 dl, Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đă lănh đạo tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc. Ngày nay, phần đất phía Bắc gồm Hồ Nam, Quư Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến.

Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam về thần ngày 6 tháng 2 năm 2922 lịch Việt, 43 dl, khi mới 31 tuổi.*16

    *16 - Đọc  bài 3203. Tám Đại Lễ và Chín Lễ Dân Tộc, đoạn 3.3.

Trong suốt lịch sử Nhân loại, cho đến hiện nay, chưa hề có một Nữ Nhân nào tạo chiến công hiển hách, thần tốc, tái chiếm vùng đất mênh mông, như Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

Nam nhân có được mấy người ?

 

_____________________

 

Nguyễn Thanh Đức 2013.

Trở về Đầu Bài

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem các bài viết khác trong Paul Nguyễn Đức Sách , Khoá 7 GHHV Đà Lạt Việt Nam.