Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

CHÚA ĐÀO TẠO TÔI LÚC NÀY

 

1.

Hiện nay, tình hình đang chuyển biến một cách phức tạp và nguy hiểm, tôi rất lo cho đất nước và Hội Thánh. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Xin Chúa thương cứu độ.

Chúa dạy tôi hãy cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, một cách quảng đại hơn. Tôi xin vâng. Xin vâng của tôi được diễn tả bằng một sự khao khát hiểu biết ý Chúa và thực thi ý Chúa. Khao khát chân thành, khao khát nồng nàn, khao khát với tất cả sự sẵn sàng và chờ đợi.

2.

Thế rồi, Chúa giúp tôi dọn tâm hồn để được Chúa đào tạo trở thành người cộng tác với Chúa.

Dọn tâm hồn là điều kiện cần thiết. Việc dọn tâm hồn được Chúa dạy có thể tóm tắt thế này:

3.

Tôi nhận thấy mình rất nghèo nàn về đời sống thiêng liêng, rất dốt nát trong lĩnh vực hiểu biết thánh ý Chúa. Tôi không tự mình lo cho mình những sự quá sức mình như vậy được.

Tôi xin Chúa thương giúp. Ơn Chúa giúp là nhưng không, chứ chẳng phải do tôi xứng đáng được giúp.

4.

Dọn tâm hồn còn là tin vào tình yêu Chúa. Tôi được Chúa dạy là Chúa yêu thương tôi một cách lạ lùng. “Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu thương con như vậy” (Ga 15,9). Tình yêu như thế, khi cảm nhận được đôi chút, đã đổi mới tôi rất nhiều. Tôi lạc quan về tôi rất nhiều, lạc quan trong khiêm nhường và cảm tạ.

5.

Dọn tâm hồn còn là xin vâng phục ý Chúa. “Con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, nếu con vâng giữ các điều Thầy dạy” (Ga 15,10).

Mến yêu và vâng phục trong niềm tin vững vàng khi tâm hồn đã trở nên nghèo khó, đó là thái độ mà Chúa muốn, để tôi có thể đón nhận được nội dung Chúa dạy.

6.

Nội dung Chúa dạy tôi là “Hãy đi vào cửa tình thương và con đường cứu độ”. Cửa đó và con đường đó là chính Chúa Giêsu “Thầy là con đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Suốt đời Chúa Giêsu là yêu thương hy sinh và Người kết thúc đời mình bằng hy sinh chính mạng sống mình vì yêu thương. “Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”(Ga 10,15).

Chúa Giêsu đã hy sinh như thế, để vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Cha muốn Người là của lễ đền tội cho loài người, và để làm chứng Thiên Chúa chính là tình yêu. Tình yêu ấy chiến thắng mọi sự. Vì vậy, khi vào trần gian, Ðức Kitô nói: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xóa tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con”. (Dt 10, 5-7). Chính Người sẽ là của lễ hy sinh.

7.

Con đường hy sinh được biểu dương bằng cây thánh giá chính là một cách làm vinh danh Chúa. “Xin Cha tôn vinh Con Cha, để con tôn vinh Cha”(Ga 17,19). Chúa Cứu Thế đã cầu nguyện như thế trước giờ tử nạn.

8.

Chúa dạy tôi là hãy cộng tác với Chúa, bằng cách cùng với Người cứu nhân loại bằng tình yêu và trong tình yêu. Chúa muốn tôi đi tới tận cùng con đường tình yêu. “Chúa yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Yêu thương là phải hy sinh.

9.

Có lúc, tôi sợ con đường hy sinh theo Chúa Cứu Thế, lúc đó Người như khích lệ tôi. Người quả quyết tôi được Chúa chọn để sống theo Chúa. “Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn con” (Ga 15,16).

10.

Trên đây là những gì Chúa Giêsu đang đào tạo tôi trong sâu thẳm tâm hồn tôi.

Thực tế luôn phức tạp, nhất là trong lúc này. Cho dù tôi có sẵn lửa mến, giúp đi tới cùng con đường tình yêu như Chúa Giêsu. Nhưng để áp dụng vào thực tế, tôi phải thấu hiểu thực tế theo ánh sáng của Chúa, rồi tôi cần phải khôn ngoan trong việc thực thi ý Chúa theo hoàn cảnh mình sống như ý Chúa muốn.

Chúa dạy tôi rằng: Làm thực tốt bổn phận hằng ngày, đó chính là của lễ mang tình yêu và hy sinh.

11.

Chia sẻ trên đây của tôi là hết sức thành thật, mang tính cách gởi gắm, xin anh chị em thương yêu cầu nguyện cho tôi rất nhiều. Vì tôi rất yếu đuối.

Tôi tin Chúa cũng đang đào tạo rất nhiều con cái Chúa đang sống trên quê hương Việt Nam này. Cũng có thể Người đang đào tạo họ theo cùng một cách như Người đang đào tạo tôi. Nhưng có thể Người đang dùng cách khác để đào tạo họ. Dù với cách nào, Chúa vẫn coi việc đào tạo là cần thiết.

Tình hình lúc này đang chờ đợi được cứu, cũng nhờ những con người được đào tạo theo thánh ý Chúa. Họ được Chúa dùng để cộng tác với Chúa. Chúa muốn như vậy. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy vâng nghe với tâm tình cảm tạ. Đừng chậm trễ, kẻo sẽ quá muộn.

Long Xuyên 31.01.2015