Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

HY VỌNG CỦA TÔI DỊP LỄ NOEL

 

1.

Lễ Chúa Giáng Sinh bao giờ cũng mang lại cho tôi nhiều hy vọng. Hy vọng nói đây là những ơn lạ có sức đổi mới tư duy của tôi và của nhiều người thiện chí trước tình hình phức tạp của Hội Thánh.

2.

Hiện nay, tình hình Hội Thánh nói chung và tại Việt Nam là rất phức tạp. Nhưng chính trong tình hình phức tạp đó, tôi đang nhìn thấy nhiều hy vọng đẹp. Những hy vọng đẹp đó phát xuất từ biến cố Chúa Giêsu giáng sinh hơn 2000 năm trước đây.

Ở đây, tôi xin được nói lên những hy vọng rất đẹp, mà tôi đang được thấy.

3.

Hy vọng đẹp thứ nhất là Chúa đang dùng một số người kín đáo âm thầm như thánh Giuse xưa, để bảo vệ Hội Thánh.

Xưa, việc Chúa giáng sinh là một việc trọng đại. Để thực hiện việc trọng đại đó giữa một tình hình phức tạp, Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse. Thánh Giuse là một người khiêm nhường, hết sức nhiệt tình, rất tỉnh thức, rất mau mắn, nhưng rất kín đáo, thích sống âm thầm, nghèo nàn, chịu khó siêng năng làm việc.

Chính nhờ thánh Giuse là một người đạo đức ẩn dật như vậy, mà Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi đã được bảo vệ tuyệt đối.

4.

Hiện nay cũng vậy, khi tình hình trở thành phức tạp, Chúa cũng đang dùng một số người như thánh Giuse để bảo vệ Hội Thánh.

Họ rất chuyên cần, luôn lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo. Họ không ồn ào, không phô trương, không đấu tranh, đối đầu, nhưng âm thầm, kín đáo, làm những việc quan trọng Chúa trao một cách khiêm nhường. Chính nhờ vậy, mà họ đã giúp được Hội Thánh Chúa rất nhiều.

Chính tôi cũng đã được một số người như thánh Giuse giúp đỡ một cách âm thầm trong mục vụ và truyền giáo, giữa những lúc khó khăn nhất.

5.

Hy vọng đẹp thứ hai là Chúa đang dùng một số người nghèo như các mục đồng xưa để loan báo Tin Mừng.

Xưa, tại Belem, Chúa đã chọn các người nghèo nàn dốt nát là các mục đồng, họ ưu tiên được thấy Chúa Cứu Thế mới sinh ra, để rồi sau đó, chính họ đã đi loan báo Tin Mừng cho những người trong thành.

6.

Hiện nay cũng vậy. Rất nhiều người nghèo đã gặp được Chúa. Họ đã gặp được Chúa không do học lý thuyết, cũng không do những lễ nghi, công trình hào nhoáng của tôn giáo. Nhưng họ đã gặp được Chúa qua những biến cố xảy ra trong đời họ. Họ đã tin Chúa. Họ đang làm chứng về Chúa. Họ đang kéo những người khác về với Chúa bằng gương sáng của họ.

Chính tôi cũng đã được nhiều người nghèo loan báo Tin Mừng bằng chính cái nghèo mà đạo đức của họ.

7.

Hy vọng thứ ba là Chúa đang dùng những dấu chỉ rất nhỏ, như ngôi sao nhỏ, thinh lặng trên trời đêm Noel, để dẫn những người ngoại giáo tìm đến Chúa Cứu Thế.

Xưa, đêm Noel, Chúa dùng một ngôi sao trên trời, để làm dấu chỉ, dẫn ba vua tìm đến Belem, nơi Chúa Giêsu mới sinh ra. Ngôi sao sinh nhật rất thinh lặng, rất giống các vì sao khác nhan nhản trên bầu trời. Nhưng, nó mang một sức thiêng, có sức hấp dẫn lạ thường đối với ba vua ở các nước ngoại giáo. Ba vua đã nhìn vì sao đó mà đi tìm Chúa Giêsu. Và ba vua thực sự đã tìm thấy Chúa. Các ngài đã thờ lạy Chúa.

8.

Hiện nay cũng vậy. Rất nhiều người ngoại giáo đã tìm đến Chúa. Họ đi tìm Chúa, nhờ gặp dấu chỉ. Những dấu chỉ này là những biến cố xảy ra trên đời. Những dấu chỉ này như các vì sao. Dù thinh lặng, dù bé nhỏ, dù lẫn vào giữa các sự xảy ra khác, các biến cố đó vẫn như các vì sao sinh nhật. Nhờ vậy, nhiều lương tâm được đánh thức nhiều. Nhiều người đã tìm đến Chúa. Họ đã gặp được Chúa. Họ đã tin Chúa.

9.

Chính tôi nhiều lần cũng đã được các biến cố xảy ra trở thành ngôi sao sinh nhật đánh thức lương tâm tôi.

Chính tôi nhiều lần cũng đã được gặp những người từ các vùng ngoại giáo hỏi tôi về Chúa. Họ nói là họ đã gặp được một số dấu chỉ, như ngôi sao Noel, dẫn họ đi tìm Chúa.

10.

Những hy vọng đẹp tôi vừa kể trên đây là rất thực, và rất sống động.

Những hy vọng sống động đó dạy tôi điều sau đây:

Tình hình hiện nay có vẻ còn phức tạp hơn tình hình lúc Chúa giáng trần tại Belem .

11.

Do vậy, tôi hiểu là: Chúa muốn tôi hãy bắt chước thánh Giuse, mà sống khiêm tốn và làm những việc âm thầm nhiều hơn.

12.

Chúa muốn tôi hãy biết quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo. Họ cần được đón nhận Tin Mừng. Họ cần trở thành những kẻ loan báo Tin Mừng.

13.

Chúa muốn tôi hãy biết chọn các biến cố xảy ra trong thời sự, để chúng trở thành những vì sao sinh nhật, đánh thức mọi thứ lương tâm còn xa Chúa.

14.

Để được như vậy, tôi phải phấn đấu với chính mình một cách quyết liệt. Tôi phải trở về với Chúa. Mà trở về với Chúa, thì phải bắt chước Chúa, phải thuộc về Chúa, phải bước theo Chúa.

Trở về với Chúa, thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa.

Hy vọng đẹp thứ bốn của tôi dịp Noel là như vậy.

15.

Những gì mà tôi gọi là hy vọng đẹp trên đây đã được tôi cảm nhận như một tương lai xán lạn dành cho Hội Thánh. Hy vọng đẹp của tôi, mà chính là hy vọng đẹp cho Hội Thánh.

Tôi cảm nhận rõ điều đó, khi tôi sống thân mật với Chúa Giêsu. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em (Ga 15, 4).

Với tâm tình trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc mọi anh chị em xa gần một lễ Giáng Sinh nhiều hy vọng tốt đẹp.

Hy vọng tốt đẹp trở thành niềm vui tốt đẹp nhờ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế yêu dấu của chúng ta.

Long Xuyên 04-11-2015