Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

GIỚI THIỆU CHÚA CỨU THẾ
GÁNH TỘI VÀ ĐỀN TỘI
CHO ĐOÀN CHIÊN

 

1.

Mấy ngày nay, Chúa thôi thúc tôi hãy bắt chước thánh Gioan Baotixita một cách sát thực tế và sát Phúc Âm hơn. Rồi Chúa dạy cách đó là: Xưa thánh Gioan Baotixita vừa giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng cứu thế gánh tội và đền tội cho trần gian. Ngài cũng vừa dấn thân chịu khổ cùng với Chúa Giêsu, để gánh tội và đền tội cho đoàn chiên. Nay các môn đệ Chúa, nhất là các Giám mục, linh mục, tu sĩ cũng hãy làm như vậy.

2.

Những gì Chúa dạy trên đây đã cho tôi một dung mạo, mà Chúa tha thiết muốn về các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay. Dung mạo này có 2 nét: Một là hãy rao giảng và giới thiệu Đức Kitô là Chúa Cứu Thế. Hai là hãy gánh tội, đền tội cho người khác bằng cuộc đời dâng hiến đầy yêu thương và hy sinh, cho dù chết đau đớn như Chúa Giêsu và như thánh Gioan Baotixita.

Với chân dung có hai nét đẹp đó, tôi tự đánh giá mình và cũng đáng giá các môn đệ Chúa xung quanh tôi. Tôi thấy chân dung đó nơi chúng ta còn khá mờ nhạt, do đó giá trị của chúng ta trước mặt Chúa là rất tương đối, có thể là rất thấp.

3.

Sự thực đó giúp chúng ta nên khiêm tốn hơn, để xin Chúa thương giúp chúng ta trở thành người môn đệ Chúa có thực chất theo chân dung, mà Chúa muốn. Biết giới thiệu Chúa Cứu Thế bằng đời sống là điều khó, biết gánh tội và đền tội cho đoàn chiên là điều càng rất khó. Biết thế để mà khiêm tốn.

4.

Điều kiện để Chúa thương giúp chúng ta về vấn đề này, là chúng ta phải thực sự khao khát trở thành môn đệ Chúa, theo như Chúa muốn.

Khao khát được thuộc trọn về Chúa. Khao khát được Chúa đổi mới bản thân ta. Khao khát được Chúa dạy phải giới thiệu Đức Kitô thế nào. Khao khát được Chúa dạy phải gánh tội và đền tội cho người khác thế nào. Khao khát sẵn sàng vâng phục. Rồi phó thác với lòng khiêm tốn, hèn mọn.

5.

Tôi thấy cái cản trở lớn nhất khiến chúng ta không được trở thành môn đệ Chúa đích thực chính là sự chúng ta không khao khát điều đó. Chúa gọi ta, nhưng chúng ta dửng dưng. Tệ hơn nữa, chúng ta còn lợi dụng ơn Chúa gọi để tìm cho mình những tư lợi phục vụ không cho Nước Chúa, mà cho chính mình.

6.

Một lần nữa, tôi tự nhủ mình:

Hãy rao giảng, hãy giới thiệu, hãy làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của mình, như thánh Gioan Baotixita đã làm.

Hãy cùng với Đức Kitô, gánh tội cho người khác, đền tội thay cho người khác. Thánh Gioan Baotixita đã làm như vậy. Nếu không, sẽ không tránh được hậu quả xấu.

7.

Đức Mẹ, ở Fatima đã cảnh báo sẽ có những biến cố khủng khiếp xảy ra, nếu nhân loại không sám hối.

Tôi thiết nghĩ, ít là chúng ta, những môn đệ Chúa, hãy sám hối bằng cách làm 2 việc như trên, mà thánh Gioan Baotixita đã thực hiện, thì hy vọng Đất Nước và Hội Thánh chúng ta sẽ được cứu. Chính chúng ta cũng sẽ nhờ đó mà được cứu. Dân chúng sẽ tin vào chúng ta nhiều hơn. Hội Thánh sẽ hi vọng vào chúng ta nhiều hơn. Chúa sẽ sử dụng chúng ta nhiều hơn.

Trong sám hối, chúng ta không nên quên là chúng ta phải rất khiêm tốn, rất khó nghèo, rất ý thức về thời gian ra trước Chúa không thuộc về quyền chúng ta, có thể sẽ rất bất ngờ. Thời giờ Chúa chờ đợi không do chúng ta muốn và định đoạt.

Tôi thiết nghĩ, sám hối không chỉ là bổn phận của cá nhân, mà cũng còn là bổn phận của cộng đoàn, và của cả cơ chế.

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã đến thăm thánh Gioan Baotixita, nhờ đó, thánh Gioan Baotixita đã trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Nay, xin Mẹ cũng thương đến thăm chúng con, để chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, mà trở thành người môn đệ Chúa, như lòng Chúa mong muốn.

Long Xuyên, 24.06.2015