Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

NGUY CƠ CỰC ĐOAN ĐANG ĐẾN GẦN

 

... Một trong những điều tôi lo cho tôi và Hội Thánh tại Việt Nam của tôi là đừng bao giờ cũng trở thành cực đoan, coi cực đoan là một cách bảo vệ đạo và truyền bá đạo...”

1.

Có lần, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với tôi: “Nguy cơ lớn nhất là Hồi giáo cực đoan”. Ngài nói câu ấy đã gần 40 năm trước đây. Lúc đó, tôi thấy nguy cơ mà ngài nói tiên tri còn rất xa. Nhưng nay, tôi thấy nguy cơ đó đang đến gần rồi.

2.

Trước đây nguy cơ đó đến bằng những bước nhỏ. Nay nguy cơ đó đến bằng nhiều bước lớn.

3.

Mấy ngày nay, hầu như các nước Âu Châu đều đồng thanh nói lên nỗi sợ của mình trước làn sóng di cư ồ ạt từ nhiều nước Hồi Giáo đang lan tới. Nỗi sợ của họ được biểu lộ rõ trên những biểu ngữ chống Hồi Giáo cực đoan trà trộn vào làn sóng di cư. Nỗi sợ được nói rõ là Hồi giáo cực đoan sẽ giết chết Âu Châu.

Nỗi sợ của họ không phải là không có nền tảng. Bởi vì họ đã được thông tin thường ngày về những gì mà nhóm Hồi giáo cực đoan tự xưng là Nhà nước Hồi giáo đã và đang thực hiện tại những nơi họ lấn chiếm.

4.

Chuyện Hồi giáo cực đoan xem ra đang trở thành nỗi lo lớn cho nhiều nước và nhiều tôn giáo. Khó khăn xem ra càng ngày càng phức tạp, khó lường.

5.

Riêng tôi, tôi nghĩ phản ứng của tôi phải hợp với Phúc âm. Nếu tôi vô cảm, thì phản ứng đó chắc chắn là sai bác ái và trách nhiệm liên đới.

Nếu tôi giận dữ, báo thù, thì phản ứng đó cũng không hợp với Phúc âm.

Nếu tôi chủ trương dùng căm ghét để chống lại căm ghét thì phản ứng đó cũng không được Chúa chúc lành.

6.

Vậy phản ứng của tôi là gắn bó nhiều hơn với Chúa Giêsu.

Tôi luôn luôn theo Chúa Giêsu. “Người là đường là sự thực và là sự sống” (Ga 14, 16). Chúa Giêsu của tôi đã đi con đường khiêm tốn, nghèo nàn, từ bỏ và hy sinh (x. Ga 10, 11-18). Tôi cũng phải vậy.

Chúa Giêsu của tôi đã chọn khôn ngoan của thập giá. “Vinh dự của chúng ta là thập giá đức Kitô. Nơi người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta” (x. Gl 6, 14). Tôi cũng phải như vậy.

7.

Tôi chọn hòa bình. Hòa bình mà tôi xây dựng là hòa bình của Chúa. Hòa bình đó được mô tả bằng những nét sau đây trong kinh hòa bình của thánh Phanxicô.

Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù, Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục Ðem an hòa vào nơi tranh chấp, Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

8.

Một trong những điều tôi lo cho tôi và Hội Thánh tại Việt Nam của tôi là đừng bao giờ cũng trở thành cực đoan, coi cực đoan là một cách bảo vệ đạo và truyền bá đạo.

9.

Hiện giờ và mãi mãi sau này, tôi vâng lời thánh Phaolô mà luôn luôn cảm tạ Chúa (x. Eph 5, 20).

Tôi cảm tạ Chúa, cả những lúc bị đau đớn, bởi vì cả trong những đau đớn nhất, tôi vẫn được Chúa ban cho đức tin, đức cậy, và đức ái luôn bền vững trong tôi. Đức tin ấy, đức cậy đó, đức mến đó là công trình của Đức Kitô trong tôi. (x 1Tx 1, 2-3). Đó là cách tôi góp phần cải tạo tình hình, bảo vệ Hội Thánh.

10.

Hiện giờ và mãi mãi sau này, tôi sẽ không ngừng phục vụ yêu thương, cho dù phải vượt qua nhiều đau đớn khó khăn. Thiết tưởng đó là cũng cách tích cực tôi đối phó lại với lực lượng phá hoại hòa bình và đức tin.

11.

Hiện giờ và mãi mãi, tôi tin vào Lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14, 27).

Bình an mà tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, được tôi cảm thấy như một đời sống nội tâm sống động, để như dụng cụ bình an Chúa dùng, sẽ góp phần xây dựng Nước Chúa, làm chứng cho Chúa là tình yêu thương xót.

12.

Hiện giờ hơn bao giờ hết, tôi sốt sắng vâng lời Đức Mẹ nhắn nhủ tại Fatima. Sám hối, tôn sùng Trái Tim Mẹ, cầu nguyện kinh Mân Côi, những việc đạo đức ấy sẽ góp phần tránh cho thế giới khỏi những đại họa khủng khiếp do tội lỗi gây nên. Tội đang lộng hành khắp nơi.

13.

Hiện giờ hơn bao giờ hết, tôi tích cực hiệp thông với Đức Thánh Cha trong việc xây dựng hòa bình, hòa giải trên thế giới nói chung, và tại Việt Nam nói riêng.

14.

Hiện giờ và hơn bao giờ hết, tôi phải vâng lời Chúa, mà tỉnh thức lắng nghe ý Chúa. Bởi vì tình hình là trầm trọng và nguy hiểm. Tội lỗi là từ mọi phía trên trái đất này, chứ không phải chỉ từ phía Hồi Giáo cực đoan. Tội hiện nay đang lộ hình quỷ dữ hết sức cực đoan.

Long Xuyên, ngày 14.9.2015