Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

CHÚT TÂM SỰ VỀ
ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CHÚA

 

1.

Mấy ngày nay, Chúa hay hỏi tôi điều này: Con có thực sự muốn đón nhận tình yêu thương xót Chúa không?.

Tôi đã trả lời: Chúa biết điều đó hơn con. Xin Chúa dạy con. Bỏi vì đón nhận tình yêu thương xót Chúa, chính là ơn gọi Chúa dành cho con. Ơn gọi đó là của Chúa và do Chúa. Đó là một bí mật của Chúa về con.

Và Chúa đã trả lời tôi: Đón nhận tình yêu thương xót Chúa là một ơn gọi không phải để đáp ứng những sở thích của con, và những tính toán của con, mà là để đáp lại tình yêu thương xót Chúa, một tình yêu xót thương muốn cho con nên tốt.

2.

Với những soi sáng đó, đột nhiên tôi hiểu: Chúa kêu gọi tôi đón nhận tình yêu thương xót Chúa là để đổi mới tôi và để tôi góp phần đổi mới Hội Thánh của tôi.

Tôi cần được đổi mới. Hội Thánh Việt Nam cũng cần được đổi mới ở một số lãnh vực và ở một số nơi.

Nhận thức đó giúp tôi có một hướng rõ rệt trong năm mới này.

3.

Đấng đổi mới tôi là chính Chúa. Tôi cộng tác vào bằng sự đón nhận ơn Chúa.

Con đường cộng tác được tóm tắt vào Lời Chúa dạy: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ (Mc 14,38).

Tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ, là những việc tôi thực hiện hằng ngày, hằng giờ, bằng nhiều cách khác nhau.

4.

Càng thực hiện những việc đó, tôi càng thấy rõ: Đổi mới bản thân tôi là một việc đào tạo phải thường xuyên, lúc nào cũng cần, lúc nào cũng mới.

Bởi vì đổi mới nói đây là từ bên trong. Bên trong nội tâm tôi càng ngày càng phải hình thành chân dung của Chúa Giêsu, với những nét căn bản của Người, đó là hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. (x Mt, 11,29. Ga 10, 11. Mc 14, 36).

5.

Kinh nghiệm cho tôi thấy: Để được như vậy, tôi phải sống mật thiết với Chúa Giêsu, phải ở lại trong Người và Người ở lại trong tôi. (Ga 15,4). Tôi coi đây là cách tốt nhất để đón nhận nhiều tình yêu thương xót Chúa.

6.

Ở đây, tôi xin tâm sự một kinh nghiệm riêng, đó là suốt đời, tôi coi sự sống mật thiết với Chúa Giêsu và sự ở lại trong Người là niềm vui lớn nhất của tôi.

7.

Khi sống những giờ phút đó, tôi cảm thấy rất vui với cái nhìn về mình: Mình là rất bé nhỏ, mình là kẻ hèn mọn, mình là kẻ tội lỗi, mình là kẻ nghèo nàn. Thế mà mình lại được Chúa xót thương.

8.

Tôi rất vui với cái nhìn về Chúa. Người rất xa, mà lại rất gần. Người rất cao sang, mà lại coi sự ở với kẻ bé mọn, là một hạnh phúc. Tôi tin Chúa rất yêu thương tôi. Chúa đã chia sẻ sự sống của Người cho tôi.

9.

Tôi rất vui với cái nhìn về sự Chúa ở trong tôi. Chúa ở trong tôi là Người đến trong lòng tôi, để chờ tôi dâng lên Người tình yêu của tôi. Tình yêu, mà Chúa ưa thích nhất nơi tôi là lời Xin vâng, như Đức Mẹ xưa.

10.

Tôi hay diễn tả lời xin vâng đó bằng kinh phó thác theo cha Foucauld: Lạy Cha, con xin phó thác con cho Cha. Xin Cha làm nơi con những gì Cha muốn. Con đặt hồn con trong tay Cha. Con dâng nó cho Cha với tất cả tình yêu của con. Vì Cha là Cha của con.

11.

Tôi rất vui với cái nhìn mình được đổi mới do Chúa là tình yêu thương xót ở lại trong tôi. Tôi cảm thấy ngọt ngào được có Chúa ngự trong tôi.

12.

Tuy nhiên, có một điều tôi cũng phải nói ra ở đây, đó là sự tôi được đổi mới như vậy tuy có đem lại cho tôi niềm vui lớn, nhưng cũng đem lại cho tôi nỗi lo không nhỏ. Đó là sự Chúa báo cho tôi biết, sự đổi mới đó đòi tôi phải sẵn sàng chịu nhiều đau khổ và hy sinh. Tôi được chia sẻ sự vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh thì cũng phải thông phần những đau khổ của Người (Pl 3,10).

13.

Tôi sẽ được thông phần những đau khổ của Chúa Giêsu, đó là điều tôi hết lòng cầu xin Chúa thương giúp tôi. Vì tôi biết mình rất yếu đuối.

Do vậy, tôi sẽ phải bỏ đi những ảo tưởng cho rằng tình yêu thương xót Chúa sẽ chỉ đem lại cho tôi toàn là những hoà hồng, mà không có gai.

14.

Càng ngày, tôi càng xác tín điều này: Điều quan trọng nhất trong việc sống Tin Mừng lòng thương xót Chúa là biết sống theo thánh ý Chúa.

15.

Ở đây, tôi nhớ lại những lời nghiêm khắc của Chúa Giêsu đã phán xưa: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó sao?

Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác (Mt 7,21-23).

16.

Những lời Chúa phán trên đây cảnh báo cho tôi phải rất tỉnh thức và cầu nguyện trong Năm Thánh Lòng thương xót Chúa. Đừng ảo tưởng cứ nhân danh mục đích làm vinh danh lòng thương xót Chúa, rồi làm những chuyện lẫy lừng, hoành tráng, coi đó như những phép lạ phi thường. Nhưng trước mặt Chúa không những tôi sẽ chẳng được Chúa công nhận là tốt, mà còn bị Chúa coi như kẻ làm tội ác. Vì sai thánh ý Chúa. Chúa không sai tôi làm những việc đó. Trong năm Thánh này, tôi phải tỉnh thức lắng nghe nhiều cảnh báo của Chúa.

17.

Tôi nghĩ là tôi có thể có những sai lầm, nhưng tôi tin Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót sẽ cứu tôi, vì tôi hết lòng tin tưởng nơi Chúa. Để được thế, tôi cần phải rất khiêm nhường, tuyệt đối trao phó mình cho Chúa. Bằng lòng chết đi cho mình, để được thuộc trọn về Chúa. Chính Người sẽ dùng tôi theo Thánh ý Người trong việc phục vụ Hội Thánh và đồng bào yêu dấu của tôi.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết đón nhận tình yêu thương xót Chúa, bằng lời Xin Vâng khiêm nhường, phó thác, tạ ơn và mở lòng mình biết xót thương những người khác. Dù vui, dù buồn, con tin Mẹ vẫn ở bên con.

Long Xuyên, ngày 5.12.2015.