Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

NHỜ ĐỨC MẸ
MỚI THÀNH GIOAN BAOTIXITA

 

1.

Từ nhiều ngày nay, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria một cách tha thiết khác thường. Tôi nói với Đức Mẹ đại ý thế này:

Thánh Gioan Baotixita là món quà quý Chúa tặng cho loài người. Nên Chúa đã nhờ Mẹ chăm sóc Gioan Baotixita cách riêng. Chúa sinh ra, thì Gioan Baotixita đã được Mẹ đến thăm. Khi sinh ra, thì Gioan Baotixita đã được Mẹ ẵm vào lòng. Vậy, khi con cảm tạ Chúa vì thánh Gioan Baotixita, thì con nên để ý điều gì cách riêng nơi Ngài?

2.

Đức Mẹ đã chia sẻ cho tôi nhiều điều. Nhưng có một điều Mẹ muốn tôi để ý cách riêng nơi thánh Gioan Baotixita, điều đó là sự Gioan Baotixita có một cảm quan thiêng liêng rất bén nhạy. Nghĩa là Gioan Baotixita nhận ra một cách chính xác và mau lẹ những gì Chúa muốn cho ngài góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa.

3.

Thực vậy, khi còn là bào thai trong lòng mẹ, Gioan Baotixita đã nhảy mừng, nhận ra Chúa Cứu Thế đến qua Đức Mẹ đến thăm (x. Lc 1,41).

4.

Khi đang giảng, thấy một người giữa đám đông tiến lại, Gioan Baotixita nhận ra ngay người đó là Chúa Giêsu. Ngài nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29).

5.

Khi thấy mấy người Pharisêu đến bên ngài, Gioan Baotixita liền nhận ra ngay họ là loại người nguy hiểm. Ngài nói thẳng: “Các ông là loài rắn độc” (Mt 3,7).

6.

Khi thấy tình hình phức tạp, Gioan Baotixita nhận ra ngay mình phải vắn gọn và tập trung. Ngài khuyên chỉ 2 điều: Sám hối và tin vào Chúa Giêsu.

7.

Khi bị bắt, Gioan Baotixita nhận ra ngay sứ vụ của mình sẽ mau chấm dứt. Ngài vâng phục ý Chúa mà ra đi, mặc dầu công việc còn dang dở.

Như vậy, Gioan Baotixita phân định một cách chính xác và mau lẹ về con người, về việc làm và về tình hình. Nhờ ơn thông hiểu Chúa ban, mà tôi tạm gọi là một cảm quan thiêng liêng.

Vâng lời Đức Mẹ, tôi xin cảm tạ và chúc tụng Chúa, vì cảm quan thiêng liêng đã ban cho Gioan Baotixita.

8.

Tiếp đó, Đức Mẹ dạy tôi là cũng hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa cũng đã ban cho Hội Thánh được cảm quan thiêng liêng, qua một số người Chúa chọn.

Điều Đức Mẹ dạy tôi cách riêng, là đừng để ý nhiều quá đến những nhân vật lớn và những việc lớn, để tìm ra ơn đó, mà hãy tìm ra ơn đó nơi những người bé mọn, bình thường, trong đời thường của họ.

9.

Và đúng là như vậy. Tôi thấy nhiều người bé mọn lại có khả năng phân biệt được thiện ác, đúng sai một cách chính xác và mau lẹ.

Người này thì có một trực giác đạo đức bén nhạy. Vừa thấy một sự kiện xảy ra, thì nhận ra ngay ý nghĩa đạo đức trong đó.

Người nọ thì có một lương tri đạo đức để xúc động. Vừa gặp một tình huống, thì biết ngay mình phải có lựa chọn nào mới là đạo đức.

Người kia thì có một cảm quan thiêng liêng sâu sắc, vừa gặp một người họ có thể nhận ra người đó có Chúa ngự trị, hay bị ma quỷ khống chế.

10.

Một thoáng nhìn trên đây về những người có trực giác đạo đức tốt, có lương tri đạo đức tốt, có cảm quan thiêng liêng tốt đã cho tôi niềm vui và hy vọng. Tôi thấy tất cả họ đều là những người quen sống kỷ luật, trung thực, biết sống phấn đấu, từ bỏ, nhất là biết sống trong bầu khí cầu nguyện. Họ phần nào giống thánh Gioan Baotixita trong đời thường.

Riêng tôi, tôi nhận ra Đức Mẹ là bầu khí đạo đức, tôi nói với Mẹ của tôi: Như xưa, nhờ Đức Mẹ mà Gioan Baotixita mới được là như thế, thì nay, nhờ Đức Mẹ, tôi mới có thể thành kẻ được sai đi như Chúa muốn.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đến thăm con. Xin Mẹ ở lại với con. Mẹ là bầu khí đạo đức của con.

Long Xuyên 24-06-2015