Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (15) -2014-

 THAO THỨC (16) -2015-
 

ĐÀO TẠO KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ SAI ĐI

 

1.

Thánh Gioan Baotixita là người được Chúa chọn và được Chúa sai đi. Cách Chúa chọn và sai Ngài đi là rất khác thường, từ khi Ngài còn là bào thai.

Tuy nhiên, Ngài vẫn được đào tạo. Hôm nay, tôi xin chia sẻ đôi chút về sự Chúa đào tạo Gioan là người Chúa chọn và sai đi.

2.

Đào tạo của Gioan khởi đầu bằng sự người cha thân sinh của Gioan là thầy cả Giacaria nói cho Gioan biết: Con được Chúa chọn. “Này đây, con ơi, con sẽ là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ ra đi trước mặt Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76).

Chứng tỏ ơn gọi không do mình thích và tự chọn, mà do Chúa cho mình biết ý Chúa qua người thay mặt Chúa.

3.

Sau đó, đào tạo của Gioan được tiếp tục bằng sự Chúa Thánh Thần đưa Gioan vào sa mạc. Tại đó, Gioan sống chay tịnh, cầu nguyện, suy niệm, từ bỏ mình.

Chúa uốn nắn Gioan vào một lối sống của kẻ được Chúa chọn và sai đi. Lối sống đó là vững mạnh trong thái độ để Chúa sử dụng mình. Ngài không tìm thành công nào, mà chỉ tìm vâng phục ý Chúa.

4.

Tiếp đó, đào tạo của Gioan đi vào giai đoạn thực hành ý Chúa một cách cụ thể. Đó là gặp Chúa Giêsu, giới thiệu Chúa Giêsu, rao giảng sự sám hối để được Chúa Giêsu giải cứu.

Trong giai đoạn này, Gioan vẫn còn được đào tạo bằng sự Ngài luôn được mời gọi sống tỉnh thức, bén nhạy, khiêm nhường, chôn vùi, từ bỏ. “Người phải nổi bật lên, còn tôi thì phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

5.

Những đào tạo trên đây Chúa dành cho thánh Gioan Baotixita xưa, nay cũng được Chúa dành cho các người Chúa chọn và sai đi. Trong đó có tôi. Tôi có đôi chút kinh nghiệm. Nếu không được đào tạo kĩ, các người hoạt động công giáo sẽ dễ trở thành phản chứng trong những chuyển biến phúc tạp hiện nay.

Cho đến hôm nay, Chúa vẫn còn đào tạo tôi, để tôi vẫn là người phục vụ Tin Mừng cho Hội Thánh, cho Quê hương. Cộng tác chặt chẽ với ơn Chúa đào tạo, đang làm cho tôi được bình an và hạnh phúc.

Trong sự bình an và hạnh phúc ấy, tôi xin nói lên hai sự thực này, mà thánh Phaolô đã nói xưa:

6.

Sự thực thứ nhất là tôi chỉ là tôi tớ của anh chị em, “Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu” (2Cr 4,5).

Sự thực thứ hai là tôi chỉ là chiếc bình sành, “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cr 4,7).

Chiếc bình sành, người tôi tớ”, đó là hình ảnh đúng thực mà chính tôi nghĩ về chính mình, với tâm tình cảm tạ Chúa.

7.

Giờ đây, để đào tạo tôi, Chúa Giêsu đang nói thêm với tôi những lời mà xưa Người đã nói với tông đồ Phêrô: “Thật, Thầy bảo thật cho con biết, lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, con sẽ phải dang tay ra, cho người khác thắt lưng, và dẫn con đến nơi con chẳng muốn”. Rồi, Chúa kết thúc: “Con hãy theo Thầy” (Ga 21,18). Thú thực là đôi khi tình hình đó làm cho tôi sợ tôi là gánh nặng cho cộng đoàn.

Nhưng, tôi xin theo Chúa đến cùng, bằng phó thác tuyệt đối. Bởi vì tôi biết tôi phó thác nơi Đấng mà tôi tin, tôi mến hết lòng.

8.

Với những gì tôi vừa chia sẻ vắn tắt trên đây, tôi xin cộng đoàn thương cầu nguyện cho tôi, cho hai Đức Cha Giuse, cho cha Tổng Đại diện, cho tất cả linh mục chúng ta.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện nhiều cho việc đào tạo ơn gọi trong tình hình phức tạp hiện nay. Một tình hình đòi người sai đi phải có một đời sống nội tâm phong phú do chính Chúa đào tạo.

Xin thánh Gioan Baotixita thương cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

Long Xuyên, ngày 24.6.2015