MỤC VỤ VĂN HÓA
GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

 

gxvnparis

 

 

 

MỤC LỤC TÓM TẮT

  1. Lời mở chung

2. Chính sách Mục Vụ Văn Hoá

3. Mục vụ Văn Hóa Thuyết tŕnh

4. Mục Vụ Văn Hoá Báo chí

5. Mục Vụ Văn Hoá Thư liệu

6. Mục vụ Văn Hóa Tu Thư Tập Thể

7. Giới thiệu sách « Kỷ Yếu 50 năm thành lập GXVN Paris 1947-1997 »

8. Giới thiệu sách « Đường vào t́nh yêu »

9. Giới thiệu sách « Văn Hóa và Đức tin »

10. Giới thiệu sách « Văn Hóa Gia Đ́nh »

11. Giới thiệu sách « Tân Lịch Sử Giáo Hội »

12. Mục vụ Văn Hóa Mạng Lưới Tin Học

13. Tổng kết về Mục Vụ Văn Hóa

 

Paris
Giáo Xứ Việt Nam
2007

 


 

 

 

LỜI MỞ CHUNG

Trong điện văn gởi cho Giáo Xứ Việt Nam Paris ngày 25.06.1996, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo Xứ, « Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Việt Nam Paris dùng việc cử hành đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ của họ như khởi điểm của một giai đoạn mới trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, mà thuỷ chung trung tín với văn hoá việt nam của họ và liên đới với dân tộc việt nam của họ, hầu trở thành những chứng nhân phát huy tinh thần Phúc Âm giữa đồng bào và anh em của họ ». Lời nhắn nhũ của Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến mục vụ văn hoá « thủy chung trung tín với văn hoá việt nam của họ » trong sứ mệnh loan báo tin mừng « hầu trở thành những chứng nhân phát huy tinh thần Phúc Âm giữa đồng bào và an hem của họ ».

Tuân theo lời dậy của Đúc Thánh Cha, Giáo xứ Việt Nam, từ ngày thành lập, vẫn luôn luôn ư thức và thực hiện mục vụ văn hoá. Trong « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp 1947-1997 », cha chánh xứ Mai Đức Vinh đă ghi nhận việc này khi viết : « Là một cộng đoàn sắc tộc tại thủ đô Paris, Giáo Xứ Việt Nam không thể không là một « cộng đoàn văn hoá ». Văn hoá phản ánh nếp sống riêng của dân tộc ta, văn hoá ăn sâu vào cách sống đạo của người công giáo việt nam, văn hoá cần thiết để hội nhập vào xă hội Pháp tiếp đón chúng ta. V́ thế, ngay từ khi mới thành lập, tại trung ương đă có quán cơm xă hội, nghĩa là đă có « các món ăn việt nam », đă có báo chí, nghĩa là những tờ báo « chữ việt nam », đă có những buổi học tập, diễn thuyết bằng tiếng việt dành riêng cho « đồng bào việt nam », vừa để bảo toàn tinh thần văn hoá dân tộc, vừa chuẩn bị cho họ « hội nhập vào văn hoá và xă hội Pháp ».

Mục vụ văn hoá ở Giáo xứ, như vậy đẵ bắt đầu bằng những sinh hoạt cụ thể. Rồi những sinh hoạt cụ thể này tích luỹ, sinh hoạt trước kéo theo sinh hoạt sau, những kinh nghiệm từ từ cô đọng lại, lôi cuốn suy nghĩ, cải tiến hoạt động, phát sinh ra những nguyên tắc nền tảng : hoạt động suy nghĩ ra chính sách ; chính sách phát triển và cải tiến hành động. Để việc tŕnh bày được có hệ thống, bài biên khảo tổng quát này về mục vụ văn hoá ở Giáo Xứ Việt Nam Paris xin ngược ḍng lịch sử giới thiệu hai khía cạnh : Chính sách mục vụ văn hoá, rồi những hoạt động và sản phẩm mục vụ văn hoá đă thực hiện. Nói như vậy, về « Mục vụ Văn hóa ở Giáo xứ Việt nam Paris », lần lượt chúng ta sẽ xem những mục sau dây :

1. Chính sách mục vụ văn hóa
2. Mục vụ văn hóa Thuyết tŕnh hội học
3. Mục vụ văn hóa Báo chí
4. Mục vụ văn hóa Thư viện
5. Mục vụ văn hóa Tu thư tập thể
6. Giới thiệu sách « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-1997 »
7. Giới thiệu sách « Đường vào t́nh yêu »
8. Giới thiệu sách « Văn hóa và Đức tin »
9. Giới thiệu sách « Văn hóa gia đ́nh »
10. Giới thiệu sách « Tân lịch sử Giáo hội »
11. Mục vụ văn hóa Mạng lưới tin học Internet
12. Tổng kết về mục vụ văn hóa

 

 

Paris
Mục Vụ Văn Hoá GXVN Paris 2007

 


Ghi Chú

1- Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp 1947-1997, tr. 3

2- Kỷ yếu, sđd, tr. 51


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.