MỤC VỤ VĂN HÓA
GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

gxvnparis

 

 

CHƯƠNG 5

 

 

MỤC VỤ VĂN HÓA TU THƯ TẬP THỂ

Chương tŕnh mục vụ 1990-1996 đă khai mào thêm được ba việc quan trọng : trong lănh vực văn hoá, lập được một thư viện vào năm 1990 , với một kho sách báo có thể đáp ứng nhu cầu tinh thần và văn hoá của người việt nam ; trong lănh vực thiêng liêng tu đức, lập được phong trào Cursillo vào năm 1993 giúp nhiều giáo dân sống đức tin vũng mạnh hơn và mạnh bạo làm tông đồ hơn ; trong lănh vực xă hội gia đ́nh, lập được Ban Mục vụ Gia đ́nh vào năm 1995, qui tụ những giáo dân có khả năng văn hoá cao để giúp các linh mục chuẩn bị các bạn trẻ đi vào hôn nhân, tổ chức lễ kỷ niệm hôn nhân, mở lớp đào tạo liên tục cho các phụ huynh các gia đ́nh trẻ qua ngày gia đ́nh, lập lễ mừng thượng thọ cho các bậc lăo niên từ 60 tuổi trở lên.

Dự án mục vụ 1997-2001 đi một bước xa hơn và táo bạo hơn trong lănh vực văn hoá và xă hội :

• Tu thư tập thể, viết sách chung, từ năm 1997
• Liên đới nghề nghiệp trong các ngành có nhiều người việt nam, từ năm 2000.

Trong hai hoạt động « táo bạo » này, hoạt động tu thư tập thể có tính chất độc đáo văn hoá nhất, sẽ được tŕnh bày ở đây. Hoạt động Liên đới nghề nghiệp sẽ được đề cập đến trong lănh vực mục vụ xă hội.

Giáo xứ Việt Nam Paris được hân hạnh có đức ông Mai Đức Vinh làm giám đốc từ 27 năm nay. Xuất thân từ một gia đ́nh rất đạo đức, đức ông đă ‘đi giúp xứ’ tại trường trung học Lê Bảo Tịnh, Sài G̣n, sống bên cạnh linh mục học giả Thanh Lăng. Rồi khi thụ phong linh mục, ngài đă nhiều năm làm giáo sư đại chủng viện Xuân Bích tại Huế. Ngài là một trong những người đắc lực chủ trương soạn thảo bộ sách ‘Hạnh Các Thánh trong năm’, mà nhiều người đă từng đọc từ những năm 70 ở Việt Nam. Nhờ sự đôn đốc của đức ông, Giáo Xứ Việt Nam Paris không chỉ hănh diện đă có được những hoạt động lễ hội, gặp gỡ, liên đới, giáo dục, văn nghệ, báo chí, thảo luận, mà c̣n được góp phần vào việc sáng tác, xuất bản, và ấn loát các tài liệu tôn giáo và văn hóa. Việc sáng tác tu thư tập thể đă được thực hiện từ những năm 70, nhưng chỉ thực sự đúng ư là sáng tác và sáng tác tập thể từ năm 1997 với việc phát hành cuốn « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris, 1947-1997 », v́ trong tập thể, một nhóm người đă cùng quyết định việc làm, quyết định nội dung, quyết định chia trách nhiệm viết và sửa đổi cải tiến, quyết định in ấn và phát hành chung.

Bất kỳ theo quan niệm nào về mỹ học và sáng tác, duy vật hay duy tâm, duy lư hay duy cảm, ai cũng phải công nhận rằng sáng tác là một hành động có chuẩn bị. Chuẩn bị người và chuẩn bị việc. Việc sáng tác, dễ mà khó. Dễ cho những ai có tư chất mà khó cho những ai không có năng khiếu. Việc sáng tác tập thể do đó trước nhất phải t́m ra và qui tụ được những người có tư chất và năng khiếu. Sáng tác trong khuôn khổ một giáo xứ có những mục tiêu, điều kiện và hoàn cảnh riêng biệt. Minh nhiên hay tiềm tàng, bất cứ sáng tác nào ở giáo xứ cũng đều có chiều hướng mục vụ, cũng đều được tạo thành ư tưởng đồ h́nh từ những nhu cầu và hoàn cảnh mục vụ trực tiếp hay gián tiếp cụ thể, dẫn đến việc chuẩn bị sáng tác, trước khi được lập hồ sơ kết cấu để đi đến viết, sửa chữa và in ấn, phát hành. Trong những chuẩn bị cho việc sáng tác tập thể ở Giáo Xứ, có 3 sự đáng chú ư sau đây góp phần vào việc chuẩn bị người và chuẩn bị việc : 1- In lại và sáng tác các sách thiêng liêng công giáo cho nhu cầu giáo lư và phụng tự vào những năm 70, cũng như thoả măn những đ̣i hỏi và hỗ trợ của Hội Đồng mục Vụ từ năm 1983, 2- Hoàn tất những dự án bỏ dở của các linh mục 1991, 3- Dịp may qui tụ được một nhóm người viết đến từ Ban Báo chí 1984 và Ban Mục vụ Gia Đ́nh 1995. Từ những chuẩn bị ấy, 4- việc tu thư tập thể đă được thực hiện và 5- một phương pháp làm việc tập thể đă được t́m ra.

 

1. In lại và sáng tác các sách thiêng liêng dáp ứng nhu cầu mục vụ vào những năm cuối 70 và đáp ứng những nhu cầu của Hội đồng Mục Vụ được thành lập từ năm 1983

Trong tập ‘Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris’, qua một bài vắn gọn, cha Mai Đức Vinh đă nói đến những nhu cầu mục vụ vào những năm cuối 70 và việc tái bản, in lại các sách công giáo cũ, cũng như việc sáng tác một số sách mới hầu đáp ứng những nhu cầu mục vụ ấy dưới tựa đề « Tủ sách Giáo Xứ ». Ngài viết : « Tủ sách tại Giáo Xứ bề ngoài cũng nghèo nàn và bé nhỏ như chính ngôi nhà Boissonade ! Tuy nhiên nó có ba ưu điểm :

1. Tủ sách Giáo Xứ được thành h́nh rất sớm, ngay từ 1978, với những tài liệu Giáo lư, Kinh nguyện và Thánh ca để đáp ứng kịp thời những nhu cầu mục vụ và sống đạo của đồng bào tị nạn ồ ạt tới Pháp...Hai cuốn sách mà Ủy Ban Mục Vụ Việt Nam tại Pháp đă có chương tŕnh in lại từ 1979, cha Vinh phải quán xuyến, là cuốn ‘Sách Lễ Giáo Dân’ và cuốn ‘Tân Ước’ của cha Trần Đức Huân. Ông Jean Pinai đă giúp in lại 48 băng nhạc chủ đề Chúa, Đức Mẹ, Giáo Lư, Phụng vụ, cha Vinh soạn bộ Giáo Lư Sống Đức Tin, Sống Bí Tích, cuốn Kinh Nguyện Dân Chúa, bộ Hành Hương Lộ Đức, Fatima và Roma. Nữ tu Sophie Phú và cha Sách soạn in lại bộ 3 cuốn ‘Cùng Ngợi Khen’. Nhờ sự giúp đỡ của Caritas Đức, năm 1982, Giáo Xứ c̣n in lại cuốn Sách Lễ Giáo Dân (bớt những phần không cấn thiết) và cuốn Tân Ước của đức hồng y Trịnh Văn Căn. Ngoài ra, Giáo Xứ c̣n xuất vốn in lại nhiều sách đạo đức như Chúa Giêsu Vua T́nh Yêu, Ư Nghĩa Sự Đau Khổ... Hàng năm chị Liên va cha Vinh lo soạn cuốn Lịch Phụng Vụ Thánh Kinh. Dĩ nhiên Giáo Xứ phải mua nhiều sách đạo từ Hoa Kỳ về cung ứng cho nhu cầu. Cũng có nhiều người gửi sách để bán.

2. Sau phần sách vở, c̣n các ảnh tượng cần thiết cho giáo dân. Nữ tu Têrêsa Liên là người có nhiều sáng kiến về phạm vi này : Mua ảnh, tràng hạt từ Roma về bán, làm các thiệp Giáng Sinh...

3. Tủ sách không chỉ dành riêng cho Giáo Xứ, nhưng cung cấp cho các cộng đoàn Việt Nam tại Pháp, Âu Châu và cả Mỹ Châu, đặc biệt từ 1978-1987. Quán xuyến tủ sách này một thời gian là công việc của nữ tu Têrêsa Kim Liên. Về sau là quư bà, quư chị làm tự nguyện như bà Mai Hương, chị Nguyễn Thị Hy ».

Thành lập vào năm 1983, Hội Dồng Mục Vụ hiện nay gồm 7 địa điểm mục vụ và 36 đơn vị hội đoàn, ban nhóm công giáo tiến hành khác nhau. Các địa điểm và đơn vị mục vụ này cần có những tài liệu để sinh hoạt : những tài liệu giáo lư, những tài liệu lịch sử, những tài liệu giáo hội. Đó là lư do khiến Giáo Xứ đă cho phát hành các cuốn sách như « Giáo lư cho người trưởng thành » (1997), « Têrêxa vị thánh lớn của thời đại mới » (1997), « Hành trang sống thế kỷ XXI » (1999), « Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII » (2000), « Fatima, hoà b́nh – t́nh thương » (2000), « Tâm t́nh tuổi xuân (Hỏi để biết sống) » (2001), « Sống đức tin trong thiên kỷ mới » (2001), « Tân lịch sử Giáo Hội », cuốn 1 (2002), cuốn 2 (2003), cuốn 3 (2004),….

Cuốn sách « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris » phát hành năm 1997 là nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết về Giáo Xứ. Nhiều nhân viên trong các ban nhóm, hôi đoàn không biết rơ lịch sử của Giáo Xứ, không biết sinh hoạt của các đoàn nhóm khác, dẫu tất cả đêu sinh hoạt trong cùng một giáo xứ. Ư tưởng biên soạn một cuốn sách về lịch sử của giáo xứ đă nhiều lần được nhiều người nói đến.

Cuốn « Đường vào t́nh yêu (chuẩn bị hôn nhân) » (2000) là nhu cầu sinh hoạt của Nhóm Mục Vụ Gia Đ́nh ; v́ đây là thủ bản cho các khoá sinh. Hai cuốn « Văn hoá và Đức tin » (2004) và « Văn hoá gia đ́nh » (2006) đáp ứng nhu cầu văn hoá của người công giáo việt nam hôm nay.

 

2. Trách nhiệm hoàn tất dự án dịch bị bỏ dở của Hội Liên Tu Sĩ vào năm 1991

Trong bài ‘lời mở’ giới thiệu bộ ‘Tân Lịch Sử Giáo Hội’ gồm 10 tập, xuất bản vào năm 2002, cha Mai Đức Vinh cắt nghĩa những lư do thúc đẩy việc phiên dịch một cuốn sách do một ‘nhóm linh mục, tu sĩ và giáo dân’, để hoàn tất công việc mà Cha Phạm Phúc Khánh đă bắt đầu từ năm 1969, và Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Pháp tiếp nối vào năm 1991, nhưng, v́ nhiều lư do chính đáng khác nhau, đều bị bỏ dở. Cha Vinh viết : « Cuốn thứ I của bộ lịch sử này ra đời năm 1963, và ấn bản Pháp ngữ của cuốn V năm phát hành năm 1975, th́ ngay 1968, cha Giuse Phạm Phúc Khánh, bấy giờ làm việc tại Cannes đă viết thư xin phép phiên dịch ra tiếng việt. Trong thư phúc đáp, ngày 23.12.1969, nhà xuất bản Paul Brand, với tư cách điều hợp giữa các nhà xuất bản, đă viết những lời phấn khởi như sau :’Bộ Tân Lịch Sử Giáo Hội là một phương án quốc tế giữa các nhà xuất bản sau đây... Chúng tôi chác chắn rằng mọi nhà xuất bản khác sẽ chấp nhận bản dịch Việt ngữ... Như vậy, không có ǵ cản trở việc cha tiếp tục phiên dịch. Chúng tôi cầu chúc cha gặt hái thành quả tốt đẹp và trong khi chờ đợi đọc bản dịch của cha, chúng tôi xin cha tin tưởng vào những tâm xảm nhiệt t́nh của chúng tôi’.

Dịch xong nội dung cuốn I, cha Phạm Phúc Khánh, phần v́ bận rộn sinh hoạt mục vụ, phần v́ cảm thấy đây « phải là việc làm chung của nhiều người », nên cha dừng bút và tâm niệm sẽ khởi sự lại một ngày nào đó.

Ngày đó là dịp Đại Hội Liên Tu Sĩ 1991, do cha Mai Đức Vinh triệu tập. Đề tài trao đổi của Đại Hội là « hướng về Giáo Hội Mẹ Việt Nam », được khai triển qua các khía cạnh : Chuâẩ n bị bả n thâ n », « Chuẩn bị nhân sự », « Chuẩn bị phương tiện ». Trong phần chuẩn bị nhân sự, cha Trần Định đưa ra nhiều kế hoạch, trong đó có kế hoạch phiên dịch những sách cơ bản và trong số các sách được liệt kê, có bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội ». Thực ra trước Đại Hội, cha Mai Đức Vinh đă vận động xin được cha J.M. Aubert và nhà xuất bản Fleurus-Mame cho phép phiên dịch cuốn « Abrégé de la moarale catholique » và cũng được cha Ph. Ferlay và nhà xuất bản Desclée cho phép dịch cuốn « Abrégé de la foi catholique ». Và mọi người đều thấy là hai cuốn sách này cần thiết và vắn gọn hơn. Nhưng khi công việc vừa bắt đầu th́ hay tin bên nhà đă có người dịch rồi. Do đó Đại Hội Liên Tu Sĩ được cha Khánh nhường lại cho việc « tiếp tục phiên dịch bộ Tân Lịch Sử Giáo Hội ». Công việc được bắt đầu ngay. Cha Phạm Phúc Khánh trách nhiệm cuốn II, cha Trần Định cuốn I I I, cha Mai Đức Vinh cuốn IV, và cha Vũ mộng Thơ cuốn V. Và như vậy, việc phiên dịch bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội » chính thức là việc làm chung của Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Pháp.

Tiếc rằng bầu khí hăng say nồng nhiệt của Đại Hội 1991 mau xuống cấp và việc phiên dịch bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội » bị chùng lại ; thêm vào đó, cha Trần Định, một người điều hợp hăng say, bị trông bệnh và không thể tiếp tục thêm nữa. Dự án được trao lại choc ha Mai Đức Vinh tiếp tục điều động. Và từ đódự án phiên dịch bộ « Tân Lịch Sử Giáo Hội » trở thành « việc làm chung của « một nhóm linh mục, tu sĩ và giáo dân ».

 

3. Dịp may qui tụ được một nhóm người viết từ Báo Giáo Xứ 1984 và Mục Vụ Hôn Nhân 1995

Ngày thành lập, bốn người nhận viết bài cho báo Giáo Xứ Việt Nam và vẫn viết thường xuyên cho đến ngày nay : Cha Mai Đức Vinh, Cha Đinh Đồng Thượng Sách, Giáo sư Trần Văn Cảnh, Giáo Sư Tạ Thanh Minh Khánh. Quí vị này cũng sẽ là thành viên ṇng cốt của Ban Mục Vụ Gia Đ́nh lập vào năm 1995. Họ rơ rệt có tư chất và năng khiếu viết, đă đóng góp nhiều vào việc tạo thành nhóm tu thư tập thể và đă góp phần tích cực vào những sáng tác tu thư từ 1997.

20 năm sau, vào năm 2004, trong số đặc biệt, số 200, phát hành ngày 01-02-2004, để kỷ niệm 20 năm tái bản báo « Giáo Xứ Việt Nam », 1984-2004, bà Tạ Thanh Minh Khánh và Thi Chương đă ghi nhận được một sổ tương đối phong phú với 47 cây viết, đă cộng tác với báo Giáo Xứ Việt Nam và đă giới thiệu một cách rất đầy đủ những cây viết này : 1- Đức Ông Mai Đức Vinh, 2- Phó tế Phạm Bá Nha, 3- Bác Sĩ Nguyễn Văn Ái, 4- Giáo Sư Trần Văn Cảnh, 5- Bà Tuyết Hằng, 6- Giáo Sư Tạ Thanh Minh Khánh, 7- Ông Phan Hữu Lộc, 8- Linh Mục Lê Xuân Mầng, 9- Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách, 10- Ông Nguyễn Văn Tài, 11- Phó tế Nguyễn Văn Thạch, 12- Tiến Sĩ Lê Đ́nh Thông, 13- Linh Mục Trần Đức Anh, 14- Bà Nennie Adele Ross, 15- Lm Nguyễn Văn Cẩn, 16- Nữ sĩ Minh Châu, 17- Phó tế Tạ Đ́nh Chung, 18- Chị Anne Ngọc Cương, 19- Ông Paul Diệp, 20- Lm Trần Anh Dũng, 21- Bs Nguyễn Ngọc Đỉnh, 22- Lm Trần Định, 23- Bs Nguyễn Bá Hậu, 24- Ông Nguyễn Văn Hộ, 25- B́nh Huyên, 26- Ông Bùi Trọng Khang, 27- Giáo Sư Hương Giang Thái Văn Kiểm, 28- Lm Nguyễn Tiến Lăng, 29- Nhà Văn Trà Lũ, 30- Bs Tạ Thanh Minh, 31- Ông Vũ Văn Nghi, 32- Lm Bùi Duy Nghiệp, 33- Chị Tuyết Nhung, 34- Chị Nguyễn Thị Mỹ Phước, 35- Ông Phan Quang, 36- Anh Hà Minh Thảo, 37- Lm Bùi Châu Thi, 38- Lm Huỳnh Ngọc Tiên, 39- Huy Thanh, 40- Bà Valette Huyền Trang, 41- Gs Nguyễn Khắc Xuyên, 42- Đức Ông Trần Ngọc Thụ, 43- Linh Mục Hoàng Quang Lượng, 44- Ông Nguyễn Tấn Hớn, 45- Sư Huynh Trần Văn Nghiêm, 46- Nữ tu Huỳnh Thị Na, 47- Nữ sỹ Công Toàn Mộng Liên.

Trong số 47 cây viết đă cộng tác với Báo Giáo Xứ, tám vị sẽ đă cộng tác vào việc sáng tác tu thư tập thể v́ hiển nhiên họ có tư chất, có năng khiếu và thích viết. Đó là các vị sau đây : Phó tế Phạm Bá Nha, Bác Sĩ Nguyễn Văn Ái, Tiến sĩ Lê Đ́nh Thông, Phó tế Nguyễn Văn Thạch, Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh, Bác sĩ Tạ Thanh Minh và Bà Tuyết Hắng, Cha Trần Anh Dũng, Ông Bà B́nh Huyên. 6 vị đầu đến từ nhóm Mục Vụ Hôn Nhân lập vào năm 1995.

Như vậy, Ban biên tập của chương tŕnh « Tu Thư Tập Thể », chính yếu gồm những cây viết sau đây : Đức Ông Mai Đức Vinh, Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách, Giáo sư Trần Văn Cảnh, Giáo sư Tạ Thanh Minh Khánh, Phó tế Phạm Bá Nha, Bác Sĩ Nguyễn Văn Ái, Tiến Sĩ Lê Đ́nh Thông, Phó tế Nguyễn Văn Thạch, Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Đỉnh, Bác Sĩ Tạ Thanh Minh, Bà Tuyết Hằng, Ông Nguyễn Văn Tài, Linh mục Trần Anh Dũng và Ông bà B́nh Huyên. Trong những vị trên, chín vị đă được giới thiệu ở chương ba « Mục Vụ báo chí ». Sau đây, xin giới thiệu năm vị mới, đă cộng tác vào « Ban Tu Thư Tập Thể ». Đó là Ptvv Nguyễn Văn Thạch, Bs Nguyễn Ngọc Đỉnh, Bs Tạ Thanh Mnh, Lm Trần Anh Dũng và Đồng Tác Giả Binh Huyên.

 

31. Phó Tế Nguyễn Văn Thạch

Thầy Thạch viết nhiều bài giá trị về Kinh Thánh.
- Được tuyển chọn (số 155. 7-1999),
- Ơn gọi Phó tế Vĩnh viễn phục vụ cộng đoàn (quyển Hội Ngộ Niềm Tin),
- Sống đạo trong gia đ́nh (quyển Đường VàoT́nh Yêu).

Với Báo Giáo Xứ, thầy cố vấn bài vở, lưu giữ các bài trong CD, chọn lựa h́nh b́a chủ đề, tŕnh bày h́nh ảnh bên trong. Ngoài ra, thầy c̣n phụ trách bài vở huấn luyện của Phong Trào Cursillo Âu Châu, trợ bút của báo Lời Chúa. Và là giảng viên về ‘‘Sống đạo trong gia đ́nh’’ của Ban Mục Vụ Hôn Nhân và thành viên của Ban Tu Thư Giáo Xứ xuất bản sách chuyên đề.

 

32. Bác sỹ Nguyễn Ngọc Đỉnh

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Đỉnh đă làm việc trong Hội Đồng Mục Vụ của GXVN tất cả 14 năm, từ 1987 đến 2001, với chức vụ Thư kư, phó Chủ tịch và Chủ tịch. Trong khi làm chủ tịch HĐMV, ông đă tường tŕnh trong hai kỳ đại hội về sinh hoạt cộng đoàn. Từ 1995, ông là giảng viên cho Khóa Chuẩn Bị Hôn Nhân. Giảng khóa về ‘‘Vai tṛ người chồng’’ đăng trong cuốn ‘‘ Đường Vào T́nh Yêu’’ (Paris. 1999)

 

33. Bác sỹ Tạ Thanh Minh

Bác sỹ Tạ Thanh Minh trước kia là đại diện của Ban Thần Học Giáo Dân. Từ 1995, Ông là giảng viên Khóa Chuẩn Bị Hôn Nhân và phụ trách bài : ‘‘Sinh lư và dinh dưỡng trong đời sống vợ chồng’’. Giảng khóa này được in chung trong cuốn ‘‘Đường Vào T́nh Yêu’’. Cuốn sách gồm 10 bài học căn bản để chuẩn bị đi vào đời sống lứa đôi. Một năm có 2 khóa CBHN mở vào Phục Sinh và Giáng Sinh. Hiện nay, Bác sỹ Minh là Trưởng Ban Mục Vụ Hôn Nhân của GXVN. Bác sỹ Minh cho độc giả hiểu về ‘‘Vài bệnh trạng nguy hiểm (số 34. 5-1987. ttr. 5-13). Ngày 29-6-2003, tại Giáo Xứ, trong khuôn khổ phục vụ và bảo vệ sức khỏe, do nhóm Chuyên Gia tổ chức, bác sỹ Minh đă thuyết tŕnh về ‘‘Những điều cần biết về bệnh cao áp huyết’’. Một đề tài thiết thực.

 

34. Linh mục Trần Anh Dũng

Như một hân hạnh, cha Trần Anh Dũng phụ trách trang Việt Nam Giáo Sử cho báo Giáo Xứ VN. Cha chuyên nghiên cứu về ‘‘Lịch sử Giáo Hội VN, tiểu sử các Thánh VN, Tổ chức hàng Giáo Sỹ VN’’. Như một số bài đăng trong Báo Giáo Xứ VN :

- Lược sử 117 Thánh Tử Đạo VN. (số 27. 10-1986. ttr. 6-10)
-Sự nghiệp tôn giáo và văn hóa của giáo sỹ Đắc Lộ. (số 78, 11-1999. tr. 5)
-Lược sử Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam. 1960-1995). và Danh sách các Giám Mục VN (số 116. 7-1995. ttr. 13-18)
-Lịch sử Đức Mẹ La Vang. 1798-1998.(số 148. 12-1998. tr 4)
-Ṭa Thánh ân thưởng tước hiệu Đức Ông. (số 149. 2-1999. tr. 17)
-Toàn xá và năm thánh trong lịch sử Giáo Hội. (số 161. 3-2000. tr; 4)
-Sơ lược Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. 1533-1933. (số 187;11-2002. ttr. 4-9)

Đặc biệt, với h́nh thức khác phục vụ độc giả lâu dài, Cha Trần Anh Dũng chủ trương viết và xuất bản sách về Giáo Hội VN mang tên nhà xuất bản ‘‘Đắc Lộ Tùng Thư’’. Các sách của Đắc Lộ Tùng Thư đă xuất bản :
-Sơ thảo thư mục công giáo VN. (1992).
-Hàng Giáo Phẩm Công Giáo VN. 1960-1995. (1996).
-Chân Phước Thầy Giảng Anrê Phú Yên. 1625-1644 (2000).
-Tiểu sử và Thư mục Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn. 1876-1948 (2000).
-Hội Đồng Giám Mục VN. 1980-2000. (2002).
-Lịch sử Giáo Phận Phát Diệm. 1901-2001.((2001).
-Tiểu sử và thư mục Thừa Sai Léopold Michel Cadière. 1869-1955. (2002).
-Thư mục Báo chí Công Giáo. (2002).
-Lịch sử Giáo Phận Thanh Hóa. 1932-2002 (2002).
-Giáo sỹ Đắc Lộ : Thân Thế và sự nghiệp. 1593-1660. (2003).
-Tiểu sử và thư mục Đức Cha Nguyễn Bá Ṭng. 1868-1949. (2003)

 

35. B́nh Huyên

B́nh Huyên là tên ghép của hai vợ chồng. Ông Nguyễn Trọng B́nh và bà Nguyễn Thùy Huyên. Hai ông bà cùng viết Văn và viết Thơ. Bút hiệu được ghép tên hai người : B́nh và Huyên. B́nh Huyên là cây bút chủ yếu của bán nguyệt san Đại Chúng, xuất bản tại Maryland, MD ; Virginia, VA ; và Reseda, CA. Hoa Kỳ. Trong Đại Chúng, B́nh Huyên viết cả tiếng Pháp, và tiếng Anh. Riêng với Báo GXVN, B́nh Huyên đóng góp thơ và truyện ngắn. Thơ có bài : Mùa Đông má lạnh t́nh nồng (số 141. 2-1998. tr. 18). Tháp chuông cứu thế (số 143. 4-1998) Truyện ngắn có ‘‘Số hên’’ (số 188. 12-2002. tr. 21). ‘‘Bó hoa khô’’ (số 191. 3-2003. tr.19)

 

4. Thực hiện việc tu thư tập thể từ năm 1997

Xuất thân từ Ban Báo Chí, và được tăng cường bởi Ban Mục Vụ Hôn Nhân, Ban tu thư manh nha vào năm 1997 với việc làm văn hoá tập thể qua việc biên soạn và xuất bản cuốn « Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris » đă dần dà mạnh bạo hơn trong việc sáng tác và dịch thuật. Trong 10 năm, từ 1997 đến 2007, 20 cuốn sách, hoặc kỷ yếu đă được biên soạn, dịch thuật và xuất bản .

1. Kỷ yếu Giáo Xứ 50 năm ; 1997
2. Giáo lư cho người trưởng thành ; 1997
3. Têrêxa vị thánh lớn của thời đại mới ; 1997
4. Hành trang sống thế kỷ XXI ; 1999
5. Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII ; 2000
6. Đường vào t́nh yêu (chuẩn bị hôn nhân) ; 2000
7. Fatima, hoà b́nh – t́nh thương ; 2000
8. Tâm t́nh tuổi xuân (Hỏi để biết sống) ; 2001
9. Sống đức tin trong thiên kỷ mới ; 2001
10. Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 1 ; 2002
11. Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 2 ; 2003
12. Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 3 ; 2004
13. Văn hoá và Đức tin ; 2004
14. Kỷ niệm 20 năm tái bản báo Giáo Xứ Việt Nam 1984-2004, Giáo Xứ Việt Nam số đặc biệt, 200, 01.02.2004
15. Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 4 ; 2005
16. Tặng cho nhau (Kỷ yếu 60 năm hội Liên Tu sĩ ); 2006
17. Văn hoá gia đ́nh ; 2006
18. Kỷ yếu 40 năm thành lập Đạo Binh Đức Mẹ tại GXVN ; 2006
19. Kỷ yếu 30 năm hành tŕnh đức tin ; 2006
20. Suy niệm tin mừng, bộ 1, 2007

2 cuốn vừa được xuất bản vào tháng chạp 2007 và tháng giêng năm 2008 :
21. Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 5 ; tháng chạp 2007 ; 916 trang
22. Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Đồng Mục Vụ 1983-2008, , Giáo Xứ Việt Nam số đặc biệt, n° 239, giêng 2008 ; 96 trang

Dự kiến sẽ ra
23. Giáo Xứ Việt Nam Paris 1947-2007

 

5. Một phương pháp làm việc tu thư tập thể

Qua việc sáng tác tập thể, một kinh nghiệm làm việc chung đă dần dà được khám phá ra, đưa đến một phương pháp chung, được áp dụng cho hầu hết các tác phẩm. Phương pháp này có thể tóm gọn vào 8 giai đoạn sau đây. Để tŕnh bày phương pháp 8 giai đoạn làm việc tu thư tập thể này, tôi xin xen vào những câu chuyện cụ thể sống.

1. H́nh thành ư đồ sáng tác. Đơn giản đây là sự phát sinh ra ư tưởng viết một cuốn sách về một đề tài. Ư tưởng tiên khởi này có thể đến từ một ban, nhóm, hay từ một cá nhân, có thể đến từ một thành phần của Ban giám đốc, hay một bạch diện giáo dân. Cuốn « Kỷ yếu 50 năm Giáo Xứ » là do sáng kiến của cha Mai Đức Vinh, cuốn « Đường vào t́nh yêu » là do sáng kiến của Ban Mục Vụ Hôn Nhân, cuốn « Văn hoá gia đ́nh » là do giáo sư Trần Văn Cảnh đề nghị, cuốn « Giáo xứ Việt Nam Paris » đang viết và sẽ phát hành vào tháng sáu năm 2007 này là do sáng kiến của cha Trần Anh Dũng và giáo sư Trần Văn Cảnh.

2. Chuẩn bị và quyết định sáng tác. Người có sáng kiến phải tŕnh sáng kiến ḿnh lên Ban giám đốc, với những yếu tố tối thiểu về chủ đề, lư do viết và cấu trúc tổng quát. Trong điện thư ngày 13.08.2006, gởi cho cha Mai Đức Vinh và hai thành viên khác trong ban tu thư là luật Lê Đ́nh Thông và giáo sư Tạ Thanh Minh Khánh, tôi đă v́ết như sau :

Date: Sun, 13 Aug 2006 06:50:36 +0200 (CEST)
De: "Tran Van Canh"
Objet: Giao xu Việt Nam Paris 60 tuoi vào năm 2007
À: "Duc Vinh MAI"
Cc: "Dinh Thong -btv LE" , "Minh Khanh"
Kính Cha,

Ban Giám Đốc và Ban Thường Vụ hẳn đă có một chương tŕnh mục vụ cho năm 2007.
Con không biết nội dung của chương tŕnh này. Nhưng xin mạo muội nêu thêm ra một đề nghị. Con xin đề nghị Ban Tu Thư soạn một cuốn sách để kỷ niệm biến cố "60 năm hội nhập đức tin và văn hoá ở Giáo Xứ Việt Nam Paris" và in vào năm 2007.

Nội dung có thể xoay quanh 3 phần :

• Phần 1 : Lịch sử (chi tiết hơn kỷ yếu 97).
• Phần 2 : Tổ chức và sinh hoạt (cập nhật hơn).
• Phần 3 : Hội nhập văn hoá và Đức Tin
o 31. Giáo Xứ nhận lănh từ và đóng góp cho Cộng đoàn Việt Nam tại Pháp
o 32. Giáo Xứ nhận lănh từ và đóng góp cho Giáo Hội và Xă Hội Việt Nam
o 31. Giáo Xứ nhận lănh từ và đóng góp cho Giáo Hội và Xă Hội Pháp

Trên đây chỉ là một gợi ư. Nếu Cha, BGĐ và BTV đồng ư đề nghị này, th́ trong một buổi họp, ḿnh sẽ chi tiết chương tŕnh ra cho rơ ràng hơn.

Kính tŕnh
Trần Văn Cảnh

Trong một buổi họp hàng tuần của Ban Giám Đốc, cha Mai Đức Vinh đă tŕnh bày đề nghị này. Ban Giám Đốc đă chấp nhận đề nghị này và đă quyết định cho thực hiện. Quyết định này sau đó, đă được thông qua trong một phiên họp hàng tháng của Ban Thường Vụ của Hội Đồng Mục Vụ.

3. Lập tŕnh kết cấu. Cha Mai Đức Vinh đề nghị cha Trần Anh Dũng lo việc điều hợp chung cho việc soạn thảo cuốn sách, đưa một đề nghị về cấu trúc. Cha Dũng đă nhận lời điều hợp chung, đưa ra một dự án phác thảo cấu trúc, được chi tiết thành 17 bài khác nhau, đề nghị những người viết, những nguyên tắc tổng quát về văn phong, số trang, khổ sách, khổ chữ, …

4. Phân chia công việc và viết bài. Từ dự án của Cha Dũng, cha Vinh làm một thơ mời những người viết tham dụ buổi họp khai phóng ban bien tập, vào ngày 04.11.2006. Trên danh sách 33 người được mời, 20 người đă đến dụ buổi họp. 13 người mắc bận không đến được, nhưng hoàn toàn chấp nhận công tác biên soạn. Ba điểm đă được đề cập đến trong buổi họp. 1-Về các nghuên tắc tổng quát biên soạn ; 2- Về cấu trúc tổng quát và chi tiết của nội dung cuốn sách ; 3- Về phân chia công việc, phân chia bài cho mỗi người với số trang đề nghị. Kết thúc buổi họp, mọi người đồng ư họp lại một lần nữa vào ngày 13.01.2007. Cha Dũng đă làm một biên bản và đă gởi cho từng ngừời.

5. Điều hợp việc viết và bổ xung, cải tiến. Trong lần họp thứ hai này, ngày 13.01.2007, mục đích là điều hợp, phối kiểm và cải tiến. Ai có thắc mắc tồn đọng ǵ, đều có thể nêu ra. Sau một tháng phân chia công việc, có người đă viết xong bài và đưa đến trao cho cha Dũng. Nhiều người chưa khai bút. Cha Dũng lợi dụng dịp này, nhắc lại những nguyên tắc tổng quát đă được xác định trong phiên họp khai phóng vào tháng 12.2006 trước đây. Đặc biệt ngài nhắc lại hạn chót nộp bài là 30.04.2007, để kịp đọc lại, sửa chữa, lên khuôn bản in và in.

6. Đọc lại và sửa chữa. Không kể Cha Dũng là Điều Hợp Viên tổng quát chung của cuốn sách, Bốn người được đề nghị đọc lại các bản viết của 33 tác giả khác nhau là Cha Vinh, thầy Nha, gs Cảnh và ls Thông. Nếu cần, họ có thể sửa chữa.

7. In ấn. Về vấn đề kỹ thuật điện toán, anh Hiền nhận giúp cha Dũng. Về việc tŕnh bày b́a và h́nh ảnh nội dung, họa sĩ Khiêm nhận giúp đỡ. Việc lên khuôn, sơ Liên là chuyên viên của Giáo Xứ. Nhà in do cha Vinh và so Liên lo.

8. Phát hành, quảng cáo, phân phối và bán. Đây có lẽ là điểm yếu của Giáo xứ. Giáo xứ phát hành, để bán ở tiệm sách của giáo xứ, mở cửa vào mỗi chủ nhật. Nhưng giáo xứ không biết làm quảng cáo, cũng chưa biết phân phối để bán ở những nơi khác.

 

LỜI KẾT

Trong những lănh vực khác nhau của mục vụ văn hoá, có lẽ việc sáng tác tu thư tập thể là một trong những việc cam go. Năm nguyên tắc của chính sách mục vụ đă được áp dụng một cách chỉnh tề : Đạo Nghĩa, Thiên thời, Địa lợi, Tướng tốt và Pháp chế.

Một sự chú ư đặc biệt cho nguyên tắc thứ tư « Tướng tốt » liên hệ đến việc quản lư nhân viên, theo đó, mỗi người làm việc trên nền tảng năm đức tính « trí, tín, nhân, dũng, nghĩa » ; đồng thời nhấn mạnh đến bốn điều căn bản là 1- sự lănh đạo và gương sáng của Ban Giám Đốc ; 2- sự cộng tác của mọi người tín hữu, giáo sĩ và giáo dân ; 3- bàn hỏi và quyết định tập thể và 4- tin tưởng vào khả năng và trách nhiệm của mỗi một cộng tác viên.

Và một sự áp dụng nghiêm chỉnh cho nguyên tắc thứ năm « Pháp chế », qui định tám nguyên tắc tổng quát làm việc là 1- v́ nhu cầu mục vụ, 2- gương lănh đạo của ban giám đốc, 3- sự cộng tác của toàn giáo dân, 4- qui tắc tiến tŕnh, 5- tổ chức hệ thống, 6- cải thiện và cầu tiến liên tục, 7- quyết định theo dữ kiện khách quan, 8- chia phần kết quả cho mọi người tham gia, mà không quên chức vụ của ḿnh trong sơ đồ tổ chức chung của Giáo Xứ, áp dụng cho mọi lănh vực mục vụ. Sơ đồ này vẽ theo h́nh hành tinh vũ trụ : ở trung ương có Ban Giám Đốc và Hội Đồng mục vụ, ṿng nhất có 7 địa điểm mục vụ, ṿng hai có khoảng 10 hội đoàn và phong trào, ṿng ba gồm trên 20 ban, nhóm, lớp,..trong đó có các đơn vị mục vụ văn hoá ».

Bao lâu mà những nguyên tắc này c̣n được áp dụng, th́ bấy lâu những kết quả tốt đẹp sẽ vẫn c̣n hy vọng gặt hái được. 10 năm sinh hoạt 1997-2007, Ban Tu Thư đă sản xuất được 20 cuốn sách. Từ nay, dần dà, những tác phẩm của Ban Tu Thư sẽ được giới thiệu và phổ biến trên mạng Internet của giáo xứ : http://www.giaoxuvnparis.org/index2.html

 

 

Paris, ngày 26.04.2007
Trần Văn Cảnh

 


Ghi Chú

30- Xin xem thêm Thư Viện Giáo Xứ Việt Nam Paris

31- Kỷ yếu 50 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp 1947-1997, Paris, GXVN : 1997, tr. 54

32- Tân Lịch Sử Giáo Hội, cuốn 1A, Giáo Xứ Việt Nam Paris : 2002, tr. 11-13

33- Xin xem thêm Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris

34- Hai tác phẩm mới đă được ấn hành. Như vậy, vào tháng giêng 2008, 22 cuốn sách đă được xuất bản.
• Tân lịch sử Giáo Hội, cuốn 5 ; tháng chạp 2007 ; 916 trang
• Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Đồng Mục Vụ 1983-2008, , Giáo Xứ Việt Nam số đặc biệt, n° 239, giêng 2008 ; 96 trang

35- Xin xem thêm Chính sách mục vụ văn hoá của Giáo Xứ Việt Nam Paris

 

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.