Mục vụ Hôn nhân (20)

Water Ripples

 


 

 

Kinh xin Ơn Thanh thản (The Serenity prayer)

Nhân dịp nói tới chương tŕnh 12 bước, xin cống hiến quư vị và quư bạn bản kinh mà người nào tham dự chương tŕnh 12 bước cũng tâm đắc và cố gắng đọc cũng như sống mỗi ngày.

(Nguyên văn)

God,

Grant me the serenity to accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can,
And the wisdom to know the difference,
Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time,
Accepting hardships as a pathway to peace,
Taking as Jesus did, this sinful world as it is,
Not as I would have it,
Trusting that you will make all things right
If I surrender to your will,
So that I may be reasonably happy in this life
And supremely happy with you forever in the next.

Amen.

Mục sư Reinhold Niebuhr

 

 

(chuyển ngữ) :

Lạy Chúa,
Xin ban cho con ơn thanh thản để chấp nhận những ǵ con không thể thay đổi,
Ơn can đảm để đổi thay những ǵ con có thể,
Và ơn khôn ngoan để nhận biết khi nào có thể khi nào không,
Biết sống theo từng ngày một,
biết vui hưởng từng lúc một,
biết chấp nhận những khó khăn như bước đường đưa tới b́nh an,
Như Đức Giêsu đă đón nhận thế giới tội lỗi này như thực tế hiện tại,
chứ không phải y như con mơ ước,
biết tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho mọi sự đâu vào đó,
nếu con phục tùng thánh ư Chúa,
Ngơ hầu con có lư để được hạnh phúc đời này
Và hạnh phúc cực lạc với Chúa đời sau.

Amen.

Hà Hoàng Tâm

 

 

Truyện kể lại rằng mục sư Reinhold Niebuhr giảng những lời trên tại một nhà thờ nhỏ gần nhà mục sư nghỉ hè tại Heath, Massachusetts. Sau khi giảng xong, một người bạn hàng xóm tên là Howard Chandler Robbins ngỏ lời cảm phục và xin một bản sao những lời đó. Mục sư Niebuhr không ngần ngại tặng luôn bản chính với những lời đại khái nói: “Đây là bản kinh cầu nguyện. Tôi không cần dùng làm ǵ nữa đâu.” Ai ngờ rằng mọi người sau này lại nghĩ khác.

Năm sau, ông Robbins cho in vào một tập sách nhỏ và nhờ đó bản kinh này được phổ biến khắp nơi và trở thành nổi tiếng cũng như đă trở thành khuôn vàng thước ngọc và lời tâm niệm của tất cả những nhóm tự sinh hoạt (self help group) ở Hoa Kỳ, được gọi chung là chương tŕnh 12 bước (12 step program), điển h́nh nhất là nhóm AA (Alcoholics Anonymous: tửu hội vô danh thị).

Với lời giới thiệu này chúng tôi chỉ mong ước độc giả cũng t́m được lợi ích thiết thực như hằng triệu người đă được để sống an vui thanh thản bây giờ và đưọc hạnh phúc sau này. (Muốn t́m hiểu thêm, bạn chỉ cần đánh mấy chữ ‘serenity prayer’ trên internet.)

Bạn nên đọc kinh này nhiều lần, nhất là khi tâm hồn bị xao xuyến, thân xác mệt mỏi, lư trí bị lu mờ.

Chúa đă dùng những lời này để giúp cho nhiều người t́m lại được ơn thanh thản an vui. Chúa cũng sẽ dùng những lời này để giúp bạn nếu bạn hoàn toàn tín thác tin tưởng nơi Ngài.

Tâm lư b́nh thường nhận xét cho thấy mọi việc lớn nhỏ chúng ta làm mỗi ngày là thành quả của 90% thái độ tâm t́nh của chúng ta mà chỉ có 10% là do biến cố sự việc.

Dĩ nhiên khi tín thác nơi Chúa, chắc chắn Ngài sẽ giúp chúng ta.

 

L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn
vuhungton@hotmail.com

 


 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.