Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

KHIÊM NHƯỜNG

 

1.

Những ngày cuối năm và đầu năm, tôi nghĩ về Chúa rất nhiều.

Việc đầu tiên tôi làm đối với Chúa là cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa là việc làm tốt. Thế mà Chúa đã cảnh giác tôi.

2.

Hôm rồi, có một lúc không ngờ, đang lúc tôi sốt sắng cảm tạ Chúa vì nhiều ơn Chúa đã ban cho tôi trong những tháng ngày vừa qua, thì Chúa đưa trí khôn tôi nhớ lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về hai người cầu nguyện.

Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.

Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, con xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.

Còn người thu thuế, thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con, vì con tội lỗi.

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính. Còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lc 18,10-14).

3.

Nhớ lại bài dụ ngôn trên đây, tôi được Chúa nhắc nhở một điều quan trọng, đó là: khi tạ ơn Chúa, nhất là khi tổ chức lễ tạ ơn một cách trọng thể, tôi cần phải rất thận trọng. Bởi vì, người ta dễ lợi dụng dịp đó, để mà khoe khoang, tìm tư lợi, thậm chí còn coi mình là đạo đức hơn người khác, để khinh chê, vạch mặt và kết án người khác.

4.

Thái độ kiêu ngạo của nhà đạo đức Pharisêu, mà Chúa tả trong dụ ngôn trên đây, vẫn là chuyện thời sự của mọi thời. Thời nay vẫn thế. Do vậy, mà kiêu ngạo đã và đang bình thản ung dung đi vào nhiều nơi trong Hội Thánh.

5.

Hậu quả xảy ra đúng như thánh Phêrô quả quyết:

Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường (1Pr 5,5).

Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, là không ban cho họ được ơn cứu rỗi, hơn nữa, còn để cho họ bị quỷ Satan sai khiến, dùng các hình thức đạo đức, để thực hiện ý đồ gian dối, ác độc.

6.

Vậy, tôi phải làm gì, khi tạ ơn Chúa?

Thưa, khi tạ ơn Chúa, tôi cần tạ ơn Chúa, nhất là vì ơn Chúa ban cho tôi được nhận biết mình tội lỗi yếu đuối, cần được Chúa xót thương.

Nhận biết mình là kẻ tội lỗi yếu đuối trước mặt Chúa là điều khó, cần có ơn Chúa.

Nhận biết mình là kẻ tội lỗi yếu đuối trước mặt cộng đoàn, xã hội là điều càng khó, cần có ơn Chúa.

7.

Đến đây, tôi nhơ lại những điều Đức Mẹ Maria đã nhắn gửi ở Fatima , trước đây 100 năm. Một trong những nhắn gửi rất quan trọng, mà Mẹ tha thiết nhất, đó là hãy khiêm nhường sám hối.

Để sám hối, thì cần nhận biết mình tội lỗi yếu đuối. Mất ý thức về tội, nhất là về tội kiêu ngạo, đó là thảm họa khủng khiếp hiện nay. Mà kiêu ngạo lại chính là đầu mối mọi thứ tội đã làm hư tổ tông loài người và một phần không nhỏ các thiên thần xưa.

8.

Càng ngày tôi càng xác tín, mọi người bất cứ ở bậc nào và trong cương vị nào, vấn đề quan trọng đặt ra cho mình chính là tu thân. Và trong tu thân thì khiêm nhường phải là căn bản.

Khốn nỗi là hiện nay, vấn đề tu thân dần như không còn được đề cao, khiêm nhường vì thế cũng không còn được coi là một giá trị làm nên phẩm giá con người.

9.

Chính vì thế, mà để cứu mình và cứu đời, tôi thấy rất cần trở về với vấn đề tu thân và khiêm nhường, mà Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc Âm.

Trở về ngay chính hôm nay, lúc này, dịp đầu năm mới. Bởi vì, năm mới này sẽ có những thử thách, chỉ có thể vượt qua được, nhờ tu thân và khiêm nhường.

10.

Hôm nay, tôi xin Chúa thương giúp tôi trở về với tu thân và khiêm nhường. Một lúc bất ngờ, Chúa dạy tôi hãy học điều đó ở Phúc Âm thánh Gioan, đoạn 8, về chuyện các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ đòi phải theo luật mà ném đá người phụ nữ đó.

11.

Chúa Giêsu nói: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi (Ga 8,7). Nghe vậy, họ hiểu họ cũng là những kẻ tội lỗi, nên rút lui hết. Sự kiện này dạy tôi là đừng mượn danh luật đạo, mà đòi ném đá ai. Nhận mình cũng là kẻ tội lỗi, để không dám lên mặt kết án những kẻ yếu đuối, đó chính là tu thân và khiêm nhường.

12.

Chúa Giêsu lại nói với người phụ nữ: Thôi, từ nay, con đừng phạm tội nữa. Thầy không kết án con, con hãy về bình an. Với lời nói trên đây, Chúa cho thấy tu thân và khiêm nhường, mà Chúa muốn là hãy nhìn và tin vào lòng thương xót Chúa.

Đối với riêng tôi, chính lòng thương xót Chúa đã cảm hóa tôi. Nhận mình tội lỗi yếu đuối, nhưng tin vào lòng thương xót Chúa để có sức trở về. Đó là tu thân và khiêm nhường đã an ủi và nâng đỡ tôi rất nhiều trên đường trở về với Chúa.

13.

Tu thân và khiêm nhường của tôi không phải là chỉ lo cho kẻ nghèo, mà còn phải lo cho người tội lỗi yếu đuối. Lo cho người tội lỗi vì yếu đuối là không nhân danh đạo đức mà ném đá họ nhưng hãy thương họ, bằng sự tin vào tình yêu thương xót của Chúa.

14.

Với chính chia sẻ trên đây, tôi xin gửi đến mọi người bằng chứng về ơn Chúa ban cho tôi trong ngày đầu năm. Ơn này sẽ giúp tôi có một cái nhìn mới đối với những kẻ tội lỗi do yếu đuối.

Chính tôi là kẻ tội lỗi do yếu đuối, nhưng được Chúa thương cứu độ, không nhờ công phúc của tôi, nhưng nhờ tình yêu hy sinh khiêm nhường của Đấng Cứu Thế.

Long Xuyên, chiều giáp Tết Đinh Dậu (27-01-2017)