Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

TỪ VỰC SÂU
CON KÊU LÊN CHÚA

 

1.

Ngày 30 tháng 4 năm nay 2017 là kỷ niệm 42 năm tôi được thụ phong Giám mục.

Kỷ niệm này đang đẩy mạnh tâm hồn tôi lên tới Chúa.

2.

Mấy ngày nay, tự nhiên tôi thích cầu nguyện với Chúa theo thánh vịnh 130. Thánh vương Đavít đã dâng lên Chúa những lời tha thiết từ vực sâu, mà Ngài đang chìm vào.

Từ vực sâu con kêu lên Chúa, Chúa ơi.

3.

Vực sâu của vua Đavít trước hết là nỗi đau của Ngài về bao tội lỗi của mình.

Nỗi đau của Ngài ví như một vực thẳm. Từ vực thẳm nỗi đau về tội lỗi, Ngài nói với Chúa: Ôi, lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được chăng. Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thứ tha.

Tôi cũng đứng ở đáy vực sâu của tôi là nỗi đau về bao tội lỗi của mình, tôi đã kêu lên Chúa. Và tôi đã được nghe Chúa trả lời tôi về lòng Chúa thứ tha. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa.

4.

Vực sâu của vua Đavít còn là nỗi khát khao mong đợi Chúa đến, để cứu Ngài và dân Itraen.

Nỗi khát khao mong đợi đó ví như một vực thẳm. Từ vực thẳm nỗi khao khát đó, Ngài nói với Chúa:

Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi cậy trông ở lời Chúa. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi rạng đông.

Tôi cũng đứng ở đáy vực sâu của tôi là nỗi khao khát mong đợi Chúa. Tôi đã kêu lên Chúa, và tôi đã nghe Chúa trả lời tôi về sự Chúa đến, vì Chúa luôn từ ái, luôn cứu những ai cậy trông ở Chúa.

5.

Hình ảnh vực sâu của thánh vịnh, lại dẫn tôi đến một vực sâu khác, đó là sự bất xứng của tôi.

Tôi nhìn thấy sự bất xứng của tôi đối với chức vị Chúa trao phó, như một vực sâu thăm thẳm. Tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vì bất xứng được cảm nghiệm như một vực sâu. Từ vực sâu đó, tôi kêu cầu Chúa. Và tôi đã nghe Chúa trả lời tôi về tình yêu thương xót Chúa sẽ đổ tràn vào vực thẳm hồn tôi, bởi vì Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.

6.

Càng cầu nguyện Từ vực sâu, theo thánh vịnh, tôi càng thấy ứng nghiệm trong tôi lời thánh Phaolô đã quả quyết: Thần Khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những rên xiết khôn tả (Rm 8,28).

Đúng là như vậy, Chúa Thánh Thần đã dùng chính sự yếu hèn của kẻ đứng ở đáy vực sâu làm nên lời cầu nguyện.

7.

Càng cảm thấy mình yếu hèn, nghèo khó, tôi càng cảm thấy mình cần liên hệ với Chúa một cách tha thiết. Từ đó, tôi mới nhận ra được những ơn Chúa ban cho tôi, như thánh Phaolô dạy:

Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta không lãnh nhận thần khí của thế gian, nhưng là thần khí của Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta (1Cr 2,12-13).

8.

Tôi đây, tôi thấy rõ những điều này:

Để có thể nhận ra một cách đúng đắn những ân huệ Chúa đã ban cho tôi suốt 42 năm Giám mục:

- Tôi cần được Chúa Thánh Thần soi cho.

- Tôi cần phải biết mình yếu hèn, nghèo khó như những vực thẳm.

- Tôi cần kêu lên Chúa. Chúa là tình yêu xót thương. Chúa đến với tôi, không phải vì tôi công chính, nhưng vì tôi là kẻ tội lỗi. Chúa đến, không phải để kết án nhưng để giải cứu tôi (x.Mt 9,12).

9.

Một trong những ân huệ lớn lao Chúa đã ban cho tôi trong mấy chục năm qua, là được sống mọi thử thách và mọi đau khổ, trong tình thần hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu.

Chúa không miễn cho tôi khỏi những khổ đau, nhưng Chúa cho tôi được cậy trông Chúa, qua mọi thánh giá, luôn được tham dự vào sự Chúa Phục Sinh.

10.

Với chút chia sẻ trên đây, tôi thân ái cảm ơn mọi người gần xa đã và đang nâng đỡ tôi trong ơn gọi làm chứng cho Chúa giữa Việt Nam hôm nay.

Số người nâng đỡ tôi không phải ít. Họ đang cùng với tôi cảm tạ Chúa vì bao sự lạ lùng Chúa đã thực hiện cho Hội Thánh Chúa.

Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 135).

Long Xuyên, ngày 21.4.2017