Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

BƯỚC THEO THÁNH GIUSE

 

1.

Bước theo Thánh Giuse là cả một chuyến đi dài. Chuyến đi dài của tôi là cuộc đời đã 90 năm.

90 năm tôi bước theo Thánh Giuse.

Càng về già, tôi càng thấy rõ hơn những gì là tốt đẹp nhất, mà tôi đã học được, khi bước theo Thánh Giuse.

Thánh Giuse đã âm thầm dạy tôi sự khôn ngoan, mà Ngài đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Tôi xin phép chia sẻ phần nào, cách riêng trong lãnh vực tu đức và mục vụ.

2.

Trước hết, Thánh Giuse luôn tỏ mình ra là con người của tình yêu.

Ngài mến tin Thiên Chúa là Cha trên trời một cách tuyệt đối.

Ngài yêu thương bạn trăm năm của Ngài là Đức Maria một cách nồng nàn khôn tả.

Ngài tha thiết gắn bó với Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, được trao phó cho Ngài bảo vệ.

Ngài xót thương các linh hồn, mà Chúa Giêsu muốn cứu, với tất cả tấm lòng sẵn sàng hy sinh.

3.

Tất cả những tình yêu trên đây đều cháy bừng bừng trong trái tim Ngài.

Lửa tình yêu ấy toả sáng. Người ta nhìn là thấy ánh sáng đó do tình yêu toả ra.

Tôi nhìn, và đã thấy tình yêu của Thánh Giuse toả ra một thứ ánh sáng rất đẹp. Đẹp, vì ánh sáng đó có những màu sắc sau đây:

Màu sắc thứ nhất là tinh thần khiêm tốn.

4.

Yêu thương nào của Thánh Giuse cũng đều có màu khiêm tốn, nhã nhặn. Khiêm tốn nhã nhặn đó xuất phát từ trái tim Ngài. Trái tim Ngài có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng hiền lành, khiêm nhường (Mt 11,29). Sự khiêm nhường của tình yêu Chúa Giêsu được thánh Phaolô diễn tả như những bước xuống tự nguyện: Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàn nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá (Pl 2,7-8).

Màu sắc khiêm tốn của tình yêu Chúa Giêsu được coi là yếu tố làm nên vinh quang Chúa.

5.

Màu sắc thứ hai là tinh thần trách nhiệm.

Tôi cảm thấy tinh thần trách nhiệm của Thánh Giuse là một tình yêu dấn thân vào một chuyến đi đầy gian nan. Ngài biết thế. Nên không nhởn nhơ, an phận, tới đâu thì tới. Trái lại, Ngài đã rất lo. Ngài có nhiều khao khát, nhiều thao thức, nhiều trăn trở, nhiều đau đớn lòng.

Tinh thần trách nhiệm của Thánh Giuse gồm hai yếu tố quan trọng: Một là bỏ hết mọi sự, mà trước đây mình gắn bó. Hai là coi việc bảo vệ Chúa Giêsu là ơn được sai đi, mà mình phải thực hiện hết mình. Cả hai yếu tố đó đều do Chúa đòi hỏi nơi Ngài. Đó là một mạc khải Chúa dành cho Ngài. Ngài nhận ra lòng thương xót Chúa dành cho Ngài. Ngài cảm tạ Chúa vì ơn riêng đó. Vì thế, tinh thần trách nhiệm nơi Ngài là rất chiêm niệm, và cũng rất hoạt động.

Vói tinh thần trách nhiệm như thế, Thánh Giuse coi mình là kẻ được Chúa thương cứu rỗi một cách đặc biệt.

6.

Màu sắc thứ ba là tinh thần kiên trì, đối phó với mọi thử thách.

Thánh Giuse đã chịu thử thách rất nhiều. Các thử thách đã đến với Ngài, như sẽ đến với Chúa Giêsu. Ngài đã đi vào cuộc thương khó.

Bị loại trừ, bị xua đuổi, bị lùng bắt, bị cô đơn, đã là những thử thách mà Thánh Giuse đã trải qua ở Belem, ở Ai Cập.

Bị vất vả nhọc nhằn, đó là thử thách, mà Thánh Giuse đã trải qua nhiều năm ở Nadarét.

Phải kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa sẽ cứu dân Người, như dân Chúa hằng mong ước, thế mà từng năm qua đi, vẫn cứ phải đợi chờ. Đợi chờ là một thử thách lớn.

Những cơn cám dỗ, mà Satan dùng để tấn công Chúa Giêsu xưa khi Chúa ăn chay 40 ngày trên núi, cũng đã xảy ra cách này cách nọ cho Thánh Giuse, cốt lôi Ngài vào tự mãn. Nhưng Ngài đã vượt qua.

Phải biết bỏ qua đi những bận tâm không cần, để tập trung vào điểm chính, đó cũng là thử thách lớn.

Nhìn các thử thách mà Thánh Giuse đã phải trải qua, tôi mới thấy ơn gọi bước theo Chúa đòi nhiều phấn đấu. Những thử thách đó vẫn rất gần tôi. Có nhiều thử thách gây nên đau đớn.

7.

Màu sắc thứ tư là tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện, tin cậy vững vàng nơi Chúa giàu lòng thương xót.

Bước theo Thánh Giuse, tôi được thấy Ngài là con người đầy sức mạnh. Sức mạnh đó là từ Chúa ban cho. Ngài đã tỉnh thức và cầu nguyện đúng như lời Chúa Giêsu đã phán xưa với các môn đệ: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đững vững trước mặt Con Người (Lc 21,36).

Tỉnh thức và cầu nguyện luôn, mới có đủ sức. Thánh Giuse đã làm như vậy. Ngài khuyên những ai bước theo Ngài cũng hãy làm như vậy.

8.

Nhìn thấy bốn màu sắc trên đây trong ánh sáng, mà tình yêu nơi Thánh Giuse toả ra, tôi cảm tạ Chúa hết lòng. Tôi tha thiết cầu xin Chúa cho tôi cũng được nhìn thấy bốn màu sắc đó trong Hội Thánh lúc này.

9.

Chúa thương cho tôi được thấy cảnh đẹp đó, ngay trong Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay.

Không phải mọi tín hữu đều toả sáng do tình yêu đậm màu sắc đẹp. Nhưng xa gần vẫn lấp lánh:

- tinh thần khiêm tốn,

- tinh thần trách nhiệm,

- tinh thần kiên trì đối phó với mọi thử thách,

- tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện.

Số người toả sáng như thế đang còn là số ít. Họ thuộc về đủ mọi tầng lớp. Tôi học được nơi họ rất nhiều.

10.

Từ thực đó, tôi vui mừng và hy vọng cho Hội Thánh và cho chính bản thân tôi.

Tình hình hiện nay đang diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Tôi cầu mong sẽ có nhiều người quan tâm sống gần gũi với Thánh Giuse, và cũng bước theo Thánh Giuse một cách quyết liệt hơn.

11.

Cầu mong của tôi thiết tưởng rất đẹp ý Chúa. Nếu đúng là như vậy, thì kính xin mọi anh chị em tín hữu hãy coi đây là một dịp tốt, để cộng tác mật thiết hơn với Chúa trong chương trình cứu độ, mà Chúa đang thực hiện ngay tại đây và chính lúc này.

Long Xuyên, 21.2.2017