Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

VIẾNG THĂM VÀ CHÀO CHÚC

 

1.

Lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita nhắc cho tôi nhớ điều quan trọng này:

Trẻ Gioan Baotixita được sinh ra với nhiều ơn trọng đại. Nhờ sự Đức Maria đến viếng thăm và chào chúc thánh nữ Isave là người mẹ lúc đang mang thai con trẻ Gioan Baotixita (Lc 1,39-45).

Sự kiện lịch sử đó chứa đựng nhiều bài học quý báu, mà Hội Thánh mọi thời mọi nơi đều chăm chú học hỏi.

2.

Riêng đối với tôi, Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy để ý đến sự viếng thăm và chào chúc, coi đó như những yếu tố, tôi nên đón nhận và thực hiện cho đi để làm chứng cho Chúa tại Việt Nam hôm nay.

3.

Trước hết, có những viếng thăm và chào chúc, tôi cần biết đón nhận, bởi vì những viếng thăm và chào chúc đó mang tinh thần của Mẹ Maria, khi Mẹ đến viếng thăm và chào chúc bà Isave, nhờ đó mà có Gioan Baotixita.

Tôi đón nhận những viếng thăm và chào chúc đó từ đâu? Thưa:

4.

Từ các phép Bí tích, quen thuộc nhất là thánh lễ Misa và phép Giải tội.

Từ sự tôi sống Tám Mối Phúc Thật.

Từ sự tôi sống từ thiện bác ái.

Từ sự tôi sống những thử thách một cách khiêm nhường, vâng phục ý Chúa.

Từ sự tôi cầu nguyện, suy gẫm, hồi tâm theo đúng chỉ dẫn của tu đức.

Từ sự tôi lo chu toàn bổn phận

Sau cùng, Chúa cũng đến viếng thăm và chào chúc tôi qua nhiều biến cố xảy đến cho tôi cách này cách khác.

Có thể nói: Chúa đến thăm viếng và chào chúc tôi mọi ngày và ở mọi nơi. Quan trọng là tôi có nhận ra điều đó nhưng nhất là tôi có thực sự muốn đón nhận không?

5.

Xét mình, tôi nhiều lần đã hối hận và nói như thánh Augustinh: Đã trễ quá rồi, nay con mới đón nhận Chúa. Chúa đến bên con, nhưng con đã không ở bên Chúa (Tự Thú quyển X,27).

6.

Đón nhận Chúa viếng thăm và chào chúc không những trong trường hợp có nhiều an ủi, mà cả những trường hợp có nhiều đớn đau, mình như thể hạt lúa bị nghiền nát dưới sức nặng của chiếc cối đá xoay vòng.

7.

Biết đón nhận những viếng thăm và chào chúc của Chúa là điều quả thực không dễ. Tôi có kinh nghiệm về mình như thế. Nên tôi không lạ, nếu thấy hiện nay rất nhiều người trong Hội Thánh chúng ta, đang xa tránh những sự Chúa viếng thăm và chào chúc Chúa dành cho họ. Tôi cũng vậy.

8.

Tôi không lấy làm lạ. Nhưng tôi thực sự rất lo ngại, nếu chúng ta, nhất là nhiều đấng bậc trong đạo, có xu hướng bình thường hóa việc xa tránh những sự Chúa viếng thăm và chào chúc của Chúa khi những viếng thăm và chào chúc đó đòi chúng ta từ bỏ mình.

9.

Cùng với việc đón nhận những viếng thăm và chào chúc của Chúa, Đức Mẹ dạy tôi cũng hãy biết thực hiện cho đi những viếng thăm và chào chúc theo gương Đức Mẹ.

Về điều dạy trên đây của Mẹ, tôi phải khiêm tốn xét mình.

Xưa, Mẹ đi viếng thăm và chào chúc Bà Isave, hoàn toàn do mục đích vâng theo ý Chúa. Mẹ làm như kẻ được Chúa sai đi, chỉ để phục vụ Bà Isave mà thôi.

Nay, tôi có như thế không? Nếu chẳng may tôi thăm viếng và chào chúc người ta, tuy có vẻ đạo đức, những cũng ngầm mang mục đích tự giới thiệu mình với những chương trình này nọ, để gợi ý cho người ta mừng tôi và các tổ chức của tôi, thì thực là đáng hổ thẹn.

Xưa, Mẹ đi viếng thăm và chào chúc cho Bà Isave, một cách đơn sơ, khiêm nhường.

Nay, tôi có như thế không? Nếu chẳng may, tôi đi thăm viếng và chào chúc nơi nào, mà trong nơi đó có vẻ vui mừng, nhưng nếu nơi đó cũng phải tốn phí, tổ chức đón rước, tốn công tốn của, tốn sức, tốn thời giờ, thì thực là đáng buồn cho mục vụ thăm viếng và chào chúc.

10.

Hiện nay, trên thực tế tại Hội Thánh Việt Nam, đang có nhiều người làm chứng cho Chúa qua những viếng thăm và chào chúc của họ.

Viếng thăm và chào chúc là những việc thuộc đạo làm người, thuộc nhân bản. Chính từ đạo đức nhân bản để thấy đó, mà nhiều con cái Chúa đang mang những gì là siêu nhiên của Phúc Âm đến với bao người xung quanh.

Viếng thăm và chào chúc, khi được thực hiện với ơn Chúa, sẽ trở thành những không gian và trung gian gần gũi để người ta dễ gặp được Chúa.

11.

Riêng tôi, với kinh nghiệm một đời khá dài trong lịch sử phức tạp, tôi có cảm nghĩ thế này:

Viếng thăm và chào chúc đã được Tòa Thánh dùng từ lâu, để mở ra cho Hội Thánh Việt Nam những chân trời mới.

Những chân trời mới đó đang và sẽ giúp cho Tin Mừng được đi xa và đi sâu vào Đất Nước chúng ta.

Chúng ta hãy biết viếng thăm và chào chúc một cách tin tưởng và hân hoan trong cuộc sống hôm nay, với tinh thần mến Chúa thương người, quên mình và khiêm tốn.

12.

Những đối tượng, mà Chúa muốn chúng ta quan tâm hơn trong viếng thăm và chào chúc là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người già nua, cô đơn, những người chúng ta cần đền ơn báo hiếu vì bất cứ lý do nào.

13.

Tôi rất mừng, khi nghe tin nhiều tân linh mục đang có hướng viếng thăm và chào chúc như trên, ngay trong những lễ tạ ơn đầu tiên của mình.

14.

Thực hiện được một mục vụ thăm viếng và chào chúc như vừa gợi ý, đòi chúng ta phải can đảm. Nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta.

Long Xuyên, ngày 6.6.2017