Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (17) -2016-

 THAO THỨC (18) -2017-
 

KHAO KHÁT CHÚA

 

1.

Với tinh thần vâng phục, tôi được thụ phong Giám Mục ngày 30-4-1975 do sắc lệnh của Tòa Thánh.

Từ ngày đó đến nay là một thời gian đầy chuyển biến. Suốt 42 năm đó, tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa. Hôm nay, tôi xin nói cách riêng về một ơn, mà tôi xác tín là rất quan trọng, đó là ơn KHAO KHÁT CHÚA.

2.

Tình hình ngày 30 tháng 4 năm 1975 diễn tiến từng phút một cách bất ngờ và nghiêm trọng. Chính trong tình hình mới đó, Chúa trao cho tôi chức vụ Giám mục, với khẩu hiệu  Điều răn mới.

Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con (Ga 14,34).

3.

Hướng đi cho cuộc đời tôi trong tình hình mới là điều răn mới. Nhìn hướng đi đó, tôi thấy hiện lên trong tôi nhiều vấn đề rất phức tạp. Nhưng tôi không để mình bị trói buộc vào vấn đề nào, mà chỉ tập trung sống với một khao khát, đó là khao khát Chúa.

4.

Thế nào là khao khát Chúa?

Chúa, mà tôi khao khát, được tôi tin và cảm nghiệm như là một Đấng vì yêu thương tôi, nên đến với tôi, đồng hành với tôi, để đỡ nâng tôi, để giải thoát tôi, để là điểm tựa trung tín trong mọi tình huống lịch sử đời tôi.

Chính Chúa đã hứa, đã thực hiện như thế cho dân Chúa xưa và nay. Tôi đã tin và tôi đã cảm nghiệm đúng là như thế.

Như vậy, khao khát Chúa nơi tôi phát xuất từ đức tin, và phần nào cũng từ cảm nghiệm.

5.

Khao khát Chúa không phải là khao khát giáo lý của Chúa, lề luật của Chúa, lễ nghi của Chúa, mà là khao khát một Đấng linh thiêng sống động, mà bản tính là tình yêu thương xót cứu độ.

6.

Do vậy, nếu muốn diễn tả phần nào tâm tình của sự khao khát đó, thì tôi mạo muội nhấn mạnh đến mấy tâm tình sau đây:

Khao khát Chúa là thao thức về Chúa.

Khao khát Chúa là nhớ nhung Chúa.

Khao khát Chúa là mong đợi Chúa.

Khao khát Chúa là muốn ở lại với Chúa

Khao khát Chúa là tâm sự với Chúa.

Khao khát Chúa là gắn bó kết hợp với Chúa.

Khao khát Chúa là tìm trú ẩn nơi thánh ý Chúa.

7.

Chúa đáp lại sự khao khát của tôi bằng nhiều cách. Một trong những cách, mà tôi cho là chắc chắn nhất, đó là tôi cảm được Chúa là tình yêu xót thương cứu độ, để rồi từ đó Chúa gợi lên trong tôi sự khao khát đem tình thương của Chúa đến cho nhiều người khác.

8.

Tạ ơn vì nhận được tình thương, và tha thiết muốn chia sẻ tình thương, tình thương của Chúa. Đó là căn bản sống với ơn khao khát Chúa.

9.

Như vậy, sống ơn khao khát Chúa là tôi muốn sự lành cho moi người, là tôi làm hết sức để mọi người được sự lành. Mọi người nói chung, và cách riêng những người đụng vào lịch sử đời tôi.

10.

Để sống tình thương được trở nên việc đạo đức thật, tôi cần biết phân định với lương tri lành mạnh và với ơn Chúa, trong từng hoàn cảnh, để biết có những chọn lựa sáng suốt, khôn ngoan. Trong mọi chọn lựa, ưu tiên phải nhắm chắc, đó là yếu tố tình thương.

11.

Nói thế, là vì Phúc âm và kinh nghiệm cho thấy: Sống yêu thương sẽ gặp nhiều trắc trở. Trắc trở lớn nhất là tính yếu đuối của chính mình. Cộng thêm là ma quỷ. Sau cùng là thói thế gian.

12.

Riêng tôi, tôi rất thấm thía với sự thực, mà thánh Phaolô khiêm nhường tự thú: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. …Thực tôi là một người khốn nạn: Ai sẽ giải thoát tôi? Tạ ơn Chúa, chính nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Rm 7,19-25).

Đúng là phải nhờ Đức Giêsu Kitô. Tôi rất xác tín điều đó. Chính vì thế mà tôi càng xác tín là tôi phải luôn luôn khao khát Đức Giêsu Kitô của tôi.

13.

Nhưng ngày nay, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình khao khát Chúa Giêsu một cách mãnh liệt.

Tôi cảm thấy mãnh liệt sự khao khát đó, bởi vì tôi đang thấy cuộc giao tranh giữa thiện và ác nơi tôi cũng như trong Hội Thánh và trong xã hội có vẻ rất quyết liệt. Phía ác có lúc xem ra rất mạnh, phía thiện có lúc xem ra rất yếu.

Tuy nhiên, phía thiện vẫn đang tiến triển một cách âm thầm, với những bước nhỏ mà vững nhờ Chúa xót thương. Số người tốt vẫn đông trên quê hương Việt Nam này.

14.

Riêng tôi, cuộc sống với niềm khao khát Chúa đang được tôi thực hiện một cách cụ thể nhờ sống bé nhỏ với Mẹ Maria, là Mẹ nhân lành của tôi.

15.

Những gì tôi vừa chia sẻ trên đây chỉ là một phần rất nhỏ về cuộc đời khao khát Chúa của tôi.

Tôi xin cảm tạ Chúa hết lòng về cuộc đời đó.

Tôi xin cảm tạ Hội Thánh hết tình về cuộc đời đó.

Tôi xin tận tình cảm ơn mọi người đã góp phần giúp tôi sống cuộc đời đó.

16.

Tình hình hiện nay, tuy có nhiều ánh sáng, nhưng cũng có nhiều bóng tối. Chúng ta hãy bám vào Chúa, Chúa là Cha của mọi người, Chúa là Đấng cứu độ giàu lòng thương xót.

Khởi đầu, ngay từ bây giờ, mỗi ngày chúng ta hãy khao khát Chúa. Một cách nào đó, hãy mở lòng ra, khao khát Chúa. Đây là cơ hội tốt cho niềm vui và hy vọng.

Long Xuyên,
Những ngày chuẩn bị cho 30.4.2017