Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 

CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI

 

1.

Những ngày cuối năm 2019 dẫn vào năm 2020 bỗng nổi lên nhiều hiện tượng đáng ngại. Một trong những hiện tượng rất đáng ngại đối với tôi đó là lừa dối.

2.

Lừa dối trong lãnh vực nào cũng xấu. Nhưng lừa dối trong lãnh vực đạo đức phải coi là rất xấu, rất tệ hại, rất nguy hiểm.

Tôi tin như vậy. Tôi cảm thấy như vậy. Vì thế, tôi cầu nguyện cho tôi và cho mọi người sang năm mới được Chúa cứu khỏi các thứ lừa dối trong lãnh vực đạo đức. Cách riêng phải nói tới mấy lừa dối sau đây, mà Phúc âm đã nhấn mạnh.

3.

Lừa dối thứ nhất là:

Làm việc đạo đức theo ý riêng mình, chứ không theo ý Chúa.

Chúa Giêsu đã nói rõ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”.

Rồi Chúa còn quả quyết: cho dù làm phép lạ, nói tiên tri, trừ quỉ, mà không theo ý Chúa, thì cũng bị Chúa loại trừ. (Mt 7, 21-23). Chứng tỏ rằng: Làm theo ý Chúa là điều quan trọng trong đời sống đức tin.

4.

Lừa dối thứ hai là:

Làm việc đạo đức, mà nhắm vào mục đích phô trương tìm tiếng khen.

Chúa Giêsu đã nói rất rõ: Khi cầu nguyện, ăn chay, làm từ thiện, thì đừng phô trương. Nếu không thì những kẻ phô trương đó sẽ bị Chúa kể như đã được phần thưởng rồi. (Mt 6, 6, 16). Thế mà phô trương lại đang trở thành bình thường trong nhiều sinh hoạt tôn giáo tại nhiều nơi hiện nay.

5.

Lừa dối thứ ba là:

Làm việc đạo đức, mà chỉ chọn con đường rộng rãi thênh thang, tránh con đường hẹp.

Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa hẹp và đường rộng thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường hẹp, thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7, 13-14)

6.

Như vậy, trong lãnh vực đạo đức, nếu tôi theo ý riêng, phô trương, sống buông thả, thì kể như tôi lừa dối mình và lừa dối người khác.

7.

Tôi nhận thức điều đó. Tôi muốn tránh điều đó. Nhưng tôi lại nhận ra điều này: Nếu tôi không khiêm tốn cầu xin Chúa thương cứu tôi, thì điều tôi muốn tránh cũng cứ xảy ra. Vì thế, ngay tại lúc này và mọi ngày của đời tôi, tôi tha thiết khẩn cầu ơn được Chúa cứu.

8.

Cuối năm thường tổ chức những thánh lễ tạ ơn. Dịp đó, chúng ta thường kể ra những việc này nọ, mà chúng ta coi như những việc chúng ta đã làm vì mến Chúa và làm sáng danh Chúa. Tất cả đều để cảm tạ Chúa.

Nhưng hãy ý tứ, kẻo lại lừa dối mình.

9.

Đọc kỹ những gì thánh Gioan tông đồ đã viết, tôi thấy thế này.

Tình yêu của Chúa Giêsu được thể hiện ở sự Ngài hạ mình xuống đến với những kẻ hèn mọn, khổ đau, bị giam cầm, trong cầu nguyên và thinh lặng.

Vinh quang của Chúa cũng được thể hiện ở sự Ngài bước xuống, cúi xuống thân phận những kẻ thiếu thốn, khổ đau, những tù nhân trong cầu nguyện và tĩnh lặng.

10.

Việc đó không dễ chút nào. Vì thế, rất cần Chúa cứu chúng ta khỏi tự lừa dối mình bằng những việc đạo đức nặng về hình thức, mà thiếu nội dung.

11.

Lừa dối là một thứ cuồng phong dữ dội. Nhất là sự lừa dối mình và lừa dối kẻ khác trong lãnh vực đạo đức lại được Satan chủ mưu, vì Satan chính là kẻ lừa dối tự bản tính mình.

12.

Do vậy, tôi luôn bám chặt lấy Đức Mẹ. Đức Mẹ là Đấng mà Satan rất ghét, và rất sợ.

Hãy cứ ẩn mình trong trái tim Mẹ, chúng ta sẽ được che chở, sẽ được ủi an. Mẹ sẽ cứu chúng ta khỏi những lừa dối đưa tới diệt vong. Chính chúng ta có thể tự lừa dối mình, cả trong lương tâm lẫn trong các quan hệ xã hội.

13.

Tôi hay thầm cầu nguyện với Đức Mẹ bằng bài hát quen thuộc:

Lạy Mẹ Maria,

mẹ Thiên Chúa, mẹ Đồng trinh,

đoàn con chung tiếng hát,

chung tấm lòng,

dâng đời sống.

Lạy Mẹ Maria,…”

14.

Cầu nguyện Đức Mẹ với bài hát trên đây, tôi bước vào năm mới trên con đường sám hối, hoán cải mình, và tin cậy phó thác, mở lòng về Hội thánh và Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu, để tiếp tục phục vụ anh chị em trong yêu thương chân thành.

Long Xuyên, ngày 30.12.2019