Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

DẤU CHỈ ĐẠO ĐỨC:
BIẾT LO CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

 

1.

Hiện giờ, tại đây, rất nhiều người cũng như tôi, quen nhận ra những con người mình gặp là thuộc loại người mình tin được hay không tin được, nhờ những dấu chỉ.

2.

Dấu chỉ quen thuộc mà hầu như mọi người hiện nay đang nhấn mạnh để nhận ra một người loại tốt đó là: họ biết lo cho những người khác. Những người khác, mà họ lo có thể thuộc gia đình, có thể thuộc loại túng nghèo, già yếu, bệnh tật, cô đơn. Họ lo với sự tận tâm, với sự dấn thân.

3.

Nghĩa là họ lo cho người khác không nhắm tìm lợi ích cho mình, mà chỉ vì yêu thương những người khác đó.

4.

Lo cho người khác như thế là dấu chỉ đạo đức, mà tôi đã được học rất sớm từ trong gia đình, nhờ bố mẹ dạy.

5.

Càng lớn lên, tôi càng hiểu, sự biết lo cho những người khác chính là nếp sống đạo có tính cách thờ phượng và tạ ơn Chúa.

Nếp sống đó sẽ được thực hiện bất cư lúc nào, bất cứ ở đâu.

6.

Khi tôi thấy ai có nếp sống đó, tôi lập tức nhìn họ là người có Chúa và Đức Mẹ ở với họ, ở trong họ. Họ ví như những ngọn nến cháy. Dù nhỏ bé thôi, họ vẫn là dấu chỉ để nhận ra Chúa.

7.

Thực vậy, tôi đã gặp rất nhiều ngọn nến nhỏ đó ở những chặng đường của hành trình đời tôi.

Ở Á Châu, như tại Hồng Kông, Phi Luật Tân, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ.

Ở Âu Châu, như tại Ý, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Nga, Hungary, Bỉ.

Ở Trung Đông, như Israel, Palestine.

Đó là những nơi tôi đã tới và đã ở lại.

8.

Tất nhiên, tại Việt Nam yêu dấu của tôi, tôi đã gặp được nhiều ngọn nến nhỏ đó. Là những ngọn nến nhỏ, họ cháy sáng nếp sống lo cho những người khác một cách vị tha, một cách âm thầm. Tôi rất biết ơn họ. Tôi học được nhiều nơi họ.

9.

Một trong những điều tốt, mà tôi đã và đang học được ở những ngọn đèn nếp sống lo cho kẻ khác, đó là tôi sống thân mật với Chúa và Đức Mẹ, để nhờ đó, mà biết lo cho kẻ khác một cách sống động hơn, thiết thực hơn.

10.

Thực vậy, khi tôi sống thân mật với Chúa và Đức Mẹ, thì Chúa và Đức Mẹ trở thành sức sống mới được tràn sang tôi. Nhờ vậy, mà tôi biết lo cho kẻ khác với trái tim của Chúa và của Đức Mẹ. Tôi sẽ biết hiền lành, khiêm nhường và yêu thương theo gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Được như vậy, cũng là nhờ Chúa và Đức Mẹ.

11.

Tới đây, tôi nhận ra điều này: Tại Việt Nam hôm nay, những dấu chỉ tốt, đó là biết lo cho người khác một cách vị tha, tuy vẫn có, nhưng chưa nhiều.

Riêng trong Hội thánh Công giáo tại Việt Nam hôm nay, dấu chỉ đó vẫn còn yếu kém.

12.

Nếu biết nhận thức sự thực đó để hoán cải chính mình, thì sẽ là một dấu chỉ tốt, và sẽ là cơ sở tốt, để đồng bào tin vào chúng ta.

13.

Thời kỳ này là thời kỳ của các dấu chỉ, nên nhớ như vậy. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy là một dấu chỉ sống động làm chứng cho Chúa.

14.

Hãy biết lo cho những người khác, nhất là những người nghèo khó, những người già nua bệnh tật, những người cô đơn, những người đói khát tình thương, những người đói Chúa. Lo bằng những việc nhỏ và thường xuyên.

Họ ở gần bên chúng ta. Họ ở ngay cạnh chúng ta. Họ ở trong cùng nhà với chúng ta.

15.

Hãy biết lo cho những người khác, đó là sứ điệp khẩn cấp của Chúa và Đức Mẹ gửi cho từng người chúng ta.

Lúc này, riêng đối với tôi, nếu có ai hỏi tôi: “Cha sẽ lo gì nhiều nhất cho cha”. Thì tôi sẽ không ngại thưa ngay rằng: “Tôi lo Chúa và Đức Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi”. Tôi xin Chúa và Mẹ điều đó. Tôi lo cho tôi chỉ có thế thôi. Vì tôi tin, nếu có Chúa và Mẹ ở với tôi, thì tôi sẽ biết lo cho những người khác.

16.

Một lần nữa, Chúa và Mẹ nhắc nhủ cho tôi điều này: Sống trong thời điểm coi trọng các dấu chỉ, các con hãy là dấu chỉ của Chúa ở sự biết lo cho những người khác.

17.

Để an tâm và để quyết tâm, tôi vâng ý Chúa mà đọc lại những lời Chúa phán xưa vào ngày phán xét chung: Tóm tắt thế này “Mỗi lần các con lo phục vụ cho những kẻ đói, khát, vô gia cư, rách rưới, bị cầm tù, thì được kể như các con lo phục vụ chính Chúa” (Mt 25, 35-41).

18.

Tôi xác tín điều này:

Rất nhiều người trong chúng ta mang trong mình tiềm năng tính tốt muốn lo cho người khác. Nếu được khích lệ, tính tốt đó sẽ mọc ra được những việc lành cụ thể có tính chất tận tâm thực sự lo cho người khác. Do vậy, mà cần có những gương sáng, kèm theo việc cầu nguyện và những nhắc nhở.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin luôn cứu chúng con khỏi tính tự mãn, để luôn muốn học thêm, học mãi bài học biết lo cho những người khác.

Long Xuyên, ngày 12.8.2019