Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA
GIỮA LÒNG DÂN TỘC HIỆN NAY

 

1.

Kỷ niệm 160 năm ngày giỗ hai thánh Phêrô Đoàn Công Qúi và Emmanuel Lê Văn Phụng (31.7.2019), nhắc nhủ cho tôi nhiều điều.

2.

Tôi đã hồi tâm, để gặp gỡ Chúa bên hai thánh quí yêu. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận hai người con gương mẫu. Hai ngài đã nêu gương sáng về sự làm chứng cho Chúa. Hồi đó các ngài đã làm chứng cho Chúa bằng cái chết anh dũng của mình, chứng minh sự trung thành của mình đối với Chúa.

3.

Trong một lúc bất ngờ, trước mặt hai thánh, Chúa hỏi tôi: Còn con, hiện nay con đang làm chứng cho Chúa tại Quê Hương Việt Nam thế nào?

4.

Không đợi tôi trả lời, Chúa đã âu yếm dạy tôi: “Con hãy làm chứng cho Chúa bằng cách chứng tỏ có Chúa trong con. Mọi người thuộc về con cũng hãy làm như vậy”.

5.

Trong niềm hân hoan, tôi hỏi Chúa: “Chúng con lấy gì để chứng tỏ chúng con có Chúa trong chúng con?” Chúa trả lời: Chúng con chứng tỏ chúng con có Chúa ở trong chúng con, khi chúng con phục vụ, như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết cung cấp cho các người thuộc về mình đúng lương thực, đúng giờ, đúng lúc.

Lời Chúa dạy trên đây chỉ là nhắc lại lời Chúa đã dạy xưa, mà thánh Mathêu đã ghi lại (x. Mt, 24, 45-46).

6.

Lời Chúa đã giúp tôi xét mình về cách làm chứng cho Chúa tại Việt Nam hôm nay.

Chúa dạy: Làm chứng cho Chúa bằng phục vụ con người.

Phục vụ thì phải khiêm tốn như người đầy tớ, chứ không phải như người cậy quyền.

Phục vụ thì phải trung tín và khôn ngoan, ở chỗ biết chọn đúng lương thực có chất lượng, và phải cung cấp đúng lúc, đúng cách.

7.

Với nhận định đó, tôi nhìn thoáng qua giáo phận Long Xuyên và nhiều nơi trong Hội thánh tại Việt Nam hôm nay, thì thấy nhiều người công giáo đang phục vụ như vậy.

Họ là giám mục.

Họ là linh mục.

Họ là tu sĩ.

Họ là giáo dân.

Họ phục vụ khắp nơi và phục vụ mọi đồng bào.

8.

Lương thực có chất lượng mà họ lo cung cấp chính là yêu thương.

9.

Tôi tìm một người tiêu biểu cho những người phục vụ như vậy, thì Chúa chỉ vào cha Trương Bửu Diệp.

Còn sống cũng như đã chết, cha Diệp phục vụ bằng yêu thương chan hòa, lo cho mọi người không trừ một ai, quan tâm tới từng chút, để không ai đến với ngài mà phải thất vọng.

Với cách phục vụ như thế, cha Diệp chứng tỏ cha có Chúa ở trong cha.

10.

Theo kinh nghiệm từ nhiều năm, tôi thấy tại Việt Nam, không thiếu người có linh cảm này: Gặp một người, chỉ một lúc là họ cảm nhận là họ gặp được Chúa. Bởi vì người đó có Chúa ở trong mình.

11.

Làm chứng có Chúa ở trong mình là điều không thể giả tạo được đâu.

12.

Tôi có kinh nghiệm thế này: Làm chứng có Chúa ở trong mình là do phục vụ đúng ý Chúa, nhưng thường cũng kèm theo đau khổ.

13.

Phải rất nhiều đau khổ, mà vẫn phục vụ theo thánh ý Chúa, đó là điều thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã tâm sự.

14.

Và đó là điều, mà Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận cũng đã nhiều lần thủ thỉ với tôi.

15.

Cho dù chúng ta có Chúa ở trong mình, thì không phải vì thế mà mọi người đều sẽ tin vào Chúa và tin vào chúng ta. Chắc chắn sẽ không thiếu những chê bai, những chống đối. Nhưng đừng sợ, đừng nản. Chúa vẫn ở với chúng ta. Gieo hạt giống tốt, vẫn sẽ có mùa gặt tốt. Lúc nào, thì để Chúa lo. Chúng ta chỉ phó thác trong niềm hy vọng tràn trề.

16.

Tôi đang thấy: Sẽ có những chứng nhân âm thầm. Họ mỏng manh như chiếc bình sành dễ vỡ. Họ làm những việc lành nhỏ. Họ chôn vùi mình trong cuộc sống coi như tẻ nhạt. Không ai thấy vinh quang nào nơi họ. Chính họ cũng không tìm vinh quang nào, cho dù bé nhỏ. Nhưng đó lại là một cuộc sống có Chúa ở cùng, một cuộc sống mà Satan khiếp sợ, một cuộc sống sẽ là men, là muối mang Tin Mừng cứu độ.

17.

Xin hai thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Long Xuyên, ngày 27.7.2019