Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

CON NGƯỜI ĐI TÌM

 

1.

Đặc điểm nổi bật nhất của con người thời nay là: đi tìm. Ai ai cũng đi tìm.

Từ trong thâm tâm, mỗi người đều đi tìm cho mình một hướng đi, một ý nghĩa.

2.

Tôi cũng vậy. Thú thực là sự đi tìm của tôi càng ngày càng mạnh. Ngày đi tìm. Đêm cũng đi tìm. Đi tìm vì thế trở thành thao thức.

3.

Thao thức của tôi là: Tìm xem thánh ý Chúa muốn gì về tôi trong cuộc sống hiện tại.

Đức Mẹ ở bên tôi trong thao thức đó. Nhờ vậy, tôi nhận ra là: Thánh ý Chúa muốn tôi hãy sống gần gũi.

4.

+ Hãy sống gần gũi với Chúa.

+ Hãy sống gần gũi với những người xung quanh.

+ Hãy sống gần gũi cách riêng với những kẻ khổ đau.

5.

Để đào tạo tôi nên người gần gũi như thế, Đức Mẹ hay dẫn đưa tôi về Nagiarét là nơi Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse đã sống nhiều năm.

Tại đó, Ba Đấng đã sống gần gũi với Chúa Cha, với những người xung quanh và với những kẻ khổ đau một cách sống động.

6.

Đức Mẹ cũng hay dẫn đưa tôi tới nhiều nơi trên thế giới hôm nay, ngay tại Việt Nam, ngay tại Long Xuyên này.

Tại những nơi đó, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy vô số gương sáng về người đi tìm. Họ đã gần gũi với Đấng thiêng liêng, với những người xung quanh, nhất là với những kẻ khổ đau một cách đơn sơ chân thành. Họ đi tìm bằng thao thức, chứ không bằng di chuyển.

7.

Đức Mẹ hay dẫn tôi dừng lại ở những con người thao thức đó, để cùng với họ, mà đi tìm ý Chúa và hướng đi cho cuộc đời mình.

Thực sự vô số những người đi tìm như thế đã nhận ra ý Chúa và phương hướng đời họ là được sống gần gũi với Chúa, với những người xung quanh, nhất là với những kẻ khổ đau, mà Chúa cho họ gặp trên đường đời.

8.

Đức Mẹ dạy tôi bằng những kinh nghiệm qua các chặng đường đi tìm. Nhờ vậy, tôi coi đi tìm là một ơn gọi. Tôi phải đi tìm, luôn luôn đi tìm. Phải coi đi tìm là một cách làm chứng cho Chúa.

9.

Vì thế, hiện nay tôi vẫn là kẻ đi tìm.

Càng tìm, tôi càng cảm nhận thấy sống gần gũi là hạnh phúc đời tôi.

10.

Hạnh phúc của tôi là cầu nguyện, và cầu nguyện là gần gũi với Chúa.

11.

Hạnh phúc của tôi là phục vụ những người Chúa trao phó cho tôi. Phục vụ là gần gũi với họ, nhất là với những kẻ khổ đau.

12.

Sống gần gũi, khi đã trở thành hạnh phúc, thì sự đi tìm gần gũi sẽ tự nhiện biến thành thao thức triền miên.

13.

Từ đó, tôi nghiệm ra điều này: Nếu có lúc nào, tôi tự mãn cho mình là khỏi cần gì phải đi tìm, để rồi cứ nhởn nhơ giữa một thế giới đầy biến động, thì sẽ là một sai lầm lớn.

14.

Sai lầm đó sẽ kéo theo nhiều sai lầm nghiêm trọng khác, nếu tôi lại coi sai lầm đó là thánh ý Chúa, để rồi tổ chức tạ ơn, ăn mừng vì đã tới đích.

Không, không. Tôi vẫn là kẻ phải đi tìm. Đi tìm từng giờ, từng phút, từng giây.

Đi tìm như thế, sẽ thấy mỗi ngày đều mới.

15.

Từ những sai lầm đang nảy sinh trong việc đi tìm hiện nay, tôi thấy Đức Mẹ cảnh báo các con cái Mẹ: Hãy tỉnh thức trước những phong trào đi tìm. Bởi vì sẽ có những phong trào đi tìm do Satan và tinh thần thế tục chủ trương. Vì thế, rất cần phân định nhờ Chúa Thánh Thần.

16.

Riêng đối với tôi, đi tìm cũng đòi tôi phải phấn đấu rất nhiều. Trong phấn đấu có việc phải luôn học hỏi.

17.

Cách riêng, tôi coi việc bồi dưỡng trí thức, là rất cần. Trí thức về triết học, thần học, kinh thánh, tu đức là điều không dễ.

18.

Tôi cũng coi việc bồi dưỡng trí thức nhân bản là điều không thể thiếu. Nhân bản cần nhất là khiêm nhường và yêu thương. Hai điều đó thực không dễ chút nào. Trí thức về khoa học nhiều lúc cũng rất hữu ích.

19.

Trong một thế giới càng ngày càng coi trọng vai trò của trí thức, nếu kẻ đi tìm thánh ý Chúa có trình độ trí thức cao, thì sự đi tìm cuả họ sẽ có một uy tín đáng nể.

Vì thế, Tòa Thánh luôn mong muốn việc đào tạo các kẻ đi tìm thánh ý Chúa phải có nền tảng trí thức sâu rộng về nhân bản, và về các khoa kinh thánh, thần học, triết học, giáo phụ, tu đức.

20.

Là mục tử, tôi phải chọn lập trường. Chọn lập trường giữa một tình hình rối reng, là điều không dễ.

21.

Chịu trách nhiệm trước Chúa, trước Hội thánh, trước Quê hương, về lập trường mình chọn, càng là điều không dễ chút nào. Tôi nhận ra điều đó một cách sâu sắc, những khi được gần gũi với Đức Cố Hồng Y Roger Etchegaray.

22.

Do vậy, tôi cần phải được đào tạo thường xuyên. Bằng học hỏi, đi tìm, suy gẫm, cầu nguyện và nhờ đến sự giúp đỡ của những người chuyên môn, nhất là của cộng đoàn.

23.

Vì thế, tôi tha thiết cầu chúc cho mọi kẻ đi tìm, trong đó có tôi, biết sống gần gũi với Chúa, với mọi người, nhất là với những kẻ khổ đau. Tất cả đều nhờ Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 012.9.2019