Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

SỐNG TRONG SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA

 

1.

Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận thấy điều gì là hạnh phúc thực sự cho tôi. Xin nói ngay: Điều đó là sự bình an của Chúa.

2.

Sự bình an của Chúa là một thực tại vô hình. Không nhìn thấy được, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ.

Tôi đã và đang cảm nhận được thực tại thiêng liêng đó. Thực sự, tôi không muốn nói ra, vì sợ sẽ nói không đúng, không đủ.

Nhưng, tôi nghĩ, nói ra để làm chứng cho Chúa như một của lễ tạ ơn, thì Chúa sẽ thương nhận, do lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với một tâm hồn mọn hèn bé nhỏ.

3.

Trước hết, sự bình an của Chúa đến với tôi, khi tôi được gặp Chúa.

Tôi đã gặp được Chúa. Nói cho đúng, Chúa đã đến gặp tôi, khi tôi khát tìm Chúa dưới hình thức một Đấng Cứu Độ. Tôi thường kêu: “Con khốn khổ quá, xin Chúa thương cứu con. Con yếu đuối lắm, xin Chúa thương cứu con.”

Chúa đã đến. Gặp được Chúa, tôi chỉ biết nói đi nói lại: “Xin thương xót con, Chúa ơi”. Lời cầu xin thương xót con là sợi dây nối kết tôi thường xuyên với Chúa.

4.

Chúa không hiện hình. Chúa không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn của Chúa. Cái nhìn đó thấu suốt đời tôi. Cái nhìn đó thấm sâu vào hồn xác tôi. Tôi cảm nhận được ở cái nhìn đó một tình thương cứu độ. Chúa cứu độ tôi là Chúa gánh tội cho tôi, Chúa đền tội thay tôi, Chúa xóa tội của tôi.

5.

Tôi cảm nhận thấy tình yêu Chúa dành cho tôi chủ yếu là cứu tôi. Tôi được Chúa cứu, nên tôi tự nhiên thấy mình được thuộc về Chúa.

6.

Thuộc về Chúa là tin ở Chúa, là phó thác mình cho Chúa với hết lòng cảm tạ. Tôi cảm được điều này: Chúa đến ban sự bình an của Chúa cho tôi. Được sự bình an đó, tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Gặp gỡ Chúa là Đấng Cứu độ, đó là nguồn bình an và hạnh phúc của tôi.

7.

Tôi còn tìm được bình an và hạnh phúc ở một nguồn khác, đó là sự tôi kết hợp của lễ đời tôi vào của lễ của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu dâng mình làm của lễ, khi chịu đớn đau trên thánh giá để đem lại sự bình an cho tôi. Tôi cũng dâng mình làm của lễ khi kết hợp những đau đớn của tôi vào của lễ Chúa Giêsu trên thánh giá.

8.

Thú thực là những đau đớn của tôi thì rất nhiều, cả xác cả hồn. Nhưng so sánh với những đau đớn của Chúa Giêsu trên thánh giá, thì không thấm vào đâu. Tuy nhiên, tôi cũng dâng những đau đớn hèn mọn của tôi, như một của lễ. Sự dâng hiến đó sẽ có giá trị, khi được kết hợp với của lễ của Chúa Giêsu.

Chúa giúp tôi làm như vậy. Và tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc.

9.

Cảm nhận được bình an và hạnh phúc, khi dâng những đau đớn của mình cho Chúa, đúng là một hồng ân cao quí.

10.

Tôi cảm động cảm tạ Chúa, vì thấy hồng ân cao quí đó đang rực sáng nơi nhiều tâm hồn tại Việt Nam hôm nay.

11.

Tôi có cảm tưởng là: Những người mang trên mình những đau đớn, mà khiêm tốn dâng những đau đớn đó cho Chúa như một của lễ, sẽ là những chứng nhân đích thực của Chúa tại Việt Nam hôm nay. Họ khác những ai tự hào mang trên mình những chức nọ, quyền kia, rồi dám coi mình là của lễ tinh tuyền, dâng lên Chúa xác hồn mình trắng tinh như ánh trăng rạng ngời.

Nguyện cầu Chúa đừng để xảy ra những hạng người như thế tại bất cứ nơi nào trên thế giới hiện nay.

12.

Thế giới hiện nay xem ra đang rất xa sự bình an của Chúa.

Hội thánh hiện nay cũng đang xuất hiện những nguy cơ muốn phá vỡ sự bình an của Chúa. Nguy cơ đáng ngại nhất đang phát sinh từ nội bộ Hội thánh.

13.

Do vậy, tôi nhớ tới một cách cứu nguy tình hình, đó là hãy bám vào Đức Mẹ Maria. Tôi coi đó là thánh ý Chúa.

14.

Bám vào Đức Mẹ là hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, nhất là bằng sám hối và kinh Mân côi.

15.

Bám vào Đức Mẹ là hãy khôn ngoan như Đức Mẹ.

Lời xin vâng của Đức Mẹ chứa đầy sự khôn ngoan, mà Kinh thánh đề cao.

Với sự khôn ngoan đó, Đức Mẹ biết cách làm đúng việc, với đúng cách, đúng nơi, đúng lúc, đúng sự linh hoạt, mà Chúa muốn. Mẹ có ơn phân định. Ơn phân định rất cần cho các con cái Mẹ trong tình hình phức tạp này. Với ơn phân định, các con cái Mẹ sẽ được thanh luyện, để thành dụng cụ bình an của Chúa tại Việt Nam hôm nay.

16.

Tôi tin: Sự bình an của Chúa sẽ được ban cho Hội thánh nói chung và Hội thánh tại Việt Nam nói riêng, nếu chúng ta biết cùng với Đức Mẹ, mà sống khôn ngoan như Đức Mẹ.

17.

Giờ đây, tôi xin tóm tắt sự tôi cảm nhận về ơn bình an của Chúa chỉ đơn giản thế này:

Ai có Chúa trong mình, thì sẽ được bình an của Chúa.

Ai có Đức Mẹ bên mình, thì sẽ được bình an của Chúa.

Long Xuyên, ngày 27.10.2019