Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

ĐỀ TÀI KHÓA THƯỜNG HUẤN LINH MỤC
TẠI LONG XUYÊN NĂM NAY
LÀ ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN
TÔI XIN ĐƯỢC GÓP Ý

 

1.

Trước đây, đạo đức bình dân tại Việt Nam có một nét nổi, đó là lòng kính trọng các Đức cha và các linh mục.

Nhưng nay nét nổi đó đang mờ nhạt đi. Giáo dân nhiều nơi không những không còn kính trọng các Đấng, mà còn khinh chê, chống đối ra mặt. Đó là một thảm họa. Vậy nên làm gì?

Thưa các giám mục, linh mục chúng ta nên sửa mình, trở về với Chúa một cách chân thành hơn.

Cách riêng, nên để ý bốn điểm này:

1. Cầu nguyện nhiều hơn.
2. Sống khổ chế.
3. Giảng Lời Chúa, chứ đừng giảng là thông tin này nọ.
4. Đem lại cho con người hiện nay lòng thương xót Chúa, giới thiệu Chúa giàu lòng thương xót bằng cách sống của chúng ta là biết thương xót con người đau khổ
.

Long Xuyên, ngày 31.5.2019